Inžinierius architektas

1894-1976

Gimė 1894 m. lapkričio 7 d. Kaune, mirė 1976 m. sausio 2 d. Čikagoje. 1919 – 1921 m. studijavo Saratovo politechnikos institute. 1922 m. grįžo į Lietuvą. 1929 m. baigė Lietuvos universitetą (statybos inžineriją). 1922 – 1927 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Karo butų valdyboje, 1927 – 1944 m. Žemės ūkio ministerijoje (statybos referentas). Dėstė Kauno aukštesniojoje technikos, Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikų mokykloje, VDU (nuo 1938 m.). Pagal J. Jasiukaičio projektus Kaune pastatyta Lietuvos veterinarijos akademijos kompleksas (1938 m.), gyvenamų namų. Pastatuose siekta nacionalinės architektūros raiškos. J. Jasiukaitis vadovavo Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio didžiausiai  - VDU klinikų ansamblio (1937 – 1939 m. , arch. U. Cassanas, E. Ouchanoffas) – statybai. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV (Čikagoje).

Jolita Kančienė, Jasiukaitis Jonas, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VIII, Vilnius, 2005, p. 581