KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

Fondo    

Fondo pavadinimas
Apyrašai
1
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
2
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
3
Vilkaviškio rajono Vilkaviškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
4
Šakių rajono laikraščio „Draugas“ redakcija
5
Vilkaviškio rajono Bartninkų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
6
Vilkaviškio rajono Paežerių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
7
Vilkaviškio rajono liaudies teismas
8
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo ir Karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo skyriai
9
Vilkaviškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir paruošų skyrius
10
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
11
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
12
Vilkaviškio rajono Vilkaviškio tarybinis ūkis
13
Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkės  „Lenino keliu“ kolūkis
14
Vilkaviškio rajono Alvito apylinkės S. Nėries kolūkis
15
Vilkaviškio rajono Alksnėnų apylinkės Černiachovskio kolūkis
16
Šakių rajono Gelgaudiškio apylinkės Valenčiūnų kolūkis
17
Šakių rajono Gelgaudiškio apylinkės M. Melnikaitės kolūkis
18
Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkės „Gegužės pirmosios“ žemės ūkio įmonė
19
Šakių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
20
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
21
Šakių rajono Šakių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
22
Šakių rajono Kriūkų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
23
Šakių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
24
Vilkaviškio rajono Šeimenos apylinkės „Už taiką“ kolūkis
25
Marijampolės miesto notarinė kontora
26
Vilkaviškio rajono Gižų apylinkės Baltrakio  žemės ūkio įmonė
27
Vilkaviškio rajono Gižų apylinkės Gižų žemės ūkio įmonė
28
Vilkaviškio rajono Vilkaviškio apylinkės Suvalkijos žemės ūkio įmonė
29
Vilkaviškio rajono Augalų apylinkės  „Pergalės“ kolūkis
30
Vilkaviškio rinkiminės apygardos rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą Vilkaviškio rajono rinkiminė komisija
31
Vilkaviškio rajono Šeimenos apylinkės  „Ateities“ kolūkis
32
Vilkaviškio rajono Keturvalakių apylinkės Patilčių kolūkis
33
Vilkaviškio rajono Keturvalakių apylinkės Rausvės žemės ūkio įmonė
34
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Naumiesčio rajono inspektorius
35
Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkės Alksnėnų žemės ūkio įmonė
36
Vilkaviškio rajono Bartninkų apylinkės Raudonkalnio kolūkis
37
Vilkaviškio rajono Bartninkų apylinkės Pašeimenių žemės ūkio įmonė
38
Vilkaviškio rajono Bartninkų apylinkės Bartninkų žemės ūkio įmonė
39
Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkės Šešupės žemės ūkio įmonė
40
Vilkaviškio rajono  Alvito mašinų-traktorių stotis
41
Vilkaviškio rajono Gižų mašinų-traktorių stotis
42
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Šakių apskrities inspektorius
43
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Vilkaviškio  rajonui
44
Šakių apskrities  darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Daugiavaikių ir vienišų motinų valstybinių pašalpų skyrius
45
Šakių rajono valstybinis archyvas
46
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Šakių apskrities vykdomojo komiteto
47
Šakių rajono liaudies teismas
48
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
49
Šakių rajono Šakių apylinkės „Pergalės“ kolūkis
50
Vilkaviškio rajono laikraščio „Pergalė“ redakcija
51
Vilkaviškio rajono centrinė ligoninė
52
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos  vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
53
Šakių rajono Gelgaudiškio gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
54
Šakių rajono Lukšių apylinkės Lukšių žemės ūkio įmonė
55
Vilkaviškio rajono valstybinis archyvas
56
Vilkaviškio apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
57
Vilkaviškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
58
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinės pramonės skyrius
59
Metalo dirbinių gamykla „Pasaga“
60
Šakių rajono Šakių mašinų-traktorių stotis
61
Vilkaviškio rajono valstybinė buitinių paslaugų įmonė
62
Vilkaviškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
63
Vilkaviškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
64
Marijampolės rajono liaudies teismas
65
Šakių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
66
Kapsuko baldų fabrikas
67
Šakių rajono Šakių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
68
Kapsuko melioracijos eksploatavimo valdyba
69
Marijampolės rajono Sudavijos valstybinis žirgynas
70
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
71
Šakių rajono Jankų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
72
Marijampolės rajono Liudvinavo apylinkės Šešupės žemės ūkio įmonė
73
Marijampolės rajono Marijampolės apylinkės Suvalkijos žemės ūkio įmonė
74
Kapsuko rajono Kapsuko mašinų-traktorių stotis
75
Šakių rajono Lukšių apylinkės  „Tėvynės“ žemės ūkio įmonė
76
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto vietinės reikšmės Kelių skyrius
77
Kapsuko rajono Tarašiškių mašinų-traktorių stotis
78
Marijampolės apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
79
Šakių rajono Lekėčių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
80
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Kapsuko rajonui
81
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Marijampolės apskričiai
82
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
83
Marijampolės vidurinė ekonominė mokykla
84
Marijampolės laikraščio „Naujasis kelias“ redakcija
85
Kapsuko rajono valstybinis archyvas
86
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Vilkaviškio apskričiai
87
Marijampolės rajono Kalvarijos miesto liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
88
Marijampolės rajono Liubavo apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
89
Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
90
Šakių rajono Lekėčių apylinkės Lekėčių kolūkis
91
Kapsuko rajono Jurgežerių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
92
Kalvarijos rajono liaudies teismas
93
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
94
Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės Akmenynų žemės ūkio įmonė
95
Kapsuko rajono Jurgežerių apylinkės „Rytų aušros“ kolūkis
96
Kapsuko rajono Sangrūdos apylinkės „Pasieniečio“ kolūkis
97
Marijampolės rajono Sangrūdos apylinkės Mockavos žemės ūkio įmonė
98
Kapsuko rajono Kalvarijos apylinkės Orijos kolūkis
99
Marijampolės  rajono Sangrūdos apylinkės Sangrūdos žemės ūkio įmonė
100
Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės „Kovo aštuntosios“ žemės ūkio įmonė
101
Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės „Gintaro“ žemės ūkio įmonė
102
Kapsuko rajono Naujienos apylinkės  „Lenino keliu“ kolūkis
103
Kapsuko rajono Naujienos apylinkės  „Komunizmo aušros“ kolūkis
104
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės  „Gimtosios žemės“ kolūkis
105
Vilkaviškio rajono Rasių apylinkės Aistiškių kolūkis
106
Kybartų rajono Pavištyčio apylinkės „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
107
Kalvarijos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
108
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Statybos kolūkiuose skyrius
109
Kalvarijos rajono Kalvarijos mašinų-traktorių stotis
110
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
111
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
112
Kalvarijos rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redakcija
113
Kalvarijos rajono valstybinis archyvas
114
Šakių rajono Šakių apylinkės Ritinių žemės ūkio įmonė
115
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
116
Kapsuko rajono Ąžuolų Būdos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
117
Kazlų Rūdos rajono liaudies teismas
118
Šakių rajono Šakių apylinkės Briedžių žemės ūkio įmonė
119
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
120
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramkombinatas
121
Kapsuko rajono Bagotosios apylinkės Bagotosios kolūkis
122
Šakių rajono Gelgaudiškio apylinkės Gelgaudiškio žemės ūkio įmonė
123
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos apylinkės „Ąžuolo“ žemės ūkio įmonė
124
Šakių rajono Jankų apylinkės  Jankų žemės ūkio įmonė
125
Kazlų Rūdos rajono Kazlų Rūdos mašinų-traktorių stotis
126
Kazlų Rūdos rajono vartotojų kooperatyvas
127
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
128
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Kazlų Rūdos rajonui
129
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
130
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
131
Kazlų Rūdos rajono laikraščio „Stalino keliu“  redakcija
132
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
133
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
134
Kazlų Rūdos rajono valstybinis archyvas
135
Vilkaviškio rajono Virbalio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
136
Kybartų rajono liaudies teismas
137
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Kybartų rajono inspektorius
138
Vilkaviškio rajono  Vištyčio apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
139
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
140
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
141
Vilkaviškio rajono Pajevonio apylinkės V. Kapsuko žemės ūkio įmonė
142
Vilkaviškio  rajono Pajevonio apylinkės Sodėnų kolūkis
143
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės Šilupės žemės ūkio įmonė
144
Kybartų rajono Pajevonio apylinkės M. Melnikaitės kolūkis
145
Kybartų rajono Pajevonio apylinkės Kazio Giedrio kolūkis
146
Kybartų rajono Pajevonio apylinkės „Spindulio“ kolūkis
147
Vilkaviškio rinkiminių apylinkių rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą rinkiminės komisijos
148
Vilkaviškio rajono Alvito apylinkės  „Paryžiaus Komunos“ kolūkis
149
Vilkaviškio rajono Vištyčio apylinkės „Aušros“ žemės ūkio įmonė
150
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės „Švyturio“ žemės ūkio įmonė
151
Kybartų rajono Vištyčio apylinkės „Vienybės“ kolūkis
152
Vilkaviškio rajono  Vištyčio apylinkės Meiliūnų kolūkis
153
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės  „Laisvės“ kolūkis
154
Lietuvos TSR „Žinijos“ draugijos Šakių rajono organizacija
155
Kalvarijos rajono Vištyčio apylinkės Vištyčio kolūkis
156
Vilkaviškio rajono Pajevonio apylinkės Šukių kolūkis
157
Vilkaviškio rajono Gutkaimio valstybinis sodininkystės ūkis
158
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
159
Kybartų rajono Kybartų mašinų-traktorių stotis
160
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Kybartų rajonui
161
Kybartų rajono vartotojų kooperatyvas
162
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
163
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
164
Šakių rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
165
Kybartų rajono laikraščio „Leninietis“ redakcija
166
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
167
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
168
Kybartų rajono valstybinis archyvas
169
Naumiesčio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
170
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
171
Vilkaviškio rajono Klausučių apylinkės Šapalų valstybinis ūkis
172
Šakių kelių valdyba
173
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės Keturkaimio žemės ūkio įmonė
174
Šakių rajono Barzdų apylinkės „Naujo kelio“ žemės ūkio įmonė
175
Kapsuko rajono  Igliškėlio tarybinis ūkis
176
Šakių rajono Barzdų apylinkės Sūduvos kolūkis
177
Šakių rajono Barzdų apylinkės Barzdų žemės ūkio įmonė
178
Kapsuko pramoninės-gamybinės zonos partinės-valstybinės kontrolės komitetas
179
Šakių rajono Griškabūdžio apylinkės Katilių kolūkis
180
Šakių rajono Sintautų apylinkės „Laisvės“ žemės ūkio įmonė
181
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
182
Šakių rajono Keturnaujienos apylinkės  „Aušros“ kolūkis
183
Šakių rajono Griškabūdžio apylinkės „Šviesos“ žemės ūkio įmonė
184
Šakių rajono Girškabūdžio apylinkės J. Janonio žemės ūkio įmonė
185
Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos rajonų gyvulių žaliavų paruošų kontoros
186
Šakių rajono Sintautų apylinkės Sintautų žemės ūkio įmonė
187
Šakių rajono Sintautų apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis
188
Šakių rajono Būblelių apylinkės  V. Kudirkos kolūkis
189
Vilkaviškio rajono Rumokų bandymų stotis
190
Naumiesčio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
191
Šakių rajono Kidulių apylinkės Sudargo žemės ūkio įmonė
192
Naumiesčio rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
193
Marijampolės tarprajoninė kontora „Glavutilsirjo“
194
Šakių rajono Kidulių apylinkės „Nemuno“ kolūkis
195
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Naumiesčio rajonui
196
Naumiesčio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
197
Naumiesčio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
198
Naumiesčio rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcija
199
Naumiesčio rajono valstybinis archyvas
200
Šakių rajono Šakių apylinkės Girėnų žemės ūkio įmonė
201
Šakių rajono Sintautų apylinkės Žvirgždaičių žemės ūkio įmonė
202
Vilkaviškio rajono Alvito apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
203
Kybartų skardos gaminių gamykla
204
Šakių rajono Jankų apylinkės Višakio žemės ūkio įmonė
205
Šakių rajono Kriūkų apylinkės Kriūkų  žemės ūkio įmonė
206
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramonės kombinatas
207
Šakių rajono Kriūkų apylinkės Gerdžiūnų žemės ūkio įmonė
208
Šakių rajono Paveliuonos tarybinis ūkis
209
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
210
Šakių rajono Valakbūdžio apylinkės V. Mickevičiaus-Kapsuko kolūkis
211
Šakių rajono Šakių apylinkės Giedručių žemės ūkio įmonė
212
Šakių rajono Slavikų apylinkės Šilgalių kolūkis
213
Šakių rajono Sintautų apylinkės Keturnaujienos žemės ūkio įmonė
214
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyriaus Kalvarijos  maisto ir pramonės kortelių biuras
215
Kalvarijos rajono sanitarinė epidemiologinė stotis
216
Marijampolės miesto buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
217
Aviacinei-cheminei gynybai remti draugijos Marijampolės apskrities taryba
218
Kapsuko  valstybinis galvijų veislynas
219
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Maisto ir pramonės prekių kortelių biuras
220
Vilkaviškio rajono  darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kinofikacijos skyrius
221
Vilkaviškio rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis
222
Marijampolės cukraus fabrikas
223
Šakių rajono Šakių apylinkės „Tiesos“ žemės ūkio įmonė
224
Šakių rajono Lekėčių apylinkės „Pirmūno“ žemės ūkio įmonė
225
Šakių rajono Plokščių apylinkės  Ždanovo kolūkis
226
Šakių rajono Šakių apylinkės  Slavikų žemės ūkio įmonė
227
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
228
Vilkaviškio rajono Klausučių apylinkės „Pergalės“  žemės ūkio įmonė
229
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
230
Marijampolės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
231
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
232
Šakių rajono Gelgaudiškio  apylinkės Plokščių žemės ūkio įmonė
233
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
234
Vilkaviškio rajono Pajevonio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
235
Kapsuko rajono Guobų apylinkės Gudelių kolūkis
236
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Kalvarijos rajonui
237
Vilkaviškio rajono  Augalų apylinkės Žaliosios kolūkis
238
Marijampolės rajono 2-osios apylinkės liaudies teismas
239
Šakių rajono Sintautų apylinkės Novos kolūkis
240
Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Marijampolės filialas
241
Kapsuko rajono Bagotosios apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
242
Vilkaviškio rajono Vilkaviškio apylinkės S. Nėries žemės ūkio įmonė
243
Kapsuko I vakarinė pamaininė vidurinė mokykla
244
Vilkaviškio kelių valdyba
245
Kalvarijos rajono kolūkiai
246
Marijampolės rajono kolūkiai
247
Kazlų Rūdos rajono kolūkiai
248
Naumiesčio rajono kolūkiai
249
Kybartų rajono kolūkiai
250
Panemunės rajono kolūkiai
251
Vilkaviškio rajono kolūkiai
252
Šakių apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
253
Vilkaviškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
254
Kalvarijos rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
255
Kazlų Rūdos rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
256
Kybartų rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
257
Panemunės rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
258
Kapsuko rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
259
Šakių rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
260
Vilkaviškio rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
261
Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
262
Kalvarijos apskrities Žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir draugijos
263
Marijampolės apskrities Žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir draugijos
264
Marijampolės apskrities žemės ūkio kredito draugijos
265
TSRS žemės ūkio banko Šakių skyrius ir jam pavaldžios žemės ūkio kredito draugijos
266
Šakių apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir draugijos, prekybos realizavimo bazė
267
Vilkaviškio apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir draugijos
268
Šakių rajono kolūkiai
269
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
270
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
271
Kalvarijos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
272
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
273
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
274
Kapsuko rajono Meškučių apylinkės Balsupių kolūkis
275
Marijampolės rajono Šunskų apylinkės Mokolų žemės ūkio įmonė
276
Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės „Bangos“  žemės ūkio įmonė
277
Marijampolės rajono Igliaukos apylinkės Igliaukos žemės ūkio įmonė
278
Kapsuko rajono Liudvinavo apylinkės J. Janonio kolūkis
279
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
280
Marijampolės rajono  Kalvarijos apylinkės „Lietuvos“ žemės ūkio įmonė
281
Marijampolės rajono Sasnavos apylinkės Sasnavos žemės ūkio įmonė
282
Kapsuko vaismedžių medelynas
283
Kalvarijos rajono vartotojų kooperatyvas
284
Kapsuko rajono Gudelių apylinkės „Raudonosios aušros“ kolūkis
285
Marijampolės vaikų muzikos mokykla
286
Marijampolės rajono Sasnavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
287
Šakių rajono Lukšių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
288
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos vidurinė mokykla
289
Kapsuko rajono Igliaukos apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis
290
Marijampolės rajono Igliaukos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
293
Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinės statistikos Kazlų Rūdos rajono inspektūra
294
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Kalvarijos apskrities inspektorius
295
Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinės statistikos Kalvarijos rajono inspektūra
296
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Marijampolės apskrities inspektorius
297
Marijampolės miesto ir rajono statistikos skyrius
298
Marijampolės  rajono Sangrūdos vidurinė mokykla
299
Marijampolės gamybinis susivienijimas „FASA“
300
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
301
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
302
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
303
Marijampolės rajono  Želsvelės akcinis ūkis
304
Marijampolės rajono Kalvarijos vidurinė mokykla
305
Kapsuko rajono Kalvarijos aštuonmetė mokykla-internatas
306
Marijampolės kelių valdyba
307
Šakių miško pramonės ūkis
308
Vilkaviškio rajono Šeimenos apylinkės Vilkaujos kolūkis
309
Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla
310
Šakių Zigmo Angariečio vardo vidurinė mokykla
311
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės „Draugystės“ kolūkis
312
Kybartų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
313
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
314
Kapsuko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
315
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
316
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
317
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramkombinatas
318
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komitetas
319
Šakių rajono Slavikų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
320
Vilkaviškio rajono Pilviškių vidurinė mokykla
321
Kapsuko rajono Sasnavos apylinkės „Žalgirio“ kolūkis
322
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės Skardupių kolūkis
323
Marijampolės rajono Liubavo apylinkės Šelmentos žemės ūkio įmonė
324
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos pagalbinė mokykla-internatas
325
Šakių rajono Gelgaudiškio gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
326
Marijampolės Jono Jablonskio vidurinė mokykla
327
Marijampolės 2-oji vidurinė mokykla
328
Marijampolės rajono moksleivių namai
329
Marijampolės Vinco Mykolaičio-Putino vidurinė mokykla-internatas
330
Kapsuko miškų ūkis
331
Kapsuko rajono Padovinio apylinkės Mičiurino kolūkis
332
Vilkaviškio rajono Pajevonio tarybinis ūkis
333
Vilkaviškio rajono Pajevonio apylinkės Gudelių kolūkis
334
Kapsuko teritorinis statybos trestas
335
Šakių rajono pionierių ir moksleivių namai
336
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
337
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto  Komunalinio ūkio skyrius
338
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
339
Marijampolės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
340
Marijampolės rajono Padovinio akcinis ūkis
341
Kalvarijos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto vietinės reikšmės Kelių skyrius
342
Marijampolės miesto liaudies kontrolės komitetas
343
Kapsuko rajono Trakiškių apylinkės Patašinės kolūkis
344
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
345
Kapsuko rajono Liudvinavo apylinkės „Nauju keliu“ kolūkis
346
Marijampolės rajono Marijampolės apylinkės Sūduvos žemės ūkio įmonė
347
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės Dotamų kolūkis
348
Kapsuko rajono statybos valdyba
349
Marijampolės rajono Sasnavos apylinkės V. Montvilos žemės ūkio įmonė
350
Marijampolės rajkoopsąjungos profsąjungos komitetas
351
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Marijampolės rajoninis komitetas
352
Kalvarijos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
353
Marijampolės apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
354
Šakių rajono vidurinės bendro lavinimo mokyklos
355
Šakių rajono aštuonmetės bendro lavinimo mokyklos
356
Vilkaviškio rajono vidurinės bendro lavinimo mokyklos
357
Vilkaviškio rajono aštuonmetės bendro lavinimo mokyklos
358
Marijampolės rajono devynmetės mokyklos
359
Marijampolės rajono  vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos
360
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
361
Kapsuko fasavimo-pakavimo automatų specialus konstravimo biuras
362
Kultūros darbuotojų profesinės sąjungos Šakių rajoninis komitetas
363
Vilkaviškio pionierių ir moksleivių namai
364
Marijampolės rajono centrinė ligoninė
365
Kapsuko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
366
Vilkaviškio rajono Bartninkų apylinkės „Vienybės“  žemės ūkio įmonė
367
Marijampolės rajono Marijampolės apylinkės „Pavasario“ žemės ūkio įmonė
368
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
369
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
370
Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės  „Ateities“  žemės ūkio įmonė
371
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
372
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
373
Kapsuko rajono Gavaltuvos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
374
Kalvarijos apskrities  darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
375
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto žemėtvarkininkas
376
Šakių rajono Griškabūdžio apylinkės Paluobių žemės ūkio įmonė
377
Šakių rajono Griškabūdžio apylinkės Griškabūdžio žemės ūkio įmonė
378
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
379
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
380
Šakių rajono liaudies kontrolės komitetas
381
Vilkaviškio rajono Juodupėnų apylinkės „Žalgirio“ kolūkis
382
Šakių rajono Išdagų valstybinis ūkis
383
Marijampolės rajono Sasnavos  apylinkės Lygumų žemės ūkio įmonė
384
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
385
Vilkaviškio rajono Keturvalakių apylinkės Karklinių kolūkis
386
Kapsuko vakarinis mechanikos technikumas
387
Vietinės pramonės ir komunalinių-buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Kapsuko miesto komitetas
388
Marijampolės rajono Gudelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
389
Šakių rajono Sintautų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
390
Vilkaviškio rajono Rasių apylinkės „Vagos“ kolūkis
391
Marijampolės rajono Igliaukos apylinkės Igliškio žemės ūkio įmonė
392
Kazlų Rūdos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
393
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
394
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
395
Vilkaviškio rajono Vilkaviškio apylinkės Šeimenos žemės ūkio įmonė
396
Šakių rajono Būblelių apylinkės Šešupės žemės ūkio įmonė
397
Kapsuko rajono Trakiškių apylinkės S. Nėries kolūkis
398
Šakių rajono Griškabūdžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
399
Naumiesčio rajono apylinkų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
400
Marijampolės rajono Šunskų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
401
Kapsuko rajono Padovinio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
402
Vilkaviškio rajono Vištyčio apylinkės Gražiškių žemės ūkio įmonė
403
Marijampolės rajono Marijampolės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
404
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Vilkaviškio rajono komitetas
405
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros-švietimo darbo skyrius
406
Šakių rajono centrinė ligoninė
407
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
408
Šakių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
409
Šakių rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis
410
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės „Tiesos“ kolūkis
411
Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
412
Kapsuko rajono Trakiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
413
Vilkaviškio rajono Vištyčio tarybinis ūkis
414
Marijampolės rajono Gudelių apylinkės „Tiesos“ žemės ūkio įmonė
415
Šakių rajono Kidulių tarybinis ūkis
416
Marijampolės rajono Sangrūdos apylinkės „Pasieniečio“ žemės ūkio įmonė
417
Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Šakių rajono komitetas
418
Kapsuko rajono Liudvinavo apylinkės „Gegužės pirmosios“ kolūkis
419
Kapsuko rajono Igliaukos apylinkės Vidugirio kolūkis
420
Vilkaviškio rajono Bartninkų apylinkės Piliakalnio žemės ūkio įmonė
421
Marijampolės rajono Sasnavos apylinkės „Balandžio“  žemės ūkio įmonė
422
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos apylinkės Plutiškių žemės ūkio įmonė
423
Vilkaviškio rajono Pajevonio apylinkės Užupių kolūkis
424
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės „Gintaro“ kolūkis
425
Kapsuko rajono Meškučių apylinkės kolūkis „Pirmyn“
426
Kapsuko rajono Guobų apylinkės Plutiškių kolūkis
427
Marijampolės rajono Liubavo apylinkės  Liubavo žemės ūkio įmonė
428
Šakių rajono Kidulių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
430
Šakių rajono Kapsuko tarybinio ūkio-technikumo Kudirkos Naumiesčio filialas
431
Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Vilkaviškio rajoninis komitetas
432
Marijampolės rajono Buktos paukštininkystės tarybinis ūkis
433
Šakių rajono žemės ūkio valdyba
434
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
435
Kapsuko rajono Meškučių apylinkės „Atžalyno“ tarybinis ūkis
436
Kapsuko rajono Kapsuko žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis
437
Kapsuko rajono Liubavo apylinkės „Suvalkiečio“ kolūkis
438
Marijampolės rajono Igliaukos apylinkės Dovinės žemės ūkio įmonė
439
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos apylinkės Bagotosios žemės ūkio įmonė
440
Kapsuko rajono Gudelių apylinkės „Tarybinės žemės“ kolūkis
441
Kapsuko rajono Gudelių apylinkės „Taikos“ kolūkis
442
Šakių rajono Būblelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
443
Šakių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto žemėtvarkininkas
444
Vilkaviškio rajono Kybartų apylinkės Pr. Eidukevičiaus kolūkis
445
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
446
Vilkaviškio rajono Alvito apylinkės Dailučių kolūkis
447
Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkės Paežerių žemės ūkio įmonė
448
Kapsuko rajono Bagotosios apylinkės „Klampupių“ kolūkis
449
Vilkaviškio rajono Keturvalakių apylinkės Keturvalakių žemės ūkio įmonė
450
Marijampolės rajono Liudvinavo apylinkės Žemaitės žemės ūkio įmonė
451
Vilkaviškio siuvimo fabrikas
452
Marijampolės tarprajoninė veislininkystės įmonė
453
Kapsuko rajono Bagotosios apylinkės „Švyturio“ kolūkis
454
Kapsuko rajono Bagotosios apylinkės Antanavo tarybinis ūkis
455
Vilkaviškio rajono Gražiškių apylinkės „Pasieniečio“ kolūkis
456
Lietuvos TSR „Žinijos“ draugijos Kapsuko rajono organizacijos valdyba
457
Agropramoninio komplekso darbuotojų profsąjungos Vilkaviškio rajono komitetas
458
Kapsuko  rinkiminių apylinkių rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą rinkiminės komisijos
459
Kapsuko rajono Gavaltuvos apylinkės „Aušros“ kolūkis
460
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
461
Kapsuko rajono Padovinio apylinkės „Piliakalnio“ kolūkis
462
Šakių rajono statistikos skyrius
463
Vilkaviškio rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
464
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Marijampolės skyrius
465
Marijampolės rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
466
Vilkaviškio rajono Juodupėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
467
Vilkaviškio rajono Vilkaviškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
468
Šakių rajono Kidulių apylinkės „Aušros“ žemės ūkio įmonė
469
Vilkaviškio rajono Rasių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
470
Kauno vilnos gamybinio susivienijimo „Liteksas“ „Orijos“ verpimo fabrikas
471
Kapsuko vilnonių audinių fabrikas „Šešupė“
472
Marijampolės rajono Šunskų apylinkės Šunskų žemės ūkio įmonė
473
Kapsuko rajono Šunskų apylinkės „Vilties“ kolūkis
474
Vilkaviškio  rajono Bartninkų apylinkės Aistiškių žemės ūkio įmonė
475
Marijampolės rajono Liudvinavo apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
476
Vilkaviškio rajono Klausučių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
477
Vilkaviškio rajono Karklinių žemės ūkio mokykla
478
Marijampolės aukštesnioji žemės ūkio mokykla
479
Šakių apskrities laikraščio „Tikruoju keliu“ redakcija
480
Marijampolės rajono kultūros namai
481
Šakių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
482
Kapsuko rajono Naujienos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
483
Marijampolės rajono Sangrūdos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
484
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
485
Agropramoninio komplekso darbuotojų profsąjungos Marijampolės rajono komitetas
486
Marijampolės 2-oji vidurinė profesinė technikos mokykla
487
Kapsuko kraštotyros muziejus
488
Marijampolės miesto centrinė biblioteka
489
Vilkaviškio rajono  Alksnėnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
490
Profesinių sąjungų Kapsuko rajono taryba
491
Vilkaviškio rajono Kybartų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
492
Vilkaviškio rajono Lygumų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
493
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
494
Kapsuko kultūros mokykla
495
Vilkaviškio rajono Gižų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
496
Vilkaviškio rajono Keturvalakių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
497
Kapsuko bandomoji eksperimentinė technologinių įrengimų gamykla
498
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Marijampolės rajoninis komitetas
499
Šakių rajono Žvirgždaičių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
500
Gelgaudiškio valstybinė keramikos gamykla
501
Šakių rajono Barzdų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
502
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinė mokykla
503
Kapsuko rajono Gavaltuvos apylinkės Vinčų kolūkis
504
Vilkaviškio rajono Bartininkų apylinkės Širvintos žemės ūkio įmonė
505
Naumiesčio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
506
Šakių rajono komunalinių įmonių kombinatas
507
Naumiesčio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramkombinatas
508
Šakių rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
509
Kapsuko rajono Kazlų Rūdos žuvininkystės ūkis
510
Vilkaviškio profesinė technikos mokykla
511
Kalvarijos maisto pramonės technikumas
512
Medicinos darbuotojų profsąjungos Vilkaviškio rajoninis komitetas
513
Raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio rajono  komitetas
514
Vilkaviškio rajono  Kybartų apylinkės J. Janonio žemės ūkio įmonė
515
Vilkaviškio valstybinė veislininkystės stotis
516
Vilkaviškio rajono liaudies kontrolės komitetas
517
Vilkaviškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
518
Marijampolės rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis
519
Medicinos darbuotojų profsąjungos Kapsuko rajoninis komitetas
520
Kazlų Rūdos bandomasis miškų ūkio gamybinis susivienijimas
521
Kazlų Rūdos miškų pramonės ūkis
522
Kalvarijos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
523
Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla
524
Šakių melioracijos eksploatavimo valdyba
525
Vilkaviškio rajono statistikos skyrius
526
Šakių apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
527
Vilkaviškio melioracijos eksploatavimo valdyba
528
Kapsuko valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
529
Marijampolės putliųjų verpalų fabrikas
530
Medicinos darbuotojų profsąjungos Šakių rajoninis komitetas
531
Šakių rajono Plokščių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
532
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
533
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas
534
Šakių rajono Slavikų apylinkės „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
535
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
536
Vilkaviškio rajono Rumokų bandymų stoties Eksperimentinis ūkis
537
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šakių skyrius
538
Vilkaviškio rajono Kūno kultūros ir sporto komitetas prie liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto
539
Marijampolės moksleivių namai
540
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto
541
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Statybos ir architektūros valdyba
542
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
543
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
544
Marijampolės miesto  liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
545
Šakių centrinė biblioteka
546
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto kultūros skyriaus Kultūros namai
547
Marijampolės miesto kultūros namai
548
Šakių valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
549
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Vilkaviškio skyrius
550
„Žinijos“ draugijos Vilkaviškio rajono organizacijos valdyba
551
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas
552
Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
553
Vilkaviškio centrinė biblioteka
554
Vilkaviškio valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
555
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto  Kultūros skyrius
556
Vilkaviškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
557
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdyba
558
Švietimo darbuotojų profsąjungos Vilkaviškio rajono pirmininkų taryba
559
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis
560
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
561
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Šakių rajono komitetas
562
Raudonojo kryžiaus draugijos Marijampolės rajono komitetas
563
Raudonojo kryžiaus draugijos Marijampolės miesto komitetas
564
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
565
Šakių rajono Gelgaudiškio pagalbinė mokykla-internatas
566
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
567
Marijampolės pieno konservų kombinatas
568
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Gamybinė butų ūkio valdyba
569
Marijampolės maisto pramonės kombinatas
570
Šakių rajono Kūno kultūros ir sporto komitetas prie liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto
571
Marijampolės miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
572
Statybinių medžiagų gamybinis susivienijimas „Sūduva“
573
Raudonojo kryžiaus draugijos Šakių rajono komitetas
574
Švietimo darbuotojų profsąjungos Šakių rajono pirmininkų taryba
575
Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architektas
576
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Marijampolės miesto komitetas
577
Kazlų Rūdos bandomasis medienos dirbinių kombinatas
578
Vilkaviškio rajono Vištyčio apylinkės Vištyčio žemės ūkio įmonė
579
Vilkaviškio rajono Pajevonio apylinkės Pajevonio žemės ūkio įmonė
580
Vilkaviškio kultūros namai
581
Kultūros darbuotojų profsąjungos Vilkaviškio rajono komitetas
582
Kapsuko rajono Jungėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
583
Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų  profsąjungos Šakių rajono komitetas
584
Šakių valstybinė notarinė kontora
585
Šakių rajono Šakių apylinkės Duobiškių žemės ūkio įmonė
586
Vilkaviškio rajono Keturvalakių apylinkės Antupių žemės ūkio įmonė
587
Vilkaviškio rajono notarinė kontora
588
Marijampolės rajono Sasnavos apylinkės Antanavo žemės ūkio įmonė
589
Kazlų Rūdos rajono Ąžuolų Būdos apylinkės kolūkis „Naujas gyvenimas“
590
Naumiesčio rajono liaudies teismas
591
Marijampolės rajono Gudelių apylinkės Daugirdų žemės ūkio įmonė
592
Marijampolės tarprajoninė prokuratūra
593
Vilkaviškio rajono prokuratūra
594
Šakių rajono prokuratūra
595
Marijampolės apskrities Mokolų, Pasienių ir Puskelnių pradžios mokyklų dokumentų kolekcija
Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima