KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

Fondo Nr.
Fondo pavadinimas
Apyrašai
R-1
Respublikinė Kulautuvos tuberkuliozinė ligoninė
3
R-2
Valstybinis medžio gaminių fabrikas "Medis"
3
R-3
Bandomoji mechaninė gamykla "Apvija"
3
R-4
Vilnonių audinių fabrikas "Spartuolis"
3
R-5
Automatizacijos priemonių eksperimentinė gamykla
3
R-6
Kauno rajono Padauguvos apylinkės kolūkis "Padauguva"
3
R-7
Kėdainių rajono Taučiūnų apylinkės Ždanovo kolūkis
3
R-8
Kauno rajono Užliedžių apylinkės kolūkis"Bolševikas"
3
R-9
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-10
Žeimių vaismedžių medelynas
3
R-11
Prienų rajono Išlaužo apylinkės kolūkis "Kudirkai"
3
R-12
Kauno miesto odos-venerinių ligų dispanseris
3
R-13
Prienų rajono Antakalnio apylinkės kolūkis "Lenino keliu"
3
R-14
Jonavos rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-15
J. Janonio popieriaus fabrikas
3
R-16
Jonavos rajono Bukonių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-17
Lietuvos TSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų profsąjungos Kauno miesto komitetas
3
R-18
Lietuvos TSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų profsąjungos Kauno miesto mokytojų namai
3
R-19
Prienų rajono Jiezno apylinkės kolūkis "Naujas kelias"
3
R-20
Kauno rajono Ringaudų apylinkės kolūkis "Lenino keliu"
3
R-21
Kauno rajono Virbališkių apylinkės kolūkis "Tarybų Lietuva"
3
R-22
Kauno rajonp Poderiškių apylinkės kolūkis "Poderiškiai"
3
R-23
Kauno rajono Babtų apylinkės kolūkis "Raudonasis spalis"
3
R-24
Kauno rajono Raudondvario apylinkės kolūkis "Ateitis"
3
R-25
Prienų rajono Ašmintos apylinkės kolūkis "Bagrėnai"
3
R-26
Panemunės rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-27
TSRS Centrinės statistikos valdybos Kauno apskrities inspektorius
3
R-28
TSRS Centrinės statistikos valdybos Vilijampolės rajono inspektorius
3
R-29
TSRS Centrinės statistikos valdybos Panemunės rajono inspektorius
3
R-30
Kauno rajono Panevėžiuko apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-31
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Kauno apskričiai
3
R-32
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Vilijampolės rajonui
3
R-33
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Panemunės rajonui
3
R-34
Kauno sausinimo sistemų valdyba
3
R-35
Kauno rajono Raudondvario mašinų-traktorių stotis
3
R-36
Kauno rajono Vandžiogalos mašinų-traktorių stotis
3
R-37
Kauno rajono LDT vykdomasis komitetas
2
R-39
Kauno apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-40
Kauno rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-41
Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-42
Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-43
Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-44
Kauno rajono LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-45
Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-46
Kauno rajono Rožių apylinkės kolūkis "Naujas gyvenimas"
3
R-47
Vilkijos rajono Čekiškės mašinų-traktorių stotis
3
R-48
Kauno rajono Lapių apylinkės kolūkis "Tiesa"
3
R-49
Kauno rajono Muniškių apylinkės kolūkis "Raudonoji pašvaistė"
3
R-50
Kauno rajono Margininkų apylinkės kolūkis "Pirmūnas"
3
R-51
Kauno rajono Amalių medelynas
3
R-52
Vilkijos apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-53
Kauno rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-54
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Vilkijos rajonui
3
R-55
Vilkijos rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-56
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-57
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-58
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-59
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-60
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-61
Vilkijos rajono sanitarinė - epidemiologinė stotis
3
R-62
Vilkijos apskrities DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-63
Vilkijos liaudies teismas
3
R-64
Kauno apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-65
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto pramonės kombinatas
3
R-66
Lietuvos TSR Medicinos darbuotojų profsąjungos Kauno miesto komitetas
3
R-67
Laikraščio "Komunizmo vėliava" redakcija
3
R-68
Kėdainių inkubatorinė paukštininkystės stotis
3
R-69
Valstybinis Padubysio malūnas
3
R-71
Prienų rajono Ašmintos apylinkės K. Požėlos kolūkis
3
R-74
Vilkijos apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-75
Vilkijos rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-76
Kauno miesto viešbučių įmonė
3
R-77
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-78
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-79
Vilkijos apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-80
Vilkijos rajoninė ligoninė
3
R-81
Kėdainių rajono Krakių apylinkės kolūkis "Krakės"
3
R-82
Vilkijos apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-83
Jonavos rajono liaudies teismas
3
R-84
Kauno konteinerių gamykla
3
R-85
Jonavos miesto LDT vykdomasis komitetas
3
R-86
Jonavos rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-87
Jonavos rajono LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-88
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-89
Jonavos rajono LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-90
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Jonavos rajonui
3
R-91
Jonavos rajono Žeimių tarybinis ūkis
3
R-92
Kauno rajono Poginės paukštininkystės tarybinis ūkis
3
R-93
Jonavos rajono Jonavos mašinų-traktorių stotis
3
R-94
Vilkijos rajono Panevėžiuko tarybinis ūkis
3
R-95
Jonavos baldų kombinatas
3
R-96
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto pramonės kombinatas
3
R-97
Kauno rajono Jurginiškių apylinkės kolūkis "Pažanga"
3
R-98
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija
3
R-99
Ukmergės rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-100
Kėdainių apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-101
Ariogalos rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-102
Jonavos rajono Žeimių vartotojų kooperatyvas
3
R-103
Kauno elektromechaninė gamykla "Elektra"
3
R-104
Kauno apskrities valsčių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-105
Vilkijos rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-106
TSRS Centrinės statistikos valdybos Kėdainių apskrities inspektorius
3
R-107
TSRS Žemės ūkio banko Kaišiadorių skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos
3
R-108
Vilkijos darbininkų jaunimo vidurinė mokykla
3
R110
Kėdainių kelių eksploatacijos ruožas
3
R-111
Kauno rajono Alšėnų apylinkės kolūkis "Švyturys"
3
R-112
Kauno rajono Rokų apylinkės kolūkis "Nemunas"
3
R-113
Kauno rajono Girininkų apylinkės kolūkis "Vainatrakis"
3
R-114
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Kėdainių apskričiai
3
R-115
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Kėdainių rajonui
3
R-116
Respublikinė Romainių kaulų tuberkuliozinė sanatorija
3
R-117
Prienų rajono Veiverių apylinkės kolūkis "Draugystė"
3
R-118
Prienų rajono Petkeliškių apylinkės kolūkis "Atžala"
3
R-119
Kazlų Rūdos rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-120
Vilkijos apskrities Čekiškės valsčiaus DŽDT vykdomojo komiteto paruošų agentas
3
R-121
Prienų rajono Skriaudžių apylinkės kolūkis "Skriaudžiai"
3
R-123
Prienų rajono Veiverių apylinkės kolūkis "Mauručiai"
3
R-125
Prienų rajono Petkeliškių apylinkės kolūkis "Jaunoji gvardija"
3
R-126
Kauno medicinos fizinės kultūros dispanseris
3
R-127
Kaišiadorių rajono Rumšiškių apylinkės kolūkis "Praviena"
3
R-128
Kauno rajono Rožių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-130
Kauno rajono Samylų apylinkės kolūkis "Gintaras"
3
R-131
Kauno rajono Ilgakiemio apylinkės kolūkis "Ilgakiemis"
3
R-132
Kauno rajono Ilgakiemio apylinkės kolūkis "Pajiesys"
3
R-133
Kauno miesto tuberkuliozės dispanseris
3
R-134
Kauno rajono Linksmakalnio gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-135
Lietuvos TSR Švietimo darbuotojų profsąjungos Kauno srities komitetas
3
R-136
Valstybinės statistikos Vilkijos rajono inspektūra
3
R-137
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-140
Kauno rajono Daugėliškių apylinkės kolūkis "Pergalė"
3
R-142
Kauno rajono Batnevos apylinkės kolūkis "Nugalėtojas"
3
R-143
Kauno rajono Čekiškės apylinkės kolūkis "Čekiškė"
3
R-145
Kauno rajono Panevėžiuko apylinkės kolūkis "Nevėžis"
3
R-147
Kauno rajono Čekiškės apylinkės Černiachovskio kolūkis
3
R-148
Kauno rajono Padauguvos apylinkės kolūkis "Pirmyn"
3
R-149
Kauno rajono Garliavos apylinkės kolūkis "Aušra"
3
R-150
Kauno rajono Bernatonių apylinkės kolūkis "Šviesusis kelias"
3
R-151
Kauno rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-152
Panemunės rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-153
Žiežmarių rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-154
Vilkijos rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-155
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Gintaras"
3
R-156
Vilkijos tarybinis ūkis
3
R-157
Kaišiadorių 1-oji vidurinė mokykla
3
R-158
Kaišiadorių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-159
Kaišiadorių rajono LDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-162
Jonavos rajono Kulvos apylinkės kolūkis "Artojas"
3
R-163
Jonavos rajono Čičinų apylinkės kolūkis "Auksinė varpa"
3
R-164
Jonavos rajono Markutiškių apylinkės kolūkis "Panoteriai"
3
R-165
Jonavos rajono Skarulių apylinkės kolūkis "Padaigai"
3
R-166
Jonavos rajono Beržų apylinkės kolūkis "Kelias į taiką"
3
R-167
Jonavos rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-168
Jonavos rajono Žeimių apylinkės kolūkis "Pauliukai"
3
R-169
Kaišiadorių rajono Žaslių apylinkės Černiachovskio kolūkis
3
R-170
Kaišiadorių rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-171
Kėdainių rajono Truskavos apylinkės kolūkis "Truskava"
3
R-172
Vilkijos miesto LDT vykdomasis komitetas
3
R-173
Kauno rajono Vilkijos apylinkės kolūkis "Pagiriai"
3
R-174
Jonavos rajono Kulvos apylinkės kolūkis "Gineikiai"
3
R-175
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Prienų rajonui
3
R-176
Prienų apskrities DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-177
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-178
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-179
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-180
Prienų rajono liaudies teismas
3
R-181
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-182
Prienų apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-183
Prienų apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-184
Prienų apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir bazė
3
R-185
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas 
3
R-186
Prienų apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-187
Prienų apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-188
Prienų rajono Dambravos mašinų-traktorių stotis
3
R-189
Prienų rajono Balbieriškio mašinų-traktorių stotis
3
R-190
Prienų rajono Balbieriškio remonto-technikos stotis
3
R-191
Stiklo fabrikas "Aleksotas"
2
R-192
Jiezno rajono Stakliškių mašinų-traktorių stotis
3
R-193
Prienų rajono Daugšiagirio tarybinis ūkis
3
R-194
Kauno rajono Užliedžių apylinkės kolūkis "Pergalė"
3
R-195
Prienų miesto LDT vykdomasis komitetas
3
R-196
Prienų rajono Birštono gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-197
Prienų apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Kultūros-švietimo darbo skyrius
3
R-198
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-199
Prienų rajono kultūros namai
3
R-200
Kauno karinis komisariatas
3
R-201
Žiežmarių rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-202
TSRS Centrinės statistikos valdybos Prienų rajono inspektūra
3
R-203
TSRS Centrinės statistikos valdybos Jiezno rajono inspektūra
3
R-204
Prienų rajono Išlaužo apylinkės kolūkis "Vienybė"
3
R-205
Kėdainių rajono žemės ūkio valdyba
3
R-206
Kaišiadorių rajono Palomenės apylinkės kolūkis "Palomenė"
3
R-208
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Jiezno rajono pramonės kombinatas
3
R-209
Jiezno rajono Lelionių mašinų-traktorių stotis
3
R-210
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Jiezno rajonui
3
R-211
Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkės M. Melnikaitės kolūkis
3
R-212
Jiezno rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-213
Jiezno rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-214
Jieno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-215
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-216
Vilkijos rajoninė spaustuvė
3
R-217
Jiezno rajono vartotojų kooperatyvas
3
R-218
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Vilkijos apskričiai
3
R-219
Kazlų Rūdos rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-220
Jiezno rajono Jiezno mašinų-traktorių stotis
3
R-221
Jiezno rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-222
Prienų rajono Stakliškių apylinkės kolūkis "Stakliškės"
3
R-223
Prienų rajono Dambravos remonto-technikos stotis
3
R-224
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS MT Prienų apskrities inspektorius
3
R-225
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Žiežmarių rajonui
3
R-226
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-227
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius 
3
R-228
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
3
R-229
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
3
R-230
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
3
R-231
Kėdainių apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos, bazė ir pieno perdirbimo bendrovė
3
R-233
Jonavos rajono Markutiškių apylinkės kolūkis "Tautų draugystė"
3
R-234
Prienų rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai 
3
R-235
Prienų rajono Ašmintos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-236
Prienų rajono Išlaužo apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-237
Prienų rajono Skriaudžių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-238
Prienų rajono Veiverių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-239
TSRS žemės ūkio banko Prienų skyrius
2
R-240
Prienų apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-241
Prienų rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-242
Prienų rajono Jiezno apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-243
Kaišiadorių rajono Vilūnų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-244
Kaišiadorių apskrities DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-245
Kaišiadorių apskrities valsčių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-246
Kaišiadorių rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-247
Kaišiadorių rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-248
Kaišiadorių rajono Klėriškių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-249
Kaišiadorių rajono Zubiškių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-250
Kaišiadorių miesto DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-251
Kėdainių rajono Krakių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-252
Kauno miesto Lenino rajono liaudies teismas
3
R-253
Žiežmarių rajono liaudies teismas
3
R-254
Žiežmarių rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-255
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Kaišiadorių rajonui
3
R-256
Kėdainių rajono centrinė ligoninė
3
R-258
TSRS Paruošų ministerijos įgaliotinis Kaišiadorių apskričiai
3
R-261
Kaišiadorių rajono Zubiškių apylinkės kolūkis "Pirmyn"
3
R-262
Kaišiadorių rajono Žaslių apylinkės kolūkis "Pažanga"
3
R-263
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-264
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-265
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-266
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-267
Kėdainių apskrities valsčių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-268
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Vietinės pramonės skyrius
3
R-269
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-270
Kėdainių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-271
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės S. Nėries kolūkis
3
R-272
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės kolūkis "Šviesus kelias"
3
R-273
Kėdainių rajono Gučkampio apylinkės kolūkis "Balandis"
3
R-274
Kėdainių rajono Gučkampio apylinkės kolūkis "Ąžuolas"
3
R-275
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės kolūkis "Rugėnai"
3
R-276
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės kolūkis "Aluona"
3
R-277
Kėdainių rajono Aristavos apylinkės kolūkis "Aristava"
3
R-278
Kėdainių rajono Dotnuvos apylinkės kolūkis "Ąžuolaičiai"
3
R-280
Kaišiadorių rajono liaudies reismas
3
R-281
Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas
2
R-282
Kauno apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-284
Jiezno miesto DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-285
Kaišiadorių rajono Kaišiadorių apylinkės kolūkis "Tiesa"
3
R-286
Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-287
Kauno miesto mokesčių inspekcija
3
R-288
Kėdainių rajono Lančiūnavos žemės ūkio technikumo mokomasis ūkis
3
R-289
Jonavos rajono Pasodos apylinkės kolūkis "Vienybė"
3
R-290
Kauno srities daugverslinė sąjunga
3
R-291
Kauno apskrities DŽDT vykdomasis komitetas
2
R-292
Kauno miesto LDT vykdomasis komitetas
2
R-293
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-294
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus Ežerėčio durpyno kontora 
3
R-295
Kėdainių rajono Juodkiškio tarybinis ūkis 
3
R-296
Kauno rajono Kačerginės gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-299
Liietuvos TSR Advokatų kolegija prie Kauno apygardos teismo
3
R-300
Kėdainių chemijos kombinatas
3
R-301
Kauno vartotojų kooperatyvas "Parama"
3
R-303
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-306
Kėdainių medžiotojų draugija
3
R-307
Kėdainių rajono Pajieslio apylinkės kolūkis "Naujas gyvenimas"
3
R-308
Valstybinis mėsos trestas "Maistas"
3
R-309
Kauno miesto valgyklų trestas
3
R-310
Valstybinis "Sodybos" trestas
3
R-311
Jonavos kelių eksploatacijos ruožas
3
R-312
Prienų rajono Išlaužo apylinkės kolūkis "Taika"
3
R-315
Valstybės tekstilės trestas
3
R-316
Kauno rajono Altoniškių apylinkės vykdomasis komitetas
3
R-317
Tabako ir papirosų fabrikas "Darbas"
3
R-318
Tabako ir papirosų fabrikas "Proletariatas"
3
R-319
Tabako ir papirosų fabrikas "Kova"
3
R-320
Valstybinė spaustuvė "Raidė"
3
R-321
Valstybinė spaustuvė "Žaibas"
3
R-322
Valstybinė spaustuvė "Varpas"
3
R-323
Valstybinė spaustuvė "Spindulys"
3
R-324
Valstybinis vilnonių audinių fabrikas "Liteksas"
3
R-325
Valstybinis šilko audinių fabrikas "Kauno audiniai"
3
R-326
Valstybinis vilnonių audinių fabrikas "Drobė"
3
R-327
Valstybinis vilnonių audinių fabrikas "Gamyba"
3
R-328
Valstybinis vilnonių audinių fabrikas "Lima"
3
R-330
Valstybinis šokolado ir saldainių fabrikas ir fanieros dirbtuvė
3
R-331
Valstybinis mielių ir angliarūgšties fabrikas "Mielspir"
3
R-332
Alaus darykla ir vaisvandenių dirbtuvė "Raudonoji pašvaistė"
3
R-333
Valstybinis dažų fabrikas Nr. 1
3
R-334
Valstybinis metalo apdirbimo fabrikas "Neris"
3
R-335
Valstybinis dažų fabrikas "Merkur"
3
R-336
Valstybinis aliejus fabrikas "Ringuva"
3
R-337
Alaus darykla "Ragutis"
3
R-338
Kauno pedagoginė mokykla
3
R-339
Valstybinio tekstilės tresto remonto fabrikas "Remontas"
3
R-340
Valstybinė galanterijos-mados prekių dirbtuvė "Pažiba"
3
R-341
Jungtinės vaisvandenių įmonės
3
R-342
Valstybinė medžio apdirbimo įmonė Nr. 4
3
R-343
Kauno 4-oji valstybinė gimnazija
3
R-344
Kauno 5-oji vidurinė mokykla
3
R-345
Kauno valstybinė nepilnoji vidurinė mokykla suaugusiems
3
R-346
Kauno 1-oji vidurinė mokykla
3
R-347
Kėdainių rajono Sirutiškio tarybinis ūkis
3
R-348
Kauno 2-oji vidurinė mokykla
3
R-349
Kauno 3-oji vidurinė mokykla
3
R-350
Kėdainių rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-351
Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinė mokykla
3
R-352
Kauno 10-oji vidurinė mokykla
3
R-353
Kauno vidurinė mokykla suaugusiems
3
R-357
Kėdainių rajono Tiskūnų LDT vykdomasis komitetas
3
R-358
Kėdainių rajono Kunionių apylinkės kolūkis "Nugalėtojas"
3
R-359
Lietuvos TSR Gamybinės ir verslinės kooperacijos Kauno miesto artelės
3
R-360
Kėdainių rajono Dotnuvos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-361
Jiezno rajono Jiezno remonto-technikos stotis
3
R-363
Centralinis vaisių perdirbimo fabrikas "Sodyba"
3
R-364
Kauno miesto pagrindinė viešoji liaudies mokykla
3
R-365
Kauno apskrities pradžios mokyklos
3
R-366
Kauno darbininkų ir valstiečių paruošiamieji kursai aukštajam mokslui eiti
3
R-367
Pramonės projektavimo kontora "Pramprojektas"
2
R-368
Komunalinio projektavimo kontora "Komprojektas"
2
R-369
Kauno miesto pradžios mokyklos
3
R-370
Pramoninių prekių pardavimo urmo kontora
3
R-371
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-372
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
3
R-373
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-374
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Darbo skyrius
3
R-375
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
2
R-376
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-377
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-378
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Vietinės pramonės skyrius
3
R-379
Kojinių fabrikas "Cotton"
3
R-380
Ežerėlio durpių įmonės Darbininkų aprūpinimo skyrius
3
R-381
Kauno apskrities statybos įstaiga
3
R-382
Kauno medicinos mokykla
3
R-383
Kauno žydų ligoninė "Bikur cholim"
3
R-384
Vilkijos apskrities DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-385
Lietuvos Raudonojo kryžiaus Kauno ligoninė
3
R-386
Kauno 1-oji valstybinė notarinė kontora
3
R-387
"Raudonojo kryžiaus" tuberkuliozinė sanatorija
3
R-388
Dr. K. Griniaus TBC sanatorija
3
R-389
Kauno 4-oji poliklinika
3
R-390
Kauno kirpėjų kooperatinė darbo artelė "Kirpykla"
3
R-391
Kauno invalidų gamybinė prekybinė artelė "Pagalba"
3
R-392
Kauno miesto pramprekyba
3
R-393
Jiezno rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-394
Kėdainių rajono Truskavos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-395
Ramygalos rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-396
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-397
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-398
Kėdainių rajono Pelėdnagių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-399
Kėdainių rajono Šėtos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-400
Kėdainių rajono Surviliškio apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-401
Kėdainių rajono Montviliškio apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-402
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-403
Kėdainių rajono Pajieslio apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-404
Dotnuvos rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-405
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-406
Dotnuvos tajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-407
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-408
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-409
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-410
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-411
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-412
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
3
R-413
Kėdainių rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-414
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-415
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-416
Kėdainių miesto LDT vykdomasis komitetas
3
R-417
Kėdainių miesto DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-418
Kėdainių rajono DŽDT Komunalinio ūkio skyrius
3
R-419
Preinų rajono Mackių apylinkės kolūkis "Švyturys"
3
R-420
Kėdainių rajono sanitarinė epidemiologinė stotis
3
R-421
Kėdainių apskrities pramonės kombinatas
3
R-422
Kėdainių valstybinė notarinė kontora
3
R-424
Kelių eksploatacijos ruožas Nr. 130, Kėdainiai
3
R-426
Kėdainių 1-oji vidurinė mokykla
3
R-428
Lietuvos TSR žemės ūkio darbininkų profesinės sąjungos Kėdainių apskrities komitetas
3
R-429
Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkės kolūkis "Gimtoji žemė"
3
R-430
Kėdainių rajono Lančiūnavos žemės ūkio technikumas
3
R-431
Kėdainių rajono Montviliškio apylinkės kolūkis "Dotnuvėlė"
3
R-432
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės kolūkis "Gegužės pirmoji"
3
R-433
Kėdainių rajono Gudžiūnų apylinkės kolūkis "Gudžiūnai"
3
R-434
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės J. Janonio kolūkis
3
R-435
Kėdainių rajono Karūnavos apylinkės "Komunistas"
3
R-436
Kėdainių rajono Montviliškio apylinkės K. Požėlos kolūkis
3
R-437
Kėdainių rajono Krakių apylinkės kolūkis "Medininkai"
3
R-438
Kėdainių rajono Paberžės apylinkės kolūkis "Miegėnai"
3
R-439
Kėdainių rajono Kunionių apylinkės Mičiūrino kolūkis
3
R-440
Kėdainių rajono Kunionių apylinkės kolūkis "Naujas gyvenimas"
3
R-441
Kėdainių rajono Tiskūnų apylinkės kolūkis "Pakelta velėna"
3
R-442
Kėdainių rajono Krakių apylinkės kolūkis "Pašušvys"
3
R-443
Kėdainių rajono Šėtos apylinkės kolūkis "Piliakalnis"
3
R-444
Kėdainių rajono Montviliškio apylinkės kolūkis "Pilioniai"
3
R-445
Kėdainių rajono Pajieslio apylinkės kolūkis "Pilaičiai"
3
R-446
Kėdainių rajono Labūnavos apylinkės kolūkis "Rytų aušra"
3
R-447
Kėdainių rajono Šėtos apylinkės kolūkis "Šėta"
3
R-448
Kėdainių rajono Naciūnų apylinkės kolūkis "Tarybinis kraštas"
3
R-449
Kėdainių rajono Pelėdnagių apylinkės kolūkis "Varpa"
3
R-450
Kėdainių rajono Margininkų apylinkės J. Žemaitės kolūkis
3
R-451
Kėdainių rajono Gudžiūnų apylinkės kolūkis "Antušava"
3
R-452
Kėdainių rajono Margininkų apylinkės kolūkis "Devynduoniai" 
3
R-453
Kėdainių rajono Dotnuvos apylinkės M. Melnikaitės kolūkis
3
R-454
Kėdainių rajono Krakių apylinkės kolūkis "Meironiškis"
3
R-455
Kėdainių rajono Surviliškio apylinkės kolūkis "Švyturys"
3
R-456
Kėdainių rajono Surviliškio apylinkės kolūkis "Žiburys"
3
R-457
Kėdainių rajono Tubių apylinkės kolūkis "Lenino keliu"
3
R-458
Kėdainių rajono Taučiūnų apylinkės K. Požėlos kolūkis
3
R-459
Kėdainių mašinų-traktorių stotis
3
R-460
Šėtos mašinų-traktorių stotis
3
R-461
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-462
Kėdainių rajono Paberžės apylinkės kolūkis "Liaudis"
3
R-463
Kėdainių rajono liaudies teismas
3
R-467
Jiezno melioracijos mašinų stotis
3
R-468
Kėdainių remonto-technikos stotis
3
R-469
Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkės kolūkis "Nauja sodyba"
3
R-470
Dotnuvos rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-473
Dotnuvos rajono pramonės kombinatas
3
R-474
Dotnuvos mašinų-traktorių stotis
3
R-475
Dovainonių paukštininkystės tarybinis ūkis
3
R-476
TSRS Paruoųš ministerijos įgaliotinis Dotnuvos rajonui
3
R-477
Dotnuvos rajono liaudies teismas
3
R-478
Kėdainių rajono Miteniškių tarybinis ūkis
3
R-479
TSRS Centrinės statistikos valdybos Dotnuvos rajono inspektorius
3
R-480
Dotnuvos rajono Šlapaberžės žemės ūkio mechanizacijos mokykla Nr.11
3
R-481
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-482
Kauno rajono Užliedžių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-483
Kaišiadorių rajono Paparčių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-484
Kėdainių rajono Aristavos apylinkės kolūkis "Pergalė"
3
R-485
Kaišiadorių rajono Zubiškių apylinkės kolūkis "Švyturys"
3
R-486
Dotnuvos rajono Šlapaberžės apylinkės kolūkis "Tiesa"
3
R-487
Kėdainių rajono Ažytėnų apylinkės kolūkis "Ažytėnai"
3
R-488
Dotnuvos rajono Dovydiškių apylinkės kolūkis "Rūkai"
3
R-489
Kėdainių rajono Maciūnų apylinkės kolūkis "Žvaigždė"
3
R-490
Dotnuvos rajono Dotnuvos apylinkės P. Cvirkos kolūkis
3
R-491
Lietuvos TSR Kauno miesto rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą
3
R-492
Lietuvos TSR Kauno miesto rinkiminės komisijos rinkimamas į LTSR Aukščiausiąją Tarybą
3
R-493
Lietuvos TSR Kauno miesto rinkiminės komisijos rinkimamas į vietines DŽD Tarybas
3
R-494
Lietuvos TSR Kauno miesto rinkiminės komisijos rinkimams į liaudies teismus
3
R-495
Kauno miesto 2-oji moterų ligoninė
3
R-497
Kėdainių rajono Pagirių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-498
Dotnuvos rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-499
Kėdainių rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-512
Kauno srities architektūros skyrius prie srities DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-516
Kauno 3-oji valstybinė notarinė kontora
3
R-518
Kaišiadorių rajono Žiežmarių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-529
Respublikinė Kauno felčerių mokykla
3
R-530
Respublikinė Kauno farmaceutų mokykla
3
R-531
Respublikinė Kauno kursų bazė
3
R-532
Kauno 8-oji vidurinė mokykla
3
R-535
Kėdainių apskrities rinkiminės komisijos rinkimams į vietinės DŽD tarybas
3
R-537
Kėdainių rajono Gudžiūnų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-538
Trikotažo fabrikas "Audimas"
3
R-539
Kauno rajono likviduott apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-540
Respublikinė Kauno medicinos mokykla Nr. 2
3
R-543
Vilijampolės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-544
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-547
Ramygalos rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-548
Kėdainių rajono LDT vykdomojo komiteto Rajono architektas
3
R-549
Lietuvos TSR Kėdainių rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą
3
R-550
Lietuvos TSR Kėdainių rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą
3
R-551
Lietuvos TSR Kėdainių rajono rinkiminės komisijos rinkimams į liaudies teismus
3
R-552
Lietuvos TSR Kėdainių apskrities rinkiminės komisijos rinkimams į liaudies teismus
3
R-553
Kėdainių rajono Tiskūnų apylinkės kolūkis "Nevėžis"
3
R-554
Kėdainių rajono Krakių apylinkės kolūkis "Draugystė"
3
R-555
Kėdainių rajono Truskavos apylinkės kolūkis "Tarybinis rytas"
3
R-556
Kėdainių rajono Truskavos apylinkės kolūkis "Dirva"
3
R-557
Kėdainių rajono Gučkampio apylinkės kolūkis "Pagojus"
3
R-558
Kauno rajono Garliavos vidurinė mokykla
3
R-559
Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-560
Kauno apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir bazė
3
R-561
Kauno miesto Lenino rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-562
Kauno miesto Stalino rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-563
Kauno miesto Lenino rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-564
Kauno miesto Lenino rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-565
Kauno miesto Lenino rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-566
Kauno miesto Požėlos rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-567
Kauno miesto Lenino rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-568
Kauno miesto Požėlos rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-569
Kauno miesto Požėlos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-570
Kauno miesto Požėlos rajono LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-571
Kauno miesto Panemunės rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-572
Kauno miesto Požėlos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-573
Kauno miesto Panemunės rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-574
Kauno miesto Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-575
Kaišiadorių apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, jos draugijos ir bazė
3
R-576
Kauno miesto Panemunės rajono LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-577
Kauno miesto Požėlos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Butų ūkio valdyba
3
R-578
Lietuvos TSR Kooperatyvų sąjungos "Linas" Kaišiadorių kooperacijos bendrovė "Linas"
3
R-579
Jonavos rajono Žeimių apylinkės kolūkis "Gintaras"
3
R-580
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Statybos skyrius
3
R-581
Marijampolės tarprajoninis valstybinis inspektorius derlingumui nustatyti
3
R-582
Jonavos rajono Žeimių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-583
Jonavos rajono valstybinės statistikos inspektūra
3
R-584
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės kolūkis "Artojas"
3
R-585
Prienų rajono Birštono apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-586
Prienų rajono Naujosios Ūtos tarybinis ūkis
3
R-587
Prienų rajono Naujosios Ūtos apylinkės kolūkis "Jaunoji gvardija"
3
R-588
Kaišiadorių apskrities Pieno kooperacijos sąjunga ir pieno perdirbimo bendrovė
3
R-589
Prienų rajono Naujosios Ūtos apylinkės kolūkis "Stalino keliu"
3
R-590
Kauno rajono Zapyškio apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-591
Kaišiadorių rajono Palomenės apylinkės kolūkis "Vienybė"
3
R-592
Kauno 6-oji vidurinė mokykla
3
R-593
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Gegužės pirmoji"
3
R-594
Kaišiadorių rajono Vilūnų apylinkės kolūkis "Banga"
3
R-595
Kaišiadorių rajono Vilūnų apylinkės kolūkis "Darsūniškis"
3
R-596
Kauno srities DŽDT vykdomasis komitetas
2
R-597
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-598
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
2
R-599
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Kultūros-švietimo įstaigų skyrius
3
R-600
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-601
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Meno reikalų skyrius
3
R-602
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Melioracijos skyrius
3
R-603
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-604
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus Vandentiekio - kanalizacijos trestas 
3
R-605
Kėdainių rajiono rinkiminės komisijos rinkimams į vietines DŽD tarybas
3
R-606
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės kolūkis "Pernarava"
3
R-607
Kėdainių rajono Pernaravos apylinkės kolūkis "Žostautai"
3
R-608
Kaišiadorių rajono valstybinis archyvas
3
R-610
Kėdainių apskrities žemės komisijos
3
R-611
Dotnuvos rajono valstybinis archyvas
3
R-612
Kauno tarprajoninis valstybinis inspektorius derlingumui nustatyti
3
R-613
Respublikinė Kauno laborantų mokykla
3
R-614
Lietuvos TSR automobilių transporto monisterijos Žemės ūkio transporto valdyba
3
R-616
Kėdainių rajono valstybinis archyvas
3
R-617
Jonavos rajono Beržų apylinkės kolūkis"Neris"
3
R-618
Kauno rajono Taurakiemio apylinkės kolūkis "Taika"
3
R-619
Kauno rajono Taurakiemio apylinkės kolūkis "Viršužiglis"
3
R-620
Kauno rajono Lebedžių apylinkės kolūkis "Balandis"
3
R-621
Prienų rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-622
Biskvitų fabrikas "Saliutas"
3
R-623
Kauno I. V. Mičiūrino sodininkystės - daržininkystės technikumas
3
R-624
Tabako fabrikas "Taika"
3
R-625
Kaišiadorių rajono Žiežmarių gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-626
Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-627
Prienų rajono Pakuonio apylinkės kolūkis "Antakalnis"
3
R-628
Prienų rajono Antakalnio apylinkės kolūkis "Vangai"
3
R-629
Prienų rajono Pakuonio apylinkės P. Cvirkos kolūkis
3
R-630
Respublikinė Romainių tuberkuliozinė ligoninė
3
R-631
Jonavos rajono Upninkų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-632
F. Dzeržinskio staklių gamykla
3
R-633
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės kolūkis "Bolševikas"
3
R-634
Kaišiadorių rajono Žaslių apylinkės kolūkis "Neris"
3
R-635
Kaišiadorių rajono Zubiškių apylinkės kolūkis "Pirmūnas"
3
R-636
Kauno rajono Taurakiemio apylinkės kolūkis "Dobilas"
3
R-637
Kaišiadorių rajono Paparčių apylinkės kolūkis "Paparčiai"
3
R-638
Kaišiadorių rajono Kaišiadorių apylinkės kolūkis "Taika"
3
R-639
Kėdainių rajono Kėdainių vaismedžių medelynas
3
R-640
Prienų rajono Stakliškių apylinkės kolūkis "Medžionys"
3
R-641
Respublikinė Kauno klinikinė ligoninė
3
R-642
Trikotažo fabrikas "Gegužės pirmoji"
3
R-643
Jonavos rajono Kulvos apylinkės kolūkis "Kulva"
3
R-644
Kauno miškų chemijos ūkis
3
R-646
Prienų rajono Būdos apylinkės kolūkis "Sobuva"
3
R-647
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Jiestrakis"
3
R-648
Jonavos rajono Aukštigalių apylinkės P. Cvirkos kolūkis
3
R-649
Prienų rajono Birštono apylinkės kolūkis "Nemaniūnai"
3
R-651
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Ąžuolas"
3
R-652
Prienų rajono Jiezno apylinkės kolūkis "Vėžionys"
3
R-658
Prienų kelių eksploatacijos ruožas
3
R-659
Jiezno rajono kelių eksploatacijos ruožas
3
R-660
Kazlų Rūdos rajono kelių eksploatacijos ruožas
3
R-663
Prienų rajono Išlaužo apylinkės kolūkis "Gražučiai"
3
R-664
Prienų rajono Lelionių apylinkės kolūkis "Vyšniūnai"
3
R-665
Dotnuvos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-666
Kauno rajono Kulautuvos gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-667
Preinų rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-669
Kauno miesto profesinė technikos mokykla Nr. 19
3
R-670
Kauno rajono Puikonių tarybinis ūkis
3
R-671
Kauno rajono Samylų apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-672
Panemunės rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-675
Kauno miesto 1-oji vakarinė vidurinė mokykla
3
R-676
Prienų rajono Kunigiškių apylinkės kolūkis "Kunigiškiai"
3
R-677
Prienų rajono Kunigiškių apylinkės kolūkis "Draugystė"
3
R-678
Prienų rajono Būdos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-680
Prienų rajono Veiverių apylinkės kolūkis "Veiveriai"
3
R-681
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Pajiesys"
3
R-682
Kaišiadorių rajono Klėriškių apylinkės kolūkis "Naujas kelias"
3
R-683
Kauno rajono laikraščio "Komunizmo vėliava" redakcija
3
R-684
Prienų rajono Skriaudžių apylinkės kolūkis "Dainava"
3
R-686
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-687
Jonavos rajono Jonavos tarybinis ūkis
3
R-692
Kauno rajono Vandžiogalos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-693
Prienų rajono Pakuonio apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-694
Kauno rajono Vandžiogalos tarybinis ūkis
3
R-695
Kauno rajono Vandžiogalos apylinkės kolūkis "Naujoji statyba"
3
R-696
Kauno rajono Vandžiogalos apylinkės kolūkis "Raudonasis artojas"
3
R-698
Kauno rajono Batniavos tarybinis ūkis 
3
R-699
Jonavos vidurinė mokykla
3
R-700
Jonavos miškų ūkis
3
R-702
Respublikinė Kauno psichoneurologinė ligoninė
3
R-703
Kėdainių rajono valstybinės statistikos inspektūra
3
R-704
Kauno rajono Zapyškio apylinkės Zapyškio kolūkis
3
R-705
Jonavos rajono Bukonių apylinkės kolūkis "Petrašiūnai"
3
R-706
Kauno rajono Samylų apylinkės J. Biliūno kolūkis
3
R-707
Tekstilės - galanterijos fabrikas "Pakaita"
3
R-708
Kaišiadorių rajono Klėriškių apylinkės J. Janonio kolūkis
3
R-709
Valstybinės statistikos Kauno miesto inspektūra
2
R-710
Prienų rajono valstybinis archyvas
3
R-713
Vilkijos rajono valstybinis archyvas
3
R-714
Kauno rajono valstybinis archyvas
3
R-715
Jonavos rajono valstybinis archyvas
3
R-716
Kaišiadorių rajono Klėriškių apylinkės kolūkis "Ringailė"
3
R-717
Kauno pieno kombinatas
3
R-718
Kauno sviesto - sūrių pramonės trestas
3
R-719
Kauno tresto sviesto-sūrių bazė su miesto pienine
3
R-720
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Piliakalnis"
3
R-723
Kauno rajono Karmėlavos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-724
Prienų rajono Lelionių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-727
A. Šiaučiūnaitės v. trikotažo fabrikas
3
R-728
Valstybinis trikotažo fabrikas "Trikotažas"
3
R-730
Tekstilės-galanterijos fabrikas "Kaspinas"
3
R-731
Kaišiadorių rajono Žaslių apylinkės kolūkis "Gilučiai"
3
R-734
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės kolūkis "Strėva"
3
R-736
Prienų rajono Naujosios Ūtos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-737
Prienų rajono Ašmintos apylinkės J. Janonio v. kolūkis
3
R-738
Kauno rajono Rokų apylinkės Mičiūrino kolūkis
3
R-739
Kauno rajono Rokelių apylinkės kolūkis "Sėmena"
3
R-741
Kauno miesto LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
2
R-742
Valstybinis avalynės fabrikas "Raudonasis spalis"
3
R-744
Kėdainių rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-745
Kaišiadorių rajono Kaišiadorių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-746
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės kolūkis "Vienybė"
3
R-747
Prienų rajono Stakliškių apylinkės kolūkis "Pakrovai"
3
R-748
Prienų rajono Jiezno apylinkės kolūkis "Verknė"
3
R-749
Kauno K. Giedrio v. kailių pramonės įmonių susivienijimas
3
R-750
Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinis ūkis
3
R-751
Likerio fabrikas "Stumbras"
3
R-752
Prienų rajono Stakliškių apylinkės kolūkis "Pieštuvėnai"
3
R-753
Likerio ir degtinės gamykla "Stumbras"
3
R-754
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija
3
R-756
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-757
Prienų apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-758
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-760
Kėdainių rajono LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-761
Kauno autokelių eksploatavimo linijinė valdyba
3
R-762
Kauno kelių eksploatacijos ruožas
3
R-763
Prienų rajono Balbieriškio apylinkės kolūkis "Saulėtekis"
3
R-764
Vytėnų sodininkystės - daržininkystės bandymų stotis
3
R-765
Kauno rajono Ginės tarybinis ūkis
3
R-766
Kauno rajono Geranonių apylinkės Kalinino v. kolūkis
3
R-767
Kauno rajono Vandžiogalos apylinkės Lenino v. kolūkis
3
R-769
Prienų rajono Naujosios Ūtos apylinkės kolūkis "Žemaitkiemis"
3
R-770
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės kolūkis "Jaunystė"
3
R-772
Jonavos rajono Kalnėnų tarybinis ūkis
3
R-773
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės kolūkis "Mijaugonys"
3
R-774
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės kolūkis "Kietaviškės"
3
R-775
Metalo gaminių gamykla "Metalistas"
3
R-776
Prienų rajono Birštono tarybinis ūkis
3
R-777
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoniniai kultūros namai
3
R-778
Metalo gaminių gamykla "Nemunas"
3
R-779
Kėdainių raqjono Pagirio tarybinis ūkis
3
R-780
Kaišiadorių vaismedžių medelynas
3
R-781
Prienų rajono Naujosiso Ūtos apylinkės kolūkis "Kovo 8-oji"
3
R-783
Kauno rajono Garliavos gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-784
Prienų rajono Būdos apylinkės Čapajevo v. kolūkis
3
R-789
Lietuvos TSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo darbuotojų profsąjungos Prienų rajoninis komitetas
3
R-790
Buitinės chemijos gaminių gamykla
3
R-791
Jonavos rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą
3
R-792
Jonavos rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą
3
R-793
Jonavos rajono rinkiminės komisijos rinkimams į vietines DŽD Tarybas
3
R-794
Jonavos rinkiminės komisijos rinkimams į liaudies teismus
3
R-795
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius 
3
R-796
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-797
Jonavos rajono Kulvos apylinkės "Žalgirio" kolūkis
3
R-798
Prienų rajono Balbieriškio apylinkės Kalinino kolūkis
3
R-799
Prienų rajono Skriaudžių apylinkės kolūkis "Leskava"
3
R-800
Prienų rajono Balbieriškio gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-804
Kauno ekonomikos technikumas
3
R-806
Jonavos rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-807
Prienų rajono Jiezno apylinkės kolūkis "Nemunas"
3
R-808
Kaišiadorių rajono Paparčių apylinkės kolūkis "Dainava"
3
R-809
Kaišiadorių rajono Dainių tarybinis ūkis
3
R-810
Kaišiadorių rajono Žiežmarių apylinkės kolūkis "Pergalė"
3
R-811
Kauno 2-oji valstybinė notarinė kontora
3
R-812
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-813
Chemijos farmacijos fabrikas "Sanitas"
3
R-814
Lietuvos TSR žemės ūkio akademijos Mokomasis ūkis
3
R-815
Jonavos rajono sausinimo sistemų valdyba
3
R-816
Kaišiadorių rajono Žaslių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-817
Jonavos rajono Beržų apylinkės kolūkis "Ragožiai"
3
R-818
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-820
Prienų rajono Balbieriškio apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-821
Jonavos rajono Bukonių tarybinis ūkis
3
R-822
Jonavos rajono Bukonių apylinkės Černiachovskio kolūkis
3
R-823
Kauno rajono Daugėliškių apylinkės kolūkis "Kelias į komunizmą"
3
R-824
Prienų rajono Lelionių tarybinis ūkis
3
R-825
Kauno rajono Panemunės tarybinis ūkis
3
R-826
Prienų rajono Išlaužo žuvininkystės ūkis
3
R-828
Kauno žuvininkystės ūkis
3
R-829
Prienų rajono Išlaužo apylinkės J. Žemaitės v. kolūkis
3
R-830
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajono architektas
3
R831
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto rajono architektas
3
R-832
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-833
Valstybinis chemijos fabrikas "Chemikas"
3
R-834
Kauno rajono Lapių tarybinis ūkis
3
R-835
Kėdainių rajono Montviliškio apylinkės kolūkis "Nemunas"
3
R-838
Prienų rajono Šilavoto apylinkės kolūkis "Avangardas"
3
R-839
Jonavos rajono Markutiškių apylinkės kolūkis "Pirmūnas"
3
R-841
Prano Ziberto v. šilko kombinatas
3
R-845
Kauno rajono Garliavos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-846
Prienų rajono Mackių apylinkės kolūkis "Aušra"
3
R-847
Kaišiadorių rajono Vilūnų apylinkės kolūkis "Gegužės pirmoji"
3
R-850
Prienų rajono Mackių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-851
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
3
R-853
Kauno rajono centrinė ligoninė
3
R-854
Medicinos darbuotojų profsąjungos Kauno rajono komitetas 
3
R-855
Kauno rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-856
Kauno miesto Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-857
Kauno miesto liaudies kontrolės komitetas
3
R-858
Kėdainių rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-860
Kauno bakteriologinių preparatų įmonė
2
R-861
Jonavos rajono LDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-862
kojinių fabrikas "Silva"
3
R-864
Prienų rajono laikraščio "Naujas gyvenimas" redakcija
3
R-865
Kaišiadorių rajono Vilūnų apylinkės kolūkis "Laisvė"
3
R-867
Jonavos rajono Žeimių žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis
3
R-869
Laikraščio "Kauno tiesa" redakcija
2
R-871
Kauno rajono Lapių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-872
Kėdainių rajono Truskavos apylinkės kolūkis "Taujėnai"
3
R-873
Kėdainių rajono pionierių ir moksleivių namai
3
R-874
Prienų rajono Šilavoto apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-875
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-876
Kauno onkologinis dispanseris
3
R-877
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-878
Kauno rajono Babtų apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-879
Vyr. Farmacijos valdybos Kauno tarprajoninė valdyba
3
R-880
Prienų miško pramonės ūkis
3
R-882
Respublikinė Kauno vaikų tuberkuliozinė sanatorija
3
R-883
Kauno rajono Batnevos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-885
Kėdainių rajono Taučiūnų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-889
Kauno miesto Lenino rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-890
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-891
Kaišiadorių rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-892
Kaišiadorių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-893
Žiežmarių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-895
Kėdainių rajono Kėdainių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-896
Kauno rajono Vilkijos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-897
Kaišiadorių rajono Kalvių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-898
Kauno rajono Rokų apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-899
Kauno rajono Alšėnų pašarinis tarybinis ūkis
3
R-900
Respublikinė klinikinė akių ligų ligoninė
3
R-901
Kaišiadorių rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-902
Kaišiadorių rajono LDT vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
3
R-903
Lietuvos TSR Kauno miesto radijo informacijos redakcija
3
R-907
Kauno statybos trestas Nr. 1
3
R-908
Jonavos rajono Bukonių apylinkės kolūkis "Liepiai"
3
R-909
Kauno gamybinė gazifikacijos valdyba
3
R-910
Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir taenautojų profesinės sąjungos Jonavos rajono komitetas
3
R-911
Kauno valstybinė veislininkystės stotis
3
R-912
Kauno HES statybos valdyba "Kaunashesstroj"
2
R-915
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Kauno rajono komitetas
3
R-916
Prienų rajono Stakliškių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-917
Kėdainių autokelių eksploatavimo linijinė valdyba
3
R-918
Kėdainių rajono Naciūnų apylinkės kolūkis "Aušra"
3
R-919
Kauno rajono Taurakiemio apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-920
Kaišiadorių rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-921
Prienų rajono Užuguosčio tarybinis ūkis
3
R-923
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Kaišiadorių rajoninis komitetas
3
R-925
Kauno rajono Alšėnų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-926
Respublikinė Žiegždrių psichoneurologinė ligoninė
3
R-928
Specialiųjų staklių gamykla "Priekalas"
3
R-929
Kauno rajono Daugėliškių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-930
Jonavos rajono Beržų apylinkės kolūkis "Komjaunuolis"
3
R-931
Jonavos rajono LDT vykdomojo komiteto Rajono architektas
3
R-933
Kauno neakivaizdinis kooperatinis technikumas
3
R-935
Kauno miesto Požėlos rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-936
Kauno rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą
3
R-937
Prienų rajono centrinė ligoninė
3
R-938
Kauno rajono rinkiminės komisijos rinkimams į LTSR Aukščiausiąją Tarybą
3
R-939
Kauno hidroelektrinė
2
R-940
Kauno rajono LDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-941
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija
3
Rž942
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija
3
R-943
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-944
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Kėdainių rajono komitetas
3
R-946
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
3
R-947
Jonavos rajono Upninkų tarybinis ūkis
3
R-948
Babtų liaudies teismas
3
R-949
Lietuvos aklųjų draugijos Kauno tarprajoninė valdyba
3
R-950
Kėdainių rajono Gučkampio apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-952
Kauno mėsos kombinatas
3
R-958
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-960
Kauno žemės ūkio technikumas
3
R-961
Lietuvos generalinės srities technikos ir susiekimo generalinio tarėjo Vyriausioji staybos valdyba
2
R-962
Lietuvos generalinės srities Kauno apskrities mokesčių inspekcija
3
R-963
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto mokesčių inspekcija
2
R-964
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto savivaldybės Švietimo direkcija
2
R-965
Lietuvos generalinės srities švietimo vadybos Vytauto Didžiojo kultūros muziejus
2
R-966
Lietuvos generalinės srities prekybos kooperatyvas "Parama"
3
R-968
Lietuvos generalinės srities svetainių centras "Valgis"
3
R-969
Lietuvos generalinės srities valstybinis tabako trestas 
3
R-970
Lietuvos generalinės srities valstybinis tekstilės trestas
3
R-971
Lietuvos generalinės srities "Sodybos" centras
3
R-972
Lietuvos generalinės srities šilko audinių fabrikas "Kauno audiniai"
3
R-973
Lietuvos generalinės srities galanterijos dirbinių fabrikas "Pažiba"
3
R-974
Lietuvos generalinės srities vilnonių audinių fabrikas "Drobė"
3
R-975
Lietuvos generalinės srities vilnonių audinių fabrikas "Gamyba"
3
R-976
Lietuvos generalinės srities vilnų verpykla ir audykla "Texas"
3
R-977
Lietuvos generalinės srities valstybinis fabrikas "Trikotažas"
3
R-978
Lietuvos generalinės srities kojinių fabrikas "Šatrija"
3
R-979
Lietuvos generalinės srities valstybinė spaustuvė "Raidė"
3
R-980
Lietuvos generalinės srities valstybinė spaustuvė "Žaibas"
3
R-981
Lietuvos generalinės srities valstybinė spaustuvė "Varpas"
3
R-982
Lietuvos generalinės srities Savitarpinės pagalbos Kauno ligoninės Moterų ligų skyrius
3
R-983
IV valstybinė moterų ligoninė
3
R-984
Lietuvos generalinės srities valstybinis vilnonių audinių fabrikas "Lima"
3
R-985
Lietuvos generalinės srities valstybinė spaustuvė "Spindulys"
3
R-986
Lietuvos generalinės srities medžio apdirbimo įmonė "Klevas"
3
R-987
Lietuvos generalinės srities valstybinė lentpjūvė "Maumedis"
3
R-988
Lietuvos generalinės srities popieriaus gaminių įmonė "Ateitis"
3
R-989
Lietuvos generalinės srities tabako fermentavimo fabrikas
3
R-990
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-991
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto prekyba
3
R-992
Lietuvos generalinės srities tabako ir papirosų fabrikas "Aromatas"
3
R-993
Lietuvos generalinės srities Kauno mielių fabrikas
3
R-994
Lietuvos generalinės srities alaus darykla ir vaisvandenių dirbtuvė "Perkūnas"
3
R-995
Lietuvos generalinės srities anilinių dažų fabrikas "Spektras"
3
R-996
Lietuvos generalinės srities valstybinis metalo apdirbimo fabrikas "Neris"
3
R-997
Lietuvos generalinės srities kartoninių gaminių fabrikas "Giedra"
3
R-998
Lietuvos generalinės srities kavos ir garstyčių fabrikas "Varpas"
3
R-999
Lietuvos generalinės srities statybos fabrikas "Spalva"
3
R-1000
Lietuvos generalinės srities remonto fabrikas "Remontas"
3
R-1001
Lietuvos generalinės srities likerių fabrikas "Stumbras"
3
R-1002
Lietuvos generalinės srities terpentino ir toliaus fabrikas
3
R-1003
Lietuvos generalinės srities stiklo fabrikas "Aleksotas"
3
R-1004
Lietuvos generalinės srities valstybinis kamščių fabrikas "Šloss"
3
R-1005
Lietuvos generalinės srities jungtinė vaisvandenių įmonė "Vienybė"
3
R-1006
Lietuvos generalinės srities alaus darykla "Ragutis"
3
R-1007
Lietuvos generalinės srities tabako ir papirosų fabrikas "Viktorija"
3
R-1008
Lietuvos generalinės srities chemijos farmacijos laboratorija "Sanitas"
3
R-1009
Lietuvos generalinės srities Kauno valstybinė degtinės gamykla
3
R-1010
Artelė "Mezgėjai"
3
R-1011
Lietuvos generalinės srities Kauno infekcinė ligoninė
3
R-1012
Lietuvos generalinės srities šokolado, saldainių ir faneros fabrikas "Ramunė"
3
R-1013
Lietuvos generalinės srities Ežerėlio durpių ir lentpjūvės direkcija
2
R-1014
Lietuvos generalinės srities Kauno suaugusiųjų gimnazija
3
R-1015
Lietuvos generalinės srities Kauno 1-oji berniukų gimnazija
3
R-1016
Lietuvos generalinės srities Kauno 2-oji mergaičių gimnazija
3
R-1017
Lietuvos generalinės srities Kauno 3-oji gimnazija
3
R-1018
Lietuvos generalinės srities Kauno 4-oji gimnazija
3
R-1019
Lietuvos generalinės srities Kauno 5-oji gimnazija
3
R-1020
Lietuvos generalinės srities Kauno 6-oji gimnazija
3
R-1021
Lietuvos generalinės srities Kauno 8-oji gimnazija
3
R-1022
Lietuvos generalinės srities Kauno 9-oji gimnazija
3
R-1023
Lietuvos generalinės srities Kauno 10-oji gimnazija
3
R-1024
Lietuvos generalinės srities Kauno mokytojų seminarija
3
R-1025
Lietuvos generalinės srities Kauno medicinos seserų mokykla 
3
R-1026
Lietuvos generalinės srities Kauno apskrities pradžios mokyklos
3
R-1027
Lietuvos generalinės srities valstybinė spaustuvė "Žibintas"
3
R-1028
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto pradžios mokyklos
3
R-1029
Kauno garinės dažyklos baltyklos ir apretūros artelė "Vienybė"
3
R-1030
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto savivaldybės ligoninė
3
R-1032
Lietuvos generalinės srities Savitarpinės pagalbos Kauno ligoninė
3
R-1033
Lietuvos generalinės srities Kauno vaikų infekcinė ligoninė
3
R-1034
Lietuvos generalinės srities Savitarpinės pagalbos A. Panemunės sanatorija
3
R-1035
Lietuvos generalinės srities Vaikų tuberkuliozinė sanatorija
3
R-1036
Lietuvos generalinės srities valstybinis aliejaus fabrikas "Ringuva"
3
R-1037
Lietuvos generalinės srities dr.K. Griniaus tuberkuliozinė sanatorija
3
R-1038
Lietuvos generalinės srities Kauno trachomos dispanseris
3
R-1039
Lietuvos generalinės srities Kauno valstybinės Vytauto Didžiojo universiteto klinikos
3
R-1040
Lietuvos generalinės srities Vilniaus kirpėjų kooperatinė darbo artelė "Darbo kirpėjas"
3
R-1041
Lietuvos generalinės srities Kauno kirpėjų kooperatinė darbo artelė "Kirpykla"
3
R-1042
Lietuvos generalinės srities Kauno apylinkės teismas
3
R-1043
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto savivaldybė
2
R-1044
Lietuvos generalinės srities viešbutis "Metropolis"
3
R-1045
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto pradžios mokyklų inspekcija
3
R-1046
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto 5-oji poliklinika
3
R-1047
Lietuvos generalinės srities Rumšiškių valsčiaus valdyba
3
R-1048
Lietuvos generalinės srities Kauno apskrities ipotekos įstaiga
3
R-1049
Lietuvos generalinės srities diplomuoto inžinieriaus Vlado Merkio statybos įmonė
3
R-1050
Lietuvos generalinės srities socialinio draudimo įstaiga
3
R-1051
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto savivaldybės Vandentiekio-kanalizacijos įmonė
3
R-1052
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto socialinio aprūpinimo įstaiga
3
R-1054
Lietuvos generalinės srities Kauno miesto savivaldybės statybos skyriaus Statybos inspekcija
2
R-1055
Lietuvos generalinės srities Kauno TBC dispanseris
3
R-1056
Lietuvos generalinės srities valstybinis plastmasės dirbinių fabrikas "Saga"
3
R-1057
Valstybinis plastmasės dirbinių fabrikas "Saga"
3
R-1058
Lietuvos generalinės srities tabako ir papirosų fabrikas "Zefiras"
3
R-1059
Jiezno rajono liaudies teismas
3
R-1061
Kauno rajono Čekiškės apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1063
Kauno rajono Raudondvario apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1066
Kėdainių valstybinė veislininkystės stotis
3
R-1067
Kauno miško pramonės ūkis
3
R-1069
Lietkoopsąjungos gamykla Stakliškėse "Lietuviškas midus"
3
R-1070
Kėdainių rajono Dotnuvos miesto LDT vykdomasis komitetas 
3
R-1071
Kaišiadorių rajono Kalvių tarybinis ūkis
3
R-1072
Kauno rajono Karmėlavos apylinkės S. Nėries kolūkis
3
R-1075
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Kauno miesto komitetas
3
R-1076
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Kauno srities komitetas
3
R-1078
Kėdainių rajono Naciūnų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1079
Jonavos rajono Kulvos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1080
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoniniai kultūros namai
3
R-1081
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoninė biblioteka
3
R-1082
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-1083
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija
3
R-1084
Kaišiadorių rajono DŽDT Kultūros skyrius
3
R-1085
Kauno pagalbinė mokykla - internatas Nr. 1
3
R-1086
Kauno tiltų statybos valdyba Nr. 1
3
R-1089
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1091
Lietuvos TSR kurčiųjų draugijos ūkis "Neveroniai"
3
R-1092
Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir taenautojų profesinės sąjungos Kauno rajono komitetas
3
R-1093
Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto komitetas
3
R-1094
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-1096
Lietuvos TSR medicinos darbuotojų profsąjungos Prienų rajono komitetas 
3
R-1097
Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos Kaišiadorių rajono komitetas
3
R-1098
Prienų sausinimo sistemų valdyba
3
R-1099
Jiezno vidurinė mokykla
3
R-1100
Kauno aklųjų mokykla internatas
3
R-1101
Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkės kolūkis "Nemunas"
3
R-1102
Kėdainių rajono Krakių apylinkės kolūkis "Šušvė"
3
R-1103
Sodininkystės-daržininkystės bandymų stoties Eksperimentinis ūkis
3
R-1104
Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos Kėdainių rajono konmitetas 
3
R-1105
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-1106
Panemunės rajono DŽDT vykdomojo komiteto Pramkombinatas
3
R-1107
Vilkijos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
3
R-1108
Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos Prienų rajono konmitetas 
3
R-1109
Centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas
3
R-1110
Lietuvos TSR vietinės pramonės ir komunalinių buitinių įmonių darbininkų profsąjungos Kauno miesto komitetas
3
R-1111
Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos Prienų rajono komitetas
3
R-1112
Kauno teritorinis statybos trestas
3
R-1113
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoninė biblioteka
3
R-1114
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-1115
Lietuvos TSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Kėfdainių rajono komitetas
3
R-1116
Kauno miesto sanitarinė epidemiologinė stotis
3
R-1117
Ariogalos rajono Pelutavos apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1118
Laikraščio "Tarybinis kelias" redakcija (Kėdainiai)
3
R-1119
Birštono miesto DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1120
Laikraščio "Į komunizmą" redakcija (Kaišiadorys)
3
R-1121
Kauno miesto LDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
3
R-1122
Lietuvos TSR medicinos darbuotojų profsąjungos Jonavos rajono komitetas
3
R-1123
Kaišiadorių rajono LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-1124
Kėdainių metalo konstrukcijų gamykla
3
R-1125
Lietuvos veterinarijos akademijos Mokomasis ūkis
3
R-1126
Kauno miesto LDT vykdomojo komiteto Statybos ir architektūros valdyba
2
R-1127
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Jonavos rajono komitetas
3
R-1128
Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos Kauno miesto komitetas
3
R-1129
Jonavos rajono centrinė ligoninė
3
R-1130
Kėdainių sausinimo sistemų valdyba
3
R-1131
Kaišiadorių miško pramonės ūkis
3
R-1132
Kaišiadorių valstybinė veislininkystės stotis
3
R-1133
Jonavos rajono Užusalių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1134
Kėdainių rajono Kunionių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1135
Kaimo profesinės mokyklos Nr. 13 Mokomasis ūkis  (Kėdainių r. Pašumerio k.)
3
R-1136
Kauno miesto civilinės būklės aktų įrašų biuras
2
R-1137
Kėdainių rajono Naciūnų apylinkės kolūkis "Aukso varpa"
3
R-1138
Kauno rajono Ežerėlio gyvenvietės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1139
Kaišiadorių rajono veterinarijos mokslinio tyrimo instituto Eksperimentinis ūkis
3
R-1140
Kaišiadorių rajono Rumšiškių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1146
Kauno rajono Noreikiškių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1147
Kauno technologijos technikumas
3
R-1149
Gumos gaminių kombinatas "Inkaras"
3
R-1151
Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto Eksperimentinis ūkis
3
R-1152
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1153
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoninė biblioteka
3
R-1154
Kėdainių miesto profesinė technikos mokykla Nr. 27
3
R-1155
Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Kėdainių rajono komitetas
3
R-1157
Kauno namų statybos kombinatas
3
R-1158
Kauno rajono LDT vykdomojo komiteto Rajono architektas
3
R-1159
Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Jonavos rajono komitetas
3
R-1160
Valstybinės statistikos Kaišiadorių rajono inspektūra
3
R-1161
Kaišiadorių rajono centrinė ligoninė
3
R-1162
Kauno miesto Panemunės rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-1163
Dubravos miškų tyrimo stotis
2
R-1164
Kauno sausinimo sistemų valdyba
3
R-1165
Kėdainių rajono Truskavos apylinkės kolūkis "Petkūnai"
3
R-1166
Kėdainių kraštotyros muziejus
3
R-1167
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kapitalinės staybos skyrius
3
R-1168
Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos Kėdainių rajono komitetas
3
R-1169
Leidykla "Šviesa"
2
R-1170
Kauno duonos kepimo įmonių susivienijimas
3
R-1171
Kėdainių biochemijos gamykla
3
R-1172
Kauno Prano Mažylio medicinos mokykla
3
R-1173
Eksperimentinė dailiosios keramikos gamykla "Jiesia"
3
R-1175
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Kauno miesto LDT vykdomojo komiteto
2
R-1176
Buities tarnybos įmonių ir organizacijų susivienijimas "Aušra"
3
R-1177
Lietuvos generalinės srities suaugusiųjų institutas
3
R-1178
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoninė biblioteka
3
R-1179
Kaišiadorių sausinimo sistemų valdyba
3
R-1181
Kauno prekybos kulinarijos mokykla
3
R-1182
Kauno statybos trestas Nr. 2
3
R-1184
Kėdainių pramoninės-gamybinės zonos partinės-valstybinės kontrolės komitetas
3
R-1185
Kauno ketaus liejykla "Centrolitas"
3
R-1186
Kauno endokrininių preparatų gamyklos statybos direkcija
3
R-1187
Kauno endokrininių preparatų gamykla
3
R-1188
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kauno skyrius
3
R-1189
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
3
R-1190
Kauno valstybinė kiaulių veislininkystės stotis
3
R-1192
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
3
R-1193
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Kašiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-1194
Kaišiadorių rajono Palomenės apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1195
Prienų rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą
3
R-1196
Prienų rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą
3
R-1197
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-1198
Kauno miesto Požėlos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1199
Kauno miesto Lenino rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1200
Liaudies buities muziejus
3
R-1201
Kauno viešoji biblioteka
3
R-1202
Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos Jonavos rajono komitetas
3
R-1203
Medžio apdirbimo kombinatas "Startas"
3
R-1204
Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos Prienų rajono komitetas
3
R-1207
Jonavos valstybinė veislininkystės stotis
3
R-1211
Prienų valstybinė veislininkystės stotis
3
R-1213
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Prienų rajono organizacija
3
R-1214
Lietuvos TSR profesinių sąjungų Kauno miesto taryba
3
R-1217
Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoniniai kultūros namai
3
R-1219
Kauno miesto 1-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1220
Kauno miesto kinofikacijos skyrius
3
R-1222
Kauno alaus susivienijimas "Ragutis"
3
R-1223
Laikraščio "Jonavos balsas" redakcija
3
R-1224
Kėdainių rajono valstybinės statistikos informacinis skaičiavimo centras
3
R-1225
Kauno rajono pionierių ir moksleivių namai
3
R-1226
Kėdainių valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1227
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Kauno rajono organizacija
3
R-1228
Lietuvos TSR kultūros darbuotojų profsąjungos Prienų rajono komitetas
3
R-1229
Jonavos rajono Dumsių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1230
Jonavos rajono Beržų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1231
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-1232
Žiežmarių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-1233
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-1234
Susivienijimas "Kauno baldai"
3
R-1235
Kauno rajono sanitarinė epidemiologinė stotis
3
R-1236
Lietuvos TSR profesinių sąjungų Kėdainių rajono taryba
3
R-1237
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Kėdainių rajono organizacija
3
R-1238
Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Kauno rajono komitetas
3
R-1239
Kudrėnų vaismedžių medelynas
3
R-1240
Kauno medicinos institutas
2
R-1241
Kauno I. V. Mičiūrino sodininkystės - daržininkystės technikumo Mokomasis ūkis
3
R-1242
Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslo tyrimo institutas
2
R-1243
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Butų ūkio valdyba
3
R-1244
Jonavos rajono Žeimių apylinkės Žeimių kolūkis
3
R-1245
Kauno miesto 7-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1246
Kauno miesto 4-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1247
Kauno miesto 2-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1248
Kauno miesto 3-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1249
Kauno miesto 6-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1250
Kauno miesto 8-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1251
Kauno miesto 5-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1252
Kauno miesto 9-os apylinkės liaudies teismas
3
R-1253
Prienų rajono sanitarinė epidemiologinė stotis
3
R-1254
Jonavos rajono Markutiškių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1255
Kauno miesto 3-oji klinikinė ligoninė
3
R-1256
Kaišiadorių rajono sanitarinė epidemiologinė stotis
3
R-1257
Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės Jegelonių kolūkis
3
R-1258
Radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institutas
2
R-1259
Nemuno laivininkystės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos
2
R-1260
Kauno politechnikos institutas
2
R-1262
Lietuvos TSR profesinių sąjungų Jonavos rajono taryba
3
R-1263
Kauno miesto liaudies teismas
3
R-1264
Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkės Morkūnų kolūkis
3
R-1268
Kauno rajono liaudies teismas
3
R-1269
Panemunės rajono liaudies teismas
3
R-1270
Vilkijos rajono liaudies teismas
3
R-1271
Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Kauno apskrities mokesčių inspekcija
3
R-1272
Kūno kult9ros ir sporto komitetas prie Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-1273
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Kauno rajono DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-1275
Lietuvos TSR medicinos darbuotojų profsąjingos Kėdainių rajono komitetas
3
R-1276
Kauno miesto J. Gagarino pionierių namai
3
R-1277
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Prienų skyrius
3
R-1278
Prienų rajono pionierių ir moksleivių namai
3
R-1279
Lietuvos TSR liaudies meno draugijos Kauno miesto skyrius
3
R-1280
Lietuvos TSR ministrų tarybos valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto Kauno tarprajoninis skyrius
3
R-1281
Jiezno rajono valstybinis archyvas
3
R-1282
Birštono miesto DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-1283
Lietuvos YSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Kaišiadorių rajono komitetas
3
R-1284
Kauno maisto pramonės technikumas
3
R-1285
Lietuvos TSR kultūros darbuotojų profsąjungos Jonavos rajono komitetas
3
R-1286
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Kauno miesto organizacijos valdyba
3
R-1287
Kaimo statybos organizavimo ir technologijos trestas
3
R1288
Eksperimentinė autokelių įrengimų įmonė
3
R-1289
Gamybinis techninis susivienijimas "Pergalė"
2
R-1290
Durpių pramonės valdyba prie Lietuvos TSR ministrų tarybos
2
R-1291
Kauno IX forto muziejus
3
R-1292
Respublikinė veterinarijos poliklinika
3
r-1293
Kuro pramonės valdyba
3
R-1294
Lietuvos eksploatacijos statybos durpių trestas "Litgostorf"
3
R-1295
Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo institutas prie Kauno medicinos instituto
2
R-1296
Lietuvos TSR kultūros darbuotojų profsąjungos Kauno miesto komitetas
3
R-1297
Kauno siuvimo gamybinis susivienijimas "Baltija"
3
R-1298
Kauno konservų fabrikas
3
R-1299
Apskaitos centralizavimo ir valdymo darbų mechanizavimo susivienijimas "Ritmas"
3
R-1300
Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institutas
2
R-1301
Siuvimo fabrikas "Spalis"
3
R-1302
Jonavos azotinių trąšų gamykla
3
R-1303
Kaišiadorių mėsos gamybos krypties paukštyno statybos direkcija
3
R-1304
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus Statybos remonto kontora
3
R-1305
Prienų rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-1306
Kauno 22-oji technikos mokykla
3
R-1307
Valstybinės statistikos Kaišiadorių rajono informacinė skaičiavimo stotis 
3
R-1308
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Birštono miesto organizacija 
3
R-1309
Janina Narkevičiūtė
3
R-1310
Eksperimentinė mechanizacijos priemonių gamykla "Atrama"
3
R-1311
Statybos montavimo trestas "Kauno statyba"
3
R-1312
Eksperimentinis sporto inventoriaus fabrikas
3
R-1313
Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos Kaišiadorių rajono komitetas
3
R-1314
Rokų keramikos gamykla
3
R-1315
Aleksandras Šimanas
3
R-1316
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius
3
R-1317
Respublikinė gamybinė kombinuotų pašarų pramonės laboratorija
3
R-1318
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kaišiadorių skyrius
3
R-1319
Jonavos rajono sanitarijos epidemiologijos stotis
3
R-1320
Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas
2
R-1321
Kaišiadorių valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1322
Kaišiadorių rajono pionierių ir moksleivių namai
3
R-1323
Lietuvos TSR kultūros darbuotojų profsąjungos Kauno rajono komitetas
3
R-1324
Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-1325
Kauno A. Kvedaro miškų technikumas
3
R-1326
Kauno klinikinė infekcinė ligoninė
3
R-1327
Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo institutas
3
R-1328
34-oji miesto vidurinė profesinė technikos mokykla
3
R-1329
Gutmanas Šmerkovičius
3
R-1330
Riva Taubė Geršonavičiūtė Šmerkovičienė
3
R-1331
Elena Markevičienė
3
R-1333
Kėdainių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-1334
Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Rajoniniai kultūros namai
3
R-1335
Ariogalos rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-1336
Jonavos valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1337
Jonavos rajono pionierių ir moksleivių namai
3
R-1338
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Jonavos rajono organizacija
3
R-1339
Timofejus Ulčenko
3
R-1340
Elena Chackelsytė
3
R-1341
Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimas "Granitas"
3
R-1342
Juozas Sikorskis
3
R-1343
Juozas Olekas
3
R-1344
Kaišiadorių rajono Antakalnio tarybinis ūkis
3
R-1345
J. Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla
3
R-1346
Kaišiadorių Antakalnio apylinkės kolūkis "Lenino keliu"
3
R-1347
Sargėnų keramikos gamykla
3
R-1348
Tvirtinimo detalių gamykla
3
R-1349
Chana Filimonova
3
R-1350
Janina Cibulskienė
3
R-1351
Kauno profsąjungų kultūros rūmai
3
R-1352
Kauno dirbtinio pluošto gamyklos statybos direkcija
2
R-1353
Kauno dirbtinio pluošto gamykla
2
R-1354
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Jonavos skyrius
3
R-1359
Kauno tarprajoninė veislininkystės įmonė
3
R-1360
Kėdainių miško pramonės ūkis
3
R-1361
Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas
2
R-1362
Lietuvos TSR valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Kauno rajono komitetas
3
R-1363
Lietuvos valstybinė zoninė mašinų išbandymo stoties Bandomasis ūkis
3
R-1365
Lietuvos TSR valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Prienų rajono komitetas
3
R-1366
Jonavos rajono vartotojų kooperatyvas
3
R-1367
Lietuvos veterinarijos akademija
3
R-1368
Kaišiadorių kiaušinių gamybos paukštyno statybos direkcija
3
R-1369
Kaišiadorių rajono Girelės paukštynas
3
R-1370
Kietaviškių žuvininkystės ūkis
3
R-1371
Kėdainių rajono centrinė biblioteka
3
R-1372
Silikatinių dirbinių gamykla "Bitukas"
3
R-1373
Kėdainių rajono Vainikų paukštininkystės tarybinis ūkis
3
R-1374
Kauno 2-oji valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1375
Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Eksperimentinis ūkis
3
R-1376
Prienų vidurinė mokykla
3
R-1377
Prienų valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1378
Povilas Varanauskas
3
R-1379
Kauno valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1380
Lietuvos TSR valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Kaišiadorių rajono komitetas
3
R-1382
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Jonavos rajono DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-1383
Kauno politechnikumas
3
R-1384
Kaišiadorių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
3
R-1385
Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos Kauno rajono komitetas
3
R-1386
Lietuvos TSR švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Jonavos rajono komitetas
3
R-1387
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Kaišiadorių rajono organizacija
3
R-1388
Prienų rajono DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
3
R-1389
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
3
R-1390
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1391
Kauno termofikacinė elektrinė
2
R-1392
Kauno jungtinės specialiųjų organizacijų gamybinės bazės statybos direkcija
3
R-1393
Kauno eksperimentinė mechaninė gamykla "Statybininkas"
3
R-1394
Kaišiadorių rajono Kalvių apylinkės kolūkis "Gintaras"
3
R-1395
Lietuvos TSR kultūrosv darbuotojų profsąjungos Kėdainių rajono komitetas
3
R-1397
Respublikinė agrochemijos laboratorija
3
R-1398
Lietuvos TSR žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas
2
R-1399
Žemės ūkio akademijos Mokomasis-gamybinis šiltnaminių daržovių kombinatas
3
R-1402
Beržų tarpūkinė gyvulininkystės įmonė
3
R-1403
Lietuvos TSR medicinos darbuotojų profsąjungos Kaišiadorių rajono komitetas
3
R-1405
Valstybės architektūros-statybos kontrolės Kėdainių apskrities architektas-inspektorius
3
R-1406
Albinas Pašvenskas
3
R-1407
Jiezno rajono DŽDT vykdomojo komiteto Statybos remonto kontora
3
R-1408
Kauno rajono Altoniškių apylinkės "Raudonasis partizanas"
3
R-1409
Visasąjunginio sviesto-sūrių pramonės mokslinio tyrimo instituto Lietuvos filialas
2
R-1410
Lietuvos TSR kultūros darbuotojų profsąjungos Kaišiadorių rajono komitetas
3
R-1411
Mečislovas Filipavičius
3
R-1412
Kauno 4-oji vidurinė profesinė technikos mokykla
3
R-1413
Lietuvos zoninė mašinų išbandymo stotis
2
R-1414
Kauno miesto 2-oji klinikinė ligoninė
3
R-1415
Kaišiadorių rajono LDT vykdomojo komiteto Rajono architektas
3
R-1416
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto
3
R-1417
Kauno radijo gamykla
2
R-1418
Ona Demskytė
3
R-1419
Aleksandras Jamontas
3
R-1420
Roza Šneiderytė
3
R-1421
Gražina Kyzelienė
3
R-1422
Kaišiadorių autokelių eksploatavimo linijinė valdyba
3
R-1423
Jonas Noreika
3
R-1424
Venera Mildažienė
3
R-1425
Juozas Labutis
3
R-1426
Vitas Jokūbas Naujokaitis
3
R-1427
Kauno rajono Domeikavos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1428
Kaišiadorių paukštynas
3
R-1429
Kėdainių elektros aparatūros gamykla
3
R-1430
Kauno 3-oji vidurinė profesinė technikos mokykla
3
R-1431
Kėdainių rajono "Nevėžio" tarpūkiniė gyvulininkystės įmonė
3
R-1432
Valerija Aksamitauskienė
3
R-1433
Neveronių šiltnamių kombinatas
3
R-1434
Vytautas Baltrušaitis
3
R-1436
Kauno rajono gamybinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas
3
R-1437
Kauno valstybinė notarinė kontora
3
R-1438
Birštono miesto pionierių namai
3
R-1439
Kauno miesto Požėlos rajono liaudies teismas
3
R-1440
Stefanija Genovaitė Pušinskaitė
3
R-1442
Lietuvos žemės ūkio akademija
2
R-1443
Kauno informacinio skaičiavimo centro Prienų informacinis skaičiavimo skyrius
3
R-1444
Eugenijus Visockis
3
R-1445
Respublikinis pedagoginis muziejus
3
R-1446
Kauno miesto Panemunės rajono liaudies teismas
3
R-1447
Jonavos rajono statistikos skyrius
3
R-1448
Jonas Nanartonis
3
R-1449
Kėdainių rajono LDT vykdomojo komiteto Agropramoninis susivienijimas
3
R-1450
Jonas Bubnys
3
R-1451
Petras Trofimovas
3
R-1452
Kaišiadorių rajono LDT vykdomojo komiteto Agropramoninis susivienijimas
3
R-1453
Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-1454
Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-1455
Kaišiadorių šiltnamių kombinato statybos direkcija 
3
R-1456
Prienų rajono gamybinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas
3
R-1457
Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto Vyr. Architektas
3
R-1458
Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-1459
Kaišiadorių rajono gamybinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas
3
R-1460
Birštono miesto LDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
3
R-1461
Kauno kooperatinis-valstybinis specializuotas trestas
3
R-1462
Kauno miesto statybos-remonto trestas
3
R-1463
Prienų rajono Balbieriškio apylinkės Žagarių kolūkis
3
R-1464
Prienų rajono Stakliškių apylinkės Užuguosčio kolūkis
3
R-1466
Jonavos valstybinė notarinė kontora
3
R-1467
Kaišiadorių valstybinė notarinė kontora
3
R-1468
Prienų rajono Šilavoto apylinkės Klebiškio kolūkis
3
R-1469
Kauno rajono Garliavos apylinkės Juragių kolūkis
3
R-1470
Prienų rajono Birštono apylinkės Birštono kolūkis
3
R-1471
Kauno rajono valstybinė notarinė kontora
3
R-1472
Valstybinė įmonė "Jonavos agrochemija"
3
R-1473
Kauno rajono Vilkijos apylinkės Daugėliškių kolūkis
3
R-1474
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės Angirių kolūkis
3
R-1475
Kauno rajono Vilkijos apylinkės Saulėtekių kolūkis
3
R-1476
Prienų rajono Jiezno apylinkės Vėžionių kolūkis
3
R-1477
Prienų rajono Pakuonio apylinkės Kudirkų kolūkis
3
R-1478
Birštono valstybinė notarinė kontora
3
R-1479
Kėdainių rajono Josvainių apylinkės Vainikų kolūkis
3
R-1481
Prienų rajono LDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-1482
Kaišiadorių rajono Žaslių apylinkės Stabintiškių kolūkis
3
R-1483
Kauno valstybinė televizijos aparatūros gamykla
3
R-1484
Kaišiadorių rajono Paparčių apylinkės Dainavos kolūkis
3
R-1485
Kauno lengvosios pramonės mokykla
3
R-1486
Prienų rajono Pakuonio apylinkės "Pergalės" kolūkis
3
R-1487
Kėdainių rajono gamybinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas
3
R-1488
Kauno rajono LDT vykdomojo komiteto Agropramoninis susivienijimas
3
R-1489
Kaišiadorių šiltnamių kombinatas
3
R-1490
Jonavos rajono LDT vykdomojo komiteto Agropramoninis susivienijimas
3
R-1491
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Vietinės ir kuro pramonės skyrius
3
R-1492
Respublikinės kontoros "Komunalinis tiekimas" Kauno smulkaus urmo parduotuvė
3
R-1493
Kauno srities valstybinio draudimo valdyba
3
R-1494
Vilkijos teismas
3
R-1495
Laisvanoriškos draugijos armijai ir laivynui remti Kauno srities komitetas
3
R-1496
Lietuvos TSR teisingumo ministerijos valdyba prie Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto
3
R-1497
Kauno srities teismas
3
R-1498
Darbininkų ir valstiečių paruošiamieji kursai prie Kauno valstybinio universiteto
3
R-1499
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-1500
Kauno miesto DŽDT vykdomojo komiteto Tekstilės-galanterijos kombinatas
3
R-1501
Valstybinis veltinių fabrikas "Veltinis"
3
R-1502
Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-1503
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Kauno sričiai
3
R-1504
Kauno miesto ir apskrities odos ir venerinių ligų dispanseris bei ligoninė
3
R-1505
Raseinių rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-1506
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės "Gintaro" kolūkis
3
R-1507
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės "Ąžuolo" kolūkis
3
R-1508
Raseinių rajono Paliepių apylinkės Sujainių kolūkis
3
R-1509
Raseinių rajono Raseinių apylinkės Gruzdiškės kolūkis
3
R-1510
Raseinių rajono Šiluvos apylinkės Šiluvos kolūkis
3
R-1511
Raseinių rajono Šiluvos apylinkės "Nemuno" kolūkis
3
R-1512
Raseinių rajono Paliepių apylinkės "Laisvės" kolūkis
3
R-1513
Raseinių rajono Raseinių apylinkės kolūkis "Gegužės pirmoji"
3
R-1514
Raseinių rajono Baraičių apylinkės "Laimės" kolūkis
3
R-1515
Raseinių rajono Raseinių apylinkės "Gintaro" kolūkis
3
R-1516
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės kolūkis "Žemė maitintoja"
3
R-1517
Raseinių rajono Žaiginio apylinkės "Draugystės" kolūkis
3
R-1518
Raseinių rajono Viduklės apylinkės "Pirmūno" kolūkis
3
R-1519
Raseinių rajono Pagojukų apylinkės "Pergalės" kolūkis
3
R-1520
Raseinių rajono Viduklės apylinkės "Ateities" kolūkis
3
R-1521
Raseinių rajono Nemakščių apylinkės Nemakščių kolūkis
3
R-1522
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės Bebirvos žemės ūkio įmonė
3
R-1523
Raseinių rajono Paliepių apylinkės "Pavasario" kolūkis
3
R-1524
Raseinių rajono Alėjų apylinkės Černiachovskio kolūkis
3
R-1525
Raseinių rajono Alėjų apylinkės "Ąžuolo" kolūkis
3
R-1526
Raseinių rajono Šiluvos apylinkės kolūkis "Gedimino pilis"
3
R-1527
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės Kalnųjų kolūkis
3
R-1528
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės P. Cvirkos kolūkis
3
R-1529
Raseinių rajono Ilgičių apylinkės Ročių kolūkis
3
R-1530
Raseinių rajono Pagojukų apylinkės Pikčiūnų kolūkis
3
R-1531
Raseinių rajono Pagojukų apylinkės kolūkis "Mūsų rytojus"
3
R-1532
Raseinių rajono Pagojukų apylinkės "Taikos" kolūkis
3
R-1533
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės kolūkis "Laimės žiburys"
3
R-1534
Raseinių rajono Ilgižių apylinkės kolūkis "Žingsnis pirmyn"
3
R-1535
Raseinių rajono Paliepių apylinkės Ždanovo kolūkis
3
R-1536
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės kolūkis "Tarybinė žemė"
3
R-1537
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės "Tiesos" kolūkis
3
R-1538
Raseinių rajono Raseinių apylinkės Ramonų žemės ūkio įmonė
3
R-1539
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės Girkalnio kolūkis
3
R-1540
Raseinių rajono Pagojukų apylinkės "Atžalyno" kolūkis
3
R-1541
Raseinių rajono Verėduvos apylinkės "Mituvos" kolūkis
3
R-1542
Raseinių rajono Betygalos apylinkės kolūkis "Raudonoji vėliava"
3
R-1543
Raseinių rajono Vosiliškio apylinkės Vosiliškio kolūkis
3
R-1544
Raseinių rajono Alėjų apylinkės Šienlaukio kolūkis
3
R-1545
Raseinių rajono Šiluvos apylinkės "Tėvynės" kolūkis
3
R-1546
Raseinių rajono Betygalos apylinkės Berteškių kolūkis
3
R-1547
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės Verėduvos kolūkis
3
R-1548
Ariogalos rajono Didžiulių apylinkės Padubysio kolūkis
3
R-1549
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės "Artojo" kolūkis
3
R-1550
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės Dainavos kolūkis
3
R-1551
Raseinių rajono Betygalos apylinkės Aukštuonos kolūkis
3
R-1552
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės kolūkis "Tarybiniu keliu"
3
R-1553
Raseinių rajono Betygalos apylinkės "Švyturio" kolūkis
3
R-1554
Raseinių rajono Betygalos apylinkės kolūkis "Jaunoji gvardija"
3
R-1555
Raseinių rajono Betygalos apylinkės Betygalos kolūkis
3
R-1556
Raseinių rajono Žaiginio apylinkės "Sandravos" kolūkis
3
R-1557
Raseinių rajono Betygalos apylinkės Ilgižių kolūkis
3
R-1558
Raseinių rajono Gitkalnio apylinkės "Laimės" kolūkis
3
R-1559
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės Paliepių kolūkis
3
R-1560
Raseinių rajono Ariogalos sodininkystės valstybinis ūkis
3
R-1561
Raseinių rajono Girkalnio tarūkinė gyvulininkystės įmonė
3
R-1562
Raseinių rajono medžiotojų ir žvejų draugija
3
R-1563
Raseinių valstybinė notarinė kontora
3
R-1564
Raseinių rajono Juodkėnų apylinkės kolūkis "Aušra"
3
R-1565
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės "Pažangos" kolūkis
3
R-1566
Raseinių rajono Ariogalos Taurupio kolūkis
3
R-1567
Raseinių rajono Viduklės valstybinis ūkis
3
R-1568
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės Milašaičių kolūkis
3
R-1569
Raseinių rajono Prišmančių valstybinis ūkis
3
R-1570
Raseinių rajono Dubysos tarybinis ūkis
3
R-1571
Raseinių rajono Paliepių apylinkės kolūkis "Tarybų Lietuva"
3
R-1572
Raseinių rajono Verėduvos apylinkės kolūkis "Naujas rytas"
3
R-1573
Raseinių rajono Didžiulių apylinkės "Vienybės" kolūkis
3
R-1574
Raseinių rajono Raseinių žuvininkystės ūkis
3
R-1575
Raseinių rajono Betygalos apylinkės "Pavasario" kolūkis
3
R-1576
Raseinių rajono Prišmančių apylinkės kolūkis "Stalino keliu"
3
R-1577
Raseinių rajono Paupio žuvininkystės valstybinis ūkis
3
R-1578
Tytuvėnų rajono likvidavęsi kolūkiai
3
R-1579
Raseinių rajono Nemakščių tarybinis ūkis
3
R-1580
Raseinių rajono Kryžkalnio valstybinis ūkis
3
R-1581
Raseinių rajono Balčių tarybinis ūkis
3
R-1582
Raseinių rajono Žaiginio valstybinis ūkis
3
R-1583
Raseinių rajono Vosiliškio valstybinis ūkis
3
R-1584
Raseinių rajono Skaraitiškės valstybinis ūkis
3
R-1585
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės Pagojo kolūkis
3
R-1586
Raseinių rajono Betygalos apylinkės Agelaičių žemės ūkio įmonė
3
R-1587
Raseinių rajono Vosiliškio apylinkės Tendžiogalos kolūkis
3
R-1588
Raseinių rajono Vosiliškio apylinkės Pagirio kolūkis
3
R-1589
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės Pašaltuonio žemės ūkio įmonė
3
R-1590
raseinių rajono Šiluvos apylinkės Lyduvėnų kolūkis
3
R-1591
Raseinių apskrities valsčių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-1592
Raseinių rajono likviduoti apylinkių DŽDT vykdomieji komitetai
3
R-1593
TSRS žemės ūkio banko Raseinių skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos
3
R-1594
Raseinių apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir jos draugijos
3
R-1595
Raseinių apskrities DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1596
Raseinių rajono LDT vykdomasis komitetas
3
R-1597
Raseinių rajono Ariogalos miesto LDT vykdomasis komitetas
3
R-1598
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-1599
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-1600
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
3
R-1601
Raseinių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
3
R-1602
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-1603
Raseinių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-1604
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1605
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1606
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-1607
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-1608
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-1609
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-1610
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-1611
Raseinių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-1612
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-1613
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-1614
Raseinių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-1615
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
3
R-1616
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
3
R-1617
Raseinių rajono sanitarijos epidemiologijos stotis
3
R-1618
Respublikinė Biliūnų sanatorija
3
R-1619
Raseinių rajono centrinė ligoninė
3
R-1620
Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo in stitutas
2
R-1621
Raseinių rajono liaudies teismas
3
R-1622
Aviacinei cheminei gynybai remti draugijos Raseinių apskrities taryba
3
R-1623
Raseinių siuvimo gamybinis susivienijimas "Šatrija"
3
R-1624
Raseinių rajono Raseinių mašinų-traktorių stotis
3
R-1625
Raseinių rajono Viduklės mašinų-traktorių stotis
3
R-1626
Raseinių melioracijos eksploatavimo valdyba
3
R-1627
Raseinių kelių ruožas
3
R-1628
Raseinių kaimo profesinė-technikos mokykla Nr. 10
3
R-1629
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS MT Raseinių apskrities inspektorius
3
R-1630
Kauno informacinio statistikos centro Raseinių skyrius
3
R-1631
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Raseinių apskričiai
3
R-1632
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Raseinių rajonui
3
R-1633
Raseinių rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-1634
Raseinių apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
3
R-1635
Raseinių miesto LDT vykdomasis komitetas
3
R-1636
Raseinių rajono Viduklės apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1637
Raseinių rajono Raseinių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1638
Raseinių rajono Pagojukų apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1639
Raseinių rajono Šiluvos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1640
Raseinių rajono Nemakščių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1641
Raseinių rajono Kalnųjų apylinkės vykdomasis komitetas
3
R-1642
Raseinių rajono Raseinių apylinkės "Dubysos" kolūkis
3
R-1643
Ariogalos rajono DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1644
Ariogalos DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-1645
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Finansų skyrius
3
R-1646
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
3
R-1647
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kelių skyrius
3
R-1648
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
3
R-1649
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
3
R-1650
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
3
R-1651
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto pramonės kombinatas
3
R-1652
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
3
R-1653
Ariogalos rajono laikraščio "Žvaigždė"  redakcija
3
R-1654
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
3
R-1655
Ariogalos rajono sanitarinė epidemiologinė stotis
3
R-1656
Ariogalos rajono ligoninė
3
R-1657
Valstybinės statistikos Ariogalos rajono inspektorius
3
R-1658
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Ariogalos rajonui
3
R-1659
Ariogalos rajono liaudies teismas
3
R-1660
Ariogalos rajono Betygalos mašinų-traktorių stotis
3
R-1661
Ariogalos rajono Pernaravos mašinų-traktorių stotis
3
R-1662
TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros Ariogalos skyrius
3
R-1663
Raseinių rajono Ilgižių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1664
Raseinių rajono Verėduvos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1665
Raseinių statybos valdyba
3
R-1666
Ariogalos rajono tarpkolūkinė statybos organizacija
3
R-1667
Raseinių miško pramonės ūkis
3
R-1668
Raseinių apskrities DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-1669
Raseinių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
3
R-1670
Valstybinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos raseinių rajono komitetas
3
R-1671
Vilkijos rajono Seredžiaus remonto-technikos stotis
3
R-1672
Vilkijos rajono Seredžiaus mašinų-traktorių stotis
3
R-1673
Raseinių rajono Vosiliškio apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1674
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Rajoniniai kultūros namai
3
R-1675
Ariogalos rajono statybos-remonto kontora
3
R-1676
Ariogalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto Plano komisija
3
R-1677
Ariogalos rajono Maslauskiškių valstybinis malūnas
3
R-1678
Raseinių rajono Alėjų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1679
Lietuvos TSR "Žinijos" draugijos Raseinių rajono organizacijos valdyba
3
R-1680
Lietuvos TSR žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Raseinių rajono komitetas
3
R-1681
Raseinių rajono Paliepių apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1682
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Rajono architektas
3
R-1683
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
3
R-1684
Raseinių rajono liaudies kontrolės komitetas
3
R-1685
Raseinių rajono DŽDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija
3
R-1686
Raseinių rajono Žaiginio apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1687
Raseinių rajono Ariogalos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1688
Tytuvėnų rajono Vainotiškės apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas
3
R-1689
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto
3
R-1690
Raseinių rajono Betygalos apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1691
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdyba
3
R-1692
Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Raseinių skyrius
3
R-1693
Raudonojo kryžiaus draugijos Raseinių rajoninis komitetas
3
R-1694
Raseinių rajono Girkalnio apylinkės LDT vykdomasis komitetas
3
R-1695
Raseinių rajono pionierių namai
3
R-1696
Raseinių rajono laikraščio "Naujas rytas" redakcija
3
R-1697
Raseinių rajono centrinė biblioteka
3
R-1698
Raseinių valstybinė gamtos apsaugos inspekcija
3
R-1699
Medicinos darbuotojų profsąjungos Raseinių rajono komitetas
3
R-1700
Raseinių rajono LDT vykdomojo komiteto Agropramoninis susivienijimas
3
R-1701
Ariogalos rajono kelių eksploatacijos ruožas
3
R-1702
Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialas
2
R-1703
Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institutas
2
R-1704
Lietuvos TSR žemės ūkio statybos projektavimo institutas
2
R-1705
Lietuvos TSR pramoninės statybos projektavimo institutas
2
R-1706
TSRS energetikos ir elektrifikacijos ministerijos "Energosetprojekt" instituto Lietuvos skyrius
2
R-1707
Lietuvos tekstilės pramonės mokslinio tyrimo institutas
2
R-1708
Valstybinis autokelių projektavimo institutas "Lietkelprojektas"
2
R-1709
Architektūros ir statybos institutas
2
R-1710
Valstybinė projektavimo -konstravimo firma "Samana"
3
R-1711
Juozas Baršauskas
3
R-1712
Valstybinis institutas "Kauno komprojektas"
3
R-1713
Tadas Petkevičius
3
R-1714
Jurgis Byla
3
R-1715
Respublikinis zoologijos sodas
3
R-1716
Eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla
3
R-1717
Kauno taikomosios dailės mokykla
3
R-1718
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
3
R-1719
Baltarusijos trestas "Lnopenkostroj" Lietuvos statybos montavimo valdyba
3
R-1720
Plytų-čerpių pramonės trestas
3
R-1721
Prienų rajono prokuratūra
3
R-1722
Raseinių rajono prokuratūra
3
R-1723
Raseinių 1-oji vidurinė mokykla
3
R-1724
Kauno miesto prokuratūra
2
R-1725
Kauno miesto Panemunės rajono prokuratūra
3
R-1726
Kauno miesto Požėlos rajono prokuratūra
3
R-1727
Kauno miesto Lenino rajono prokuratūra
3
R-1728
Kėdainių rajono prokuratūra
3
R-1729
Kaišiadorių rajono prokuratūra
3
R-1730
Jonavos rajono prokuratūra
3
R-1731
Kauno rajono prokuratūra
3
R-1732
Kauno srities prokuratūra
3
Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima