KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

Fondo Nr.
Fondo pavadinimas
Apyrašai
1
Kauno vartotojų bendrovė "Parama"
3
3
Akcinės bendrovės "Lima" tekstilės fabrikas
3
4
Akcinės bendrovės "Kauno audiniai" šilko audinių fabrikas
3
5
Akcinės bendrovės "Drobė" vilnonių audinių fabrikas
3
6
Akcinės bendrovės "Gamyba" tekstilės fabrikas
3
7
Akcinės bendrovės "Kotton" kojinių ir trikotažo fabrikas
3
8
Akcinės bendrovės "Liteksas" vilnonių audinių fabrikas
3
10
Akcinės bendrovės "Varpas" spaustuvė
3
11
Akcinės bendrovės "Spindulys" spaustuvė
3
12
Akcinės bendrovės "Raidė" spaustuvė
3
13
Akcinės bendrovės "Žaibas" spaustuvė
3
14
Ch. Zivo tabako ir papirosų fabrikas
3
15
Brolių Salomonų tabako ir papirosų fabtrikas
3
16
Tabako ir papirosų fabrikas "Asimakis"
3
17
Kauno apskrities statybos komisija
2
19
Akcinė draudimo bendrovė "Kooperacija"
3
20
Akcinė draudimo bendrovė "Lietuva"
3
21
Akcinė draudimo bendrovė "Lietuvos Lloydas"
3
22
Prekybos ir pramonės akcinė bendrovė "Nemunas"
3
23
Akcinės bendrovės "Neris" mašinų fabrikas, špižiaus ir vario liejykla
3
24
Vaisvandenių dirbtuvė "Mineralas"
3
25
Vaisvandenių dirbtuvė "Laimė"
3
26
Vaisvandenių dirbtuvė "Sveikata"
3
27
Vaisvandenių dirbtuvė "Šaltinis"
3
28
J. Elšteino alaus urmo sandėlis ir vaisvandenių dirbtuvė "Konkordija"
3
29
Akcinės bendrovės "I. B. Volfas ir Engelmanas" alaus ir salyklos gamykla
3
30
Valstybinio spirito monopolio Kauno sandėlis
3
31
Valstybinio degtinės monopolio Kauno sandėlis
3
32
Valstybinio spirito monopolio Tauragės sandėlis
3
33
Medžio apdirbimo dirbtuvė "Gevovid"
3
34
Akcinės bendrovės "Medis" medžio apdirbimo fabrikas
3
35
Akcinės bendrovės "Ringuva" aliejaus fabrikas
3
36
Lietuvos karių ekonominė bendrovė
3
37
Akcinės bendrovės "Inkaras" kaliošų fabrikas
3
38
Akcinės bendrovės "Tilka" šokolado ir saldainių fabrikas
3
39
Mielių gamykla "Mielspir"
3
40
Chemijos fabrikas "Vairas"
3
41
Cheminių dažų fabrikas "Merkur"
3
42
Saldainių ir šokolado fabrikas "Talka"
3
43
Ch. A. Gotlibo ir sūnaus Anilino dažų fabrikas
3
44
M. Segelsono skrybėlių dirbtuvė
3
45
Akcinė bendrovė "Lietspiritas"
3
46
A. Gurevičiaus baldų sandėlis
3
47
Kavos dirbtuvė "Volga"
3
49
Pirmoji Lietuvos Kamgarno verpykla
3
50
Mechaniška mezgykla "Teksta"
3
51
Akcinė bendrovė "Lietuvos muilas"
3
52
Akcinė bendrovė "Sodyba"
3
53
Akcinės bendrovės "Eksportas" konservų fabrikas
3
54
Akcinė bendrovė "Vaistas"
3
55
Akcinė bendrovė "Žuvis"
3
56
Vaistinės popieriaus dirbinių fabrikas "Merano"
3
57
Kauno valstybinė ligoninė
3
58
Linų ir pakulų prekybos kontrolė
3
59
Kauno miesto savivaldybės Socialės apsaugos skyrius
3
60
Kauno miesto savivaldybės Turtų skyrius
3
61
Kauno miesto savivaldybės Įmonių skyrius
3
62
Kauno miesto savivaldybės Ūkio skyrius
3
63
Kauno miesto savivaldybės Tiekimo skyrius
3
64
Kauno miesto savivaldybės Sveikatos skyrius
3
65
Vaisvandenių dirbtuvė "Nemunas" 
3
66
Kauno miesto savivaldybės Pasų skyrius
2
67
Akcinė bendrovė "Pažanga"
3
68
Kauno miesto adresų biuras
3
69
Kauno miesto pradžios mokyklų inspektorius
3
70
Kauno žydų metrikacijos punktas
3
71
Kauno apskrities savivaldybė
2
72
Akcinė bendrovė "Apsauga"
3
73
Akcinė bendrovė "Valgis"
3
74
Lietuvos kooperatyvų sąjunga
3
75
Kooperacijos bendrovė "Spaudos fondas"
3
76
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 3
3
77
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 6
3
78
Kauno apylinkės teismas
3
79
Kauno apskrities ipoteka
3
80
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 7
3
81
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 9
3
82
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 16
3
83
Kamščių fabrikas "Šloss"
3
84
Akcinė bendrovė "Broliai Alperovičiai"
3
85
Kauno lenkų pradžios mokykla
3
86
Draugijos kovai su tuberkulioze pradžios mokykla
3
87
Kauno apskrities Vaišvydavos pradžios mokykla
3
88
Kauno apskrities Linkuvos pradžios mokykla
3
89
Bendrovė "Žodis"
3
90
Akcinė bendrovė "Švyturys"
3
91
Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugija
3
92
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 22
3
93
Kauno miesto savivaldybės Kanalizacijos ir vandentiekio skyrius
3
94
Vilkijos apylinkės teismas
3
96
Kauno apskrities Rokų pradžios mokykla
3
97
Kauno apskrities Garliavos pradžios mokykla
3
98
Kauno apskrities Margininkų pradžios mokykla
3
99
Kauno apskrities Šilėnų pradžios mokykla
3
100
Kauno miesto savivaldybės Statistikos biuras
3
101
Kauno miesto savivaldybės tarnautojų taupomoji-skolinamoji kasa ir tarnautojų pensijų ir kompensacijų fondas
3
105
Lietuvos Raudonojo kryžiaus valstybinė akušerių mokykla
3
106
Romainių tuberkuliozinė sanatorija
3
108
Kauno kūdikų namai
3
110
Aukštesnioji technikos mokykla
2
111
Kauno šukų ir sagų fabrikas "Kašufa"
3
112
Profesoriaus daktaro P. Mažylio privati moterų ligoninė
3
113
Kauno elektros stočių bendradarbių taupomoji kasa
3
114
Kauno prekybos vidurinė mokykla
3
115
Valstybinis metalo apdirbimo fabrikas "Metalas"
3
117
Sargėnų tuberkuliozinė sanatorija
3
118
Kauno apskrities Vilkijos valsčiaus savivaldybė
3
119
Sodininkystės - daržininkystės bandymų stotis (Vytėnai)
3
127
Akcinė bendrovė "Lietuvos Baltijos Lloydas"
3
128
Kauno vakariniai dažytojų kursai
3
129
Lietuvos prekybininkų sąjunga
3
130
Kauno 3-oji valstybinė amatų mokykla
3
132
Intendantūros centrinis maisto sandėlis
3
133
D. Levino malūnas ir lentpjūvė
3
135
S. Gudinskio Petrašiūnų bituko plytų dirbtuvė
3
136
J. ir P.Šolskių Garliavos plytų dirbtuvė
3
137
Akcinė bendrovė "Tramit"
3
138
M. Klioco baldų dirbtuvė
3
139
J. Goldmano baldų dirbtuvė
3
140
M. Lancmano baldų dirbtuvė
3
141
A. Riezniko irI. Kaufmano baldų dirbtuvė
3
142
Ch. Solomono baldų dirbtuvė
3
143
M. I. Stromo baldų dirbtuvė
3
144
Š. Šapiro baldų dirbtuvė
3
145
L. Upnickio lentpjūvė ir malūnas
3
146
D. Buršteino ir L. Vulfovičiaus lentpjūvė ir malūnas
3
147
Komersantų klubo valdyba
3
148
S. Tipografo ir A. Nulmano betono ir teraco įmonė
3
150
S. Zalberio koklių ir keramikos dirbinių dirbtuvė
3
151
Kauno vokiečių privatinė gimnazija
3
152
Kauno aukštesnioji komercijos mokykla
3
153
Juozas Papečkys
3
154
Kauno valstybinė progimnazija
3
155
Kauno 3-oji vidurinė mokykla
3
156
Vladimiras Dubeneckis
2
157
Kauno darbo rūmų suaugusių privatinė gimnazija 
3
158
Kauno 3-oji valstybinė gimnazija
3
159
Kauno 4-oji valstybinė gimnazija
3
160
Kauno 5-oji valstybinė gimnazija
3
161
Kauno 6-oji valstybinė gimnazija
3
162
Kauno "Pavasario" suaugusių gimnazija
3
163
Kauno miesto darbo rūmų gimnazija suaugusiems
3
164
Kauno valstybinė "Aušros" mergaičių gimnazija
3
165
Kauno valstybinė "Aušros" berniukų gimnazija
3
166
Sargėnų plytų dirbtuvė
3
167
Šv. Jėzaus širdies kongregacijos mergaičių gimnazija
3
168
Kauno jėzuitų gimnazija
3
169
Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazija
3
170
Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazija
3
171
Kauno "Saulės" mergaičių gimnazija
3
172
Marijos Pečkauskaitės vardo privati gimnazija
3
173
Kauno lenkų A. Mickevičiaus privatinė gimnazija
3
174
Lietuvos Raudonojo kryžiaus gailestingųjų seserų kursai
3
175
J. Gražulienės mašinraščio ir stenografijos kursai
3
176
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 1
3
177
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 2
3
178
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 4
3
179
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 11
3
180
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 19
3
181
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 20
3
182
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 25
3
183
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 30
3
184
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 31
3
185
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 37
3
186
Kauno miesto 7 forto pradžios mokykla 
3
187
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 42
3
188
Kauno pradžios mokykla Nr. 45
3
189
Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 51
3
190
Šv. Kazimiero seserų kongregacijos pradžios mokykla
3
191
Kauno miesto J. Vokietaičio pradžios mokykla
3
192
Kauno apskrities Lontainių - Sargėnų pradžios mokykla
3
193
Kauno apskrities Marvos pradžios mokykla
3
194
Kauno apskrities Eigulių - Kleboniškio pradžios mokykla
3
195
Kauno apskrities Girstupio pradžios mokykla
3
196
Kauno apskrities Zuikinės pradžios mokykla
3
197
Kauno apskrities Senavos pradžios mokykla 
3
198
Kauno miesto savivaldybės Odos ir venerinių ligų ambulatorija
3
199
Kauno Vytauto Didžiojo valstybinio universiteto klinika
3
200
Prof. V. Tumėnienės vaikų TBC sanatorija
3
201
Lietuvos Raudonoji kryžiaus sanatorija
3
202
Durpių gamykla "Kaitra" (Rumšiškės)
3
203
Lietuvos Raudonojo kryžiaus ligoninė
3
204
Kauno valstybinė vaikų ligoninė
3
205
Kauno miesto savivaldybės ligonių prieglauda
3
206
Insulino laboratorija
3
207
Psichinių ligonių žydų globos draugija
3
208
P. Gordono ir J. Karnausko batų dirbtuvė "Pėda"
3
209
Kauno miesto mokesčių inspekcija
2
210
Kauno apskrities mokesčių inspekcija
2
214
Kauno miesto savivaldybės Finansų skyrius
2
215
Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyrius
3
216
Kauno miesto savivaldybės Butų sekvestro komisija
3
217
Kauno miesto savivaldybės Butų skyrius
3
218
Kauno miesto savivaldybės Statybos skyrius
2
219
Kauno miesto savivaldybė
1
220
Vilijampolės "Vaikelio Jėzaus" draugijos žemesnioji amatų mokykla
3
221
Kauno 2-oji valstybinė amatų mokykla
3
222
Kauno 7-oji valstybinė amatų mokykla
3
223
Šukų fabrikas "Novita"
3
Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima