KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 Inžinierius architektas

1894-1976

 

  Gimė 1894 m. lapkričio 7 d. Kaune, mirė 1976 m. sausio 2 d. Čikagoje. 1919 – 1921 m. studijavo Saratovo politechnikos institute. 1922 m. grįžo į Lietuvą. 1929 m. baigė Lietuvos universitetą (statybos inžineriją). 1922 – 1927 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Karo butų valdyboje, 1927 – 1944 m. Žemės ūkio ministerijoje (statybos referentas). Dėstė Kauno aukštesniojoje technikos, Kėdainių aukštesniojoje kultūrtechnikų mokykloje, VDU (nuo 1938 m.). Pagal J. Jasiukaičio projektus Kaune pastatyta Lietuvos veterinarijos akademijos kompleksas (1938 m.), gyvenamų namų. Pastatuose siekta nacionalinės architektūros raiškos. J. Jasiukaitis vadovavo Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio didžiausiai  - VDU klinikų ansamblio (1937 – 1939 m. , arch. U. Cassanas, E. Ouchanoffas) – statybai. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV (Čikagoje).

 

Jolita Kančienė, Jasiukaitis Jonas, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VIII, Vilnius, 2005, p. 581

 

 J Jasiukaiio anketa Lietuvos Respublikos pilietybei gauti 1921 m gruodio 13 d KRVA F 66 ap 1 b 38565 l 1  J Jasiukaiio laikinas asmens liudijimas 1923 m KRVA F 66 ap 1 b 38565 l 18  Ininieriaus J Jasiukaiio LR vidaus paso kortel 1923 m KRVA F 66 ap 1 b 38565

 

 J. Jasiukaičio anketa Lietuvos Respublikos pilietybei gauti

1921 m. gruodžio 13 d. KRVA. F. 66, ap. 1, b. 38565, l. 1

 

 J. Jasiukaičio laikinas asmens liudijimas. 1923 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 38565, l. 18

 

 J. Jasiukaičio LR vidaus paso kortelė. 1923 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 38565

 

 

AUKTES1  Ininieriaus J Jasiukaiio Lietuvos Universiteto diplomo nuoraas 1934 m KRVA F 110 ap 3 b 55 l 2 

 

 Aukštesniosios technikos mokyklos mokytojo J. Jasiukaičio prašymas priimti į darbą ir Lietuvos Universiteto diplomo nuorašas. 1934 m.

KRVA. F. 110, ap. 3, b. 55, l. 1 

 

 

Ininieriaus J Jasiukaiio praneimas Kauno miesto Mokesi inspektoriui apie darbo pajamas 1934 m KRVA 209 ap 4 b 479 l 15 Ininieriaus J Jasiukaiio praneimas Kauno miesto Mokesi inspektoriui apie darbo pajamas 1934 m KRVA 209 ap 4 b 479 l 16


Inžinieriaus J. Jasiukaičio pranešimas Kauno miesto Mokesčių inspektoriui apie darbo pajamas 1934 m.

KRVA. 209, ap. 4, b. 479, l. 15  

 

 

V Statkaus mrinio gyvenamojo namo Viinskio g 14 projektas Ininierius J Jasiukaitis1930 m KRVA F 218 ap 2 b 9497 l 3 VETERI1   VETERI2

 

V. Statkaus mūrinio gyvenamojo namo Višinskio g. 14 projektas.

Inžinierius J. Jasiukaitis.1930 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 9497, l. 3

 

  Veterinarijos akademijos pastatų (zootomikumo ir arklidžių) Tilžės g. 14 (dab. Tilžės g. 18)

fasadų projektai. Inžinierius J. Jasiukaitis.1937 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 8183, l. 11, 12

 


 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima