KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

2021 metų vasario 26 d. pristatoma virtuali paroda "Faktai, artefaktai, žmonės"

Minėdamas Archyvų metus Kauno regioninis valstybės archyvas pristato virtualią dokumentų parodą ,,Faktai, artefaktai, žmonės“.  Parodos rengėja ir kuratorė - Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Ambraškienė. Archyvų metų parodai dokumentai parinkti iš visų mūsų Archyve saugomų istorinių laikotarpių nuo XVIII a. pab. iki 1990 m. balandžio mėn. – seniausi, reti, išskirtiniai,  pirmą kartą demonstruojami, vizualūs, įspūdingi savo forma ar turiniu, su netikėtais radiniais, retomis XIX a. pab. –XX a. pr. Kauno gubernijos liaudies mokyklų mokytojų, melamedų (žydų mokytojas), šauktinių nuotraukomis. Demonstruojame seniausius mūsų Archyve saugomus dokumentus: XVIII a. pab. Pažaislio kamaldulių vienuolyno vienuolių vaistų receptus, 1788 m. Kauno miesto inventorių, 1816 - 1818 m. Kauno miestiečių revizinius sąrašus, seniausią mūsų Archyve žinomą 1838 m. lietuvių kalba (žemaičių kalba) parašytą testamentą. Parodoje eksponuojami ir draudžiamosios lietuviškos spaudos leidiniai,  XIX a. teismų bylose pasitaikantys daiktiniai įrodymai, Žemaitijos bajorų Orvidų giminės XV- XVIII a. genealoginis medis, XVIII a. pab. Kauno magistrato knyga, kurioje įrašyta 1794 m. gegužės 1 d. Kauno miesto piliečių (miestiečių ir bajorų) priesaika Vilniuje  rezidavusiai sukilimo vadovybei – Lietuvos Aukščiausiajai Tautinei Tarybai. Storiausia 1856 metų Kauno gubernijos valdybos protokolų byla (3357 lapai) ir toliau ,,laukia“ savo skaitytojų.

 Su paroda galite susipažinti čia:  Aktualijai 2021 metų sausio 14 d. vyko virtualus Archyvų metų atidarymo renginys

Lygiai prieš šimtą metų buvo įkurtas pirmasis Lietuvos valstybės archyvas. Praėjus šimtmečiui valstybės archyvų yra devyni. Nepraradę savo aktualumo ir pamatinių vertybių, dinamiški ir modernūs, jie pasitinka Archyvų metus. Jei nespėjote pamatyti tiesiogiai Archyvų metų atidarymo, maloniai kviečiame žiūrėti įrašą:

 

 Kvietimas

 


Virtuali paroda "Kauno priemiesčių istorija. Šančiai"

Parodų ciklą apie Kauno priemiesčius tęsiamas lapkričio mėnesį visuomenei pristatyta virtualia paroda “Kauno priemiesčių istorija. Šančiai”. Šančiai - karinis ir pramoninis priemiestis - kaip vietovė istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XIX a. pradžios. Parodoje pristatomi XIX a. – XX a. pr. Kauno gubernijos laikotarpio ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpio dokumentai, saugomi Kauno regioniniame valstybės archyve ir Lietuvos centriniame valstybės archyve, kurie, tikimės, suteiks naujų žinių Šančių istorijos gerbėjams ir visiems besidomintiems mūsų praeitimi. 

 

 Su paroda galite susipažinti čia:    Sanciaiisoro

 


Virtuali paroda ,,Kaunas Steigiamojo Seimo metais”

Parodoje pristatome visą eilę unikalių Kauno regioniniame valstybės archyve saugomų dokumentų (Steigiamojo Seimo narių asmens dokumentų, kurie buvo pateikti Lietuvos Respublikos piliečio vidaus pasams gauti: Rusijos imperijos pasai, Oberosto pasai, Lietuvos užsienio ir diplomatiniai pasai ir kt.). Kadangi Steigiamasis Seimas truko daugiau kaip dvejus metus ir vyko Kaune, parodoje pristatome ir Kauno gyvenimą tuo laikotarpiu. Sudėtingas ir permainingas Lietuvos valstybės kūrimasis, o tuo pačiu ir karo metas tiesiogiai turėjo įtakos ir Kauno miesto gyvenimui, neišvengiamai palietė visas jo sritis. Kauno miesto savivaldybės ir jos skyrių 1920-1922 metų dokumentai atskleidžia, su kokiomis problemomis ir rūpesčiais susidūrė to meto miesto valdžia, kaip ji sprendė miesto atstatymo, ūkio, gerbūvio ir kitus klausimus, kaip klostėsi santykiai su centrinės valdžios institucijomis. Steigiamojo Seimo laikotarpiu rinkimai į Kauno miesto Tarybą vyko du kartus: 1920 ir 1921 m. Rinkimuose dalyvavo įvairios politinės partijos ir organizacijos. Pagrindinės savivaldybės veiklos sritys ir kompetencijos buvo numatytos 1919 metų Savivaldybių įstatyme - švietimas, socialinė veikla, sveikatos apsaugos organizavimas, milicijos sudarymas, karo metu pasitraukusių ir negrįžusių savininkų turto perėmimas ir apsauga, miesto gyventojų aprūpinimas maistu, rekvizicijų paskirstymas, kelių ir tiltų priežiūra ir kt. Sudėtingiausia problema buvo lėšų stygius.

 

    Su paroda galite susipažinti čia:   Kandidat sraai Kauno miesto taryb 1920 m liepos 21 22 d KRVA f 219 ap 1 b 78 l 124 

 


Virtuali paroda "Laikinoji sostinė ir Vasario 16 - oji"

Šioje parodoje eksponuojami Kauno regioniniame valstybės archyve saugomi dokumentai iš Kauno miesto savivaldybės, KMS Pasų skyriaus, Kauno miesto pradžios mokyklų inspektoriaus, Kauno miesto Mokesčių inspekcijos, Kauno ,,Aušros“ berniukų valstybinės gimnazijos, Kauno 3-iosios valstybinės gimnazijos bei Archyvo bibliotekos spaudiniai. Parodoje pristatomi dokumentai apima ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų: Saliamono Banaičio, Kazio Bizausko, Prano Dovydaičio, Stepono Kairio, Alfonso Petrulio, Antano Smetonos, Justino Staugaičio, Aleksandro Stulginskio, Jurgio Šaulio, Kazimiero Šaulio, Jokūbo Šerno, Jono Vailokaičio ir Jono Vileišio LR piliečių vidaus pasų korteles, dokumentus, kurių pagrindu buvo išduodami LR piliečių vidaus pasai: tai Oberosto, LR užsienio ir diplomatiniai pasai, dr. Jurgio Šaulio Lietuvos valstybės Tarybos liudijimas, bei kiti dokumentai. Signataro Mykolo Biržiškos veiklą iliustruoja dokumentai iš jo, Kauno ,,Aušros“ berniukų valstybinės gimnazijos direktoriaus, tarnybos bylos. Parodoje nesiekta ir kartu buvo neįmanoma atskleisti visų šių asmenybių visapusiškos veiklos. Pėdsakas, kurį paliko šie veikėjai mūsų istorijoje, yra nesulyginamas su epizodiškais jų veiklą ir gyvenimą Kaune iliustruojančiais dokumentais. 

 Su paroda galite susipažinti čia:  KRVA F 219 ap 1 b 572 l 1 2


  Virtuali paroda "Sveikos visuomenės kūrimo keliu. Sveikatos apsaugos problemos Laikinojoje sostinėje"

 Parodoje demonstruojami Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus veiklos organizavimo dokumentai, Tarybos, gydytojų posėdžių protokolai, skyriaus veiklos ataskaitos, infekcinių ligų statistika, tarnautojų bylos, gydytojų sąrašai ir jų Lietuvos Respublikos vidaus pasų kortelės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno ligoninės ir sanatorijos, žydų ligoninės ,,Bikur Cholim“, įvairių draugijų dokumentai. Svarbiausia skyriaus veiklos sritis buvo likviduoti užkrečiamų ligų epidemijas, rūpintis gyventojų, ypač vaikų ir motinų sveikata. Skyrius taip pat vykdė sanitarinę priežiūrą mieste, rūpinosi sanitariniu visuomenės švietimu.

 

  Su paroda galite susipažinti čia:  KRVA F 218 ap 1 b 860 l 205

 


Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima