KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

KAROLIS REISONAS

Inžinierius architektas

1894 - 1981

Karolis Reisonas (latv. Ķārlis Reisons), latvių kilmės inžinierius, architektas, palikęs žymų pėdsaką Lietuvos tarpukario architektūroje. Gimė 1894 m. balandžio 26 d. Pabažėje (Latvija), mirė 1981 m. liepos 17 d. Adelaidėje (Australija). 1920 m. baigė Peterburgo civilinių inžinierių institutą. Dirbo 1922 – 1930 m. Šiaulių m. inžinieriumi, 1930 – 1938 m. Kauno miesto inžinieriumi ir Statybos skyriaus vedėju, 1940 – 1944 m. Panevėžio miesto inžinieriumi ir ėjo burmistro pareigas. 1927 m. įkūrė Šiaulių amatų mokyklą, 1928 – 1930 m. buvo jos vedėju. 1930 – 1938 m. buvo Žemės ūkio rūmų Kaune Statybos skyriaus vedėju. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno Australijoje, dirbo architektu.

 

 

Ininieriaus K Reisono praymas Kauno miesto valdybai priimti darb Statybos skyriuje miesto techniko pareigose 1925 m liepos 14 d KRVA F 219 ap 1 b 506 l 79 Ininieriaus K Reisono gyvenimo apraymas 1925 m KRVA F 219 ap 1 b 506 l 80

 

Inžinieriaus K. Reisono prašymas Kauno miesto valdybai

priimti į darbą Statybos skyriuje miesto techniko pareigose

1925 m. liepos 14 d. KRVA. F. 219, ap. 1, b. 506, l. 79

 

 Inžinierius K. Reisono gyvenimo aprašymas

 1925 m. KRVA. F. 219, ap. 1, b. 506, l. 80

 

 

Kauno miesto savivaldybs Statybos skyriaus vedjo Karolio Reisono tarnybos lapas 1935 m KRVA F 219 ap 3 b 508 l 1 2  Kauno miesto savivaldybs Statybos skyriaus vedjo Karolio Reisono tarnybos lapas 1935 m KRVA F 219 ap 3 b 508 l 1 2 2 Kauno miesto savivaldybs Statybos skyriaus vedjo Karolio Reisono anketa 1934 m KRVA F 219 ap 3 b 508 l 27 27 ap Kauno miesto savivaldybs Statybos skyriaus vedjo Karolio Reisono anketa 1934 m KRVA F 219 ap 3 b 508 l 27 27 ap 2

 

Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo Karolio Reisono tarnybos lapas

1935 m. KRVA. F. 219, ap. 3, b. 508, l. 1-2

 

   Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo

Karolio Reisono anketa  1934 m.

KRVA. F. 219, ap. 3, b. 508, l. 27

 


KAB6681
Kauno aerogeodezinje nuotraukoje K Donelaiio g Vienybs aikt S Daukanto g 1936 m KRVA F 218 ap 4 b 237 l 1 6 KAUNOM1

 

Kauno miesto valdybos1930 m. gegužės 22 d.

posėdžio nutarimas Nr. 833 apie

Statybos skyriaus

pertvarkymą ir inžinieriaus

K. Reisono paskyrimą Statybos skyriaus vedėju

KRVA. F. 219, ap. 3, b. 508, l. 38

 Kauno aerogeodezinėje nuotraukoje -

K. Donelaičio g., Vienybės aikštė, S. Daukanto g.

[1936 m.] KRVA. F. 218, ap. 4, b. 237, l. 1-6

 

 

           Kauno m. savivaldybės atsakymas tardytojui

        M. Krygeriui apie

        Statybos sk. vedėjo K. Reisono

       ir statybos d. vedėjo St. Kudoko

       atlyginimą bei privačius statybos darbus

      1940 m. KRVA. F. 219, ap.1, b. 1123, l. 85

 

Pagal Karolio Reisono projektus pastatyta: Šiauliuose – Venclauskių namas (dabar Aušros muziejaus padalinys, 1926 m.), V. Kudirkos mokykla Dvaro g. (1930 m.), Žuvusiųjų kovoje dėl Lietuvos Nepriklausomybės paminklas (1931 m.), Tauragėje – Šaulių namai (su inžinierium V. Rimgaila) ir ligoninė (abu 1933 m.); ligoninė Jurbarke, komercijos mokykla Pasvalyje (abi 1934 m.), Klaipėdoje – Lietūkio sandėliai (1937 m.), bendrovės Maistas šaldytuvai (1939 m.). Daugiausia pastatų suprojektavo Kaune: kino teatras „Forum“ Laisvės al. (su inžinieriumi J. Gumeniuku, dabar jame veikia klubas), Lietūkio rūmai (dabar Kooperacijos kolegija, abu 1930 m.), Žemės ūkio rūmai (1932 m.), Kunigų seminarijos rektoratas (1934 m.), Žemės bankas (dabar KTU centriniai rūmai, 1935 m.), Arkivyskupo ir metropolito rūmai (1939 m.), Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda (dabar Ligonių kasa, 1939 m.), evangelikų reformatų bažnyčia (1940 m.); svarbiausias projektas – Prisikėlimo bažnyčia (1933 – 1939 m. nebaigta, 2004 m. rekonstruota); dalyvavo projektuojant Pienocentro rūmus (architektas V. Landsbergis – Žemkalnis, 1934 m.), Vytauto Didžiojo karo muziejų (architektas V. Dubeneckis ir inžinierius K. Krikščiukaitis, 1931 – 1936 m.). Parašė pirmuosius lietuviškus statybos vadovėlius „Žemės ūkio statyba (1926 m.) ir „Molio statyba (1928 m.).

Jolita Kančienė, Lietuvos visuotinė enciklopedija, 2011, Vilnius, p. 700

 

ININIE2  LIETUV1 

 

 Inžinieriaus K. Reisono pranešimas Kauno miesto Statybos skyriui

apie Evangelikų reformatų bažnyčios techninę priežiūrą

1938 m. (K. Reisono spaudas) KRVA. F. 218, ap. 2, b. 5456

 

 

  Lietuvos Evangelkų reformatų kolegijos prašymas

    Kauno miesto statybos inspekcijai  patvirtintiinž. K. Reisono

parengtą Kauno Evangelikų reformatų bažnyčios projektą

1937 m. KRVA. F. 218, ap. 2, b. 5456

 

Vykdomojo komiteto Prisiklimo banyiai statyti Kaune praymas Kauno m valdybai dl dovanoto ems sklypo rib paymjimo 1929 m KRVA F 218 ap 2 b 10306 l 1 Prisiklimo banyios oninio fasado projektas 1933 m Architektas K Reisonas KRVA F 218 ap 2 b 10306 l 12 LIETUV2

 

Vykdomojo komiteto Prisikėlimo bažnyčiai

statyti Kaune prašymas Kauno m. valdybai

dėl dovanoto žemės sklypo ribų pažymėjimo

1929 m. KRVA. F. 218, ap. 2, b. 10306, l. 1

 Prisikėlimo bažnyčios šoninio fasado projektas

 1933 m. Architektas K. Reisonas

   KRVA. F. 218, ap. 2, b. 10306, l. 12

 

 

 Lietuvos Respublikos VRM Statybos

ir sauskelių Inspekcijoskomisijos

  Prisikėlimo bažnyčios statybos

apžiūrėjimo akto nuorašas 1938 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 10306

 

  

ems banko rm K Donelaiio g 35 Vienybs a 3 dab K Donelaiio g 73Vienybs a projektas Ininierius K Reisonas 1933 m KRVA F 218 ap 2 b 1142 l 6 EMSBAN1 v Vincento A Paulo draugijos seneli prieglaudos Auktaii g Nr 10 fasado projektas 1937 1939 m Architektas K Reisonas KRVA F 218 ap 2 b 211 l 27

Žemės banko rūmų K. Donelaičio g. 35 Vienybės a. 3 (dab. K. Donelaičio g. 73 / Vienybės a.)

projektas. Inžinierius K. Reisonas

1933 m. KRVA. F. 218, ap. 2, b. 1142, l. 6

 

  Šv. Vincento A Paulo draugijos senelių prieglaudos

  Aukštaičių g. Nr. 10 fasado projektas. 1937-1939 m.

  Architektas K. Reisonas

   KRVA. F. 218, ap. 2, b. 211, l. 27

 

Arkivyskupo Metropolito rm Rotus a 8 fasado projektas ir situacijos planas Ininierius K Reisonas 1935 m KRVA F 218 ap 2 b 6693 l 20 Radzvickiens mrinio 4 aukt gyvenamojo namo Laisvs al 2 fasad projektai Ininierius K Reisonas 1939 m KRVA F 218 ap 2 b 3867 l 22

 

Arkivyskupo Metropolito rūmų Rotušės a. 8 fasado projektas

ir situacijos planas Inžinierius K. Reisonas. 1935 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 6693, l. 20

 

Radzvickienės mūrinio 4 aukštų gyvenamojo namo Laisvės al. 2

fasadų projektai Inžinierius K. Reisonas

1939 m. KRVA. F. 218, ap. 2, b. 3867, l. 22

 


 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima