KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

VYTAUTAS LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS

Architektas, visuomenės veikėjas. Modernizmo architektūros Lietuvoje pradininkas.

1893 -1993

1913–1916 m. studijavo architektūrą Rygos politechnikos institute. 1918 – 1922 m. Nepriklausomybės karo savanoris (artilerijos kapitonas). 1925 m. baigė Romos aukštąją architektūros mokyklą. 1926 m. – 1938 m. dirbo Kaune įvairiose įstaigose. 1927–1929 m. dėstė  Lietuvos universitete, 1941-1944 m.  – Vilniaus universitete. 1939–1943 m. – Vilniaus miesto vyr. inžinierius ir architektas. 1941 birželio 24 d. – 1941 rugpjūčio 5 d. – Laikinosios vyriausybės narys, ėjo Komunalinio ūkio ministro pareigas. 1944 m. pogrindžio prieš nacių okupaciją dalyvis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945-1947  m. mokytojavo lietuvių gimnazijoje Eichstäte, 1946–1949 m. dėstė  UNRRA universitete Miunchene, docentas. 1949 m. persikėlė į Australiją. 1949–1958 m. dirbo Darbų ir statybos departamento Melburne architektu. 1952–1953 m. – Melburno lietuvių kultūros fondo pirmininkas.

 

1959 m. grįžęs į Lietuvą iki 1968 m. dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale (iki 1966 m. vyr. architektas), 1970-1984 m. - Paminklų konservavimo institute.

Pagal V. Landsbergio – Žemkalnio projektus Kaune pastatyta: VDU akių ir ausų klinika, namas Maironio g. 13 (abu 1930 m.), 1933 m. – Kauno apskrities savivaldybės rūmai (dab. Vyr. policijos komisariatas), 1934 m. – Kūno kultūros rūmai ir  „Pienocentro“ rūmai, 1935–1938 m. – Tyrimų laboratorija (dab. KTU Chemijos technologijos fakultetas), 1938 m. – Prekybos, pramonės ir amatų rūmai (dab. KAVB) ir kt. Projektavo ir kituose Lietuvos miestuose ir Australijoje.

 

V. Landsbergio – Žemkalnio projektuoti pastatai funkciškai tikslingi, konstruktyvių apibendrintų formų, darnių proporcijų, fasadų plastikos pagrindas – pasikartojančių elementų ritmas. Gyvenamieji namai laisvesnės kompozicijos, būdinga skaidymas į geometrinius tūrius, interjero ir eksterjero darna, harmoningas ryšys su aplinka.

Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XI, Vilnius, 2007, p. 492

 

 autografas

 

 

Kauno miesto Statybos skyriaus ininieriaus V Landsbergio tarnybos bylos dokumentai KRVA 219 ap 3 b 324 l 1 2 3 Kauno miesto Statybos skyriaus ininieriaus V Landsbergio tarnybos bylos dokumentai KRVA 219 ap 3 b 324 l 1 2 3 2  Kauno miesto Statybos skyriaus ininieriaus V Landsbergio tarnybos bylos dokumentai KRVA 219 ap 3 b 324 l 1 2 3 3

Kauno miesto Statybos skyriaus inžinieriaus V. Landsbergio tarnybos bylos dokumentai. KRVA. 219, ap. 3, b. 324, l. 1, 2, 3     

 

 

DIPLAR2 DIPLAR3 DIPLAR4 DIPLAR1


Dipl. architekto V. Landsbergio pranešimas V Kauno miesto Mokesčių inspekcijai apie atlyginimo išmokėjimą tarnautojams ir darbuotojams 1934 m.

KRVA. 209, ap. 4, b. 663

 

 

S Sandlerio gyvenamojo namo Maironio g 4 projektas Architektas V Landsbergis 1926 m KRVA 218 ap 2 b 4450 l 3 2 S Sandlerio praymas statyti gyvenamj nam Maironio g 4 Architektas V Landsbergis 1926 m KRVA 218 ap 2 b 4450 l 2 S Sandlerio gyvenamojo namo Maironio g 4 projektas Architektas V Landsbergis 1926 m KRVA 218 ap 2 b 4450 l 3

 

 S. Sandlerio gyvenamojo namo Maironio g. 4 projektas. Architektas V. Landsbergis. 1926 m.

KRVA. 218, ap. 2, b. 4450

 

 

 S iurlioniens praymas statyti gyvenamj nam emaii g 12 1932 m KRVA 218 ap 2 b 10267 l 4  S iurlioniens gyvenamojo namo emaii g 12 projektas Dipl architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 218 ap 2 b 10267 l 5  S iurlioniens gyvenamojo namo emaii g 12 projektas Dipl architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 218 ap 2 b 10267 l 5 2

 

S. Čiurlionienės gyvenamojo namo Žemaičių g. 12 projektas. Dipl. architektas V. Landsbergis. 1932 m.

KRVA. 218, ap. 2, b. 10267, l. 5   

 

 M ir P Maiot gyvenamo namo Donelaiio g 2 projektas Dipl architektas V Landsbergis 1931 m KRVA 218 ap 2 b 1075 l 3  O neideriens medinio namo A Fredos palivarko sklype Nr1 projektas Dipl architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 17 ap 1 b 39 l 61

 

M. ir P. Mašiotų gyvenamo namo Donelaičio g. 2 projektas.

Dipl. architektas V. Landsbergis. 1931 m.

KRVA. 218, ap. 2, b. 1075, l. 3

 

 O. Šneiderienės medinio namo A. Fredos palivarko sklype Nr.1 projektas.

Dipl. architektas V. Landsbergis. 1932 m.

KRVA. 17, ap. 1, b. 39, l. 61

 

 

 J ir T Petkevii gyvenamojo namo Perkno al 1 projektas Architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 218 ap 2 b 5721 l 19 J ir T Petkevii gyvenamojo namo Perkno al 1 projektas Architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 218 ap 2 b 5721 l 19 2

  

J. ir T. Petkevičių gyvenamojo namo Perkūno al. 1 projektas. Architektas V. Landsbergis. 1932 m.

KRVA. 218, ap. 2, b. 5721

 

 

 Kauno apskrities savivaldybs rm projektas Dipl architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 218 ap 2 b 3878 l 7 Kauno apskrities savivaldybs rm projektas Dipl architektas V Landsbergis 1932 m KRVA 218 ap 2 b 3878 l 7 2


Kauno apskrities savivaldybės rūmų projektas. Dipl. architektas V. Landsbergis. 1932 m.

KRVA. 218, ap. 2, b. 3878

 

 

                            P Raulinaiio praymas statyti gyvenamj nam Maironio g Putvinskio g kampe 1934 m KRVA 218 ap 2 b 6304 l 6  P Raulinaiio gyvenamojo namo Maironio g Putvinskio g kampe fasad projektas Dipl architektas V Landsbergis 1934 m KRVA 218 ap 2 b 6304 l 6

                                            

 P. Raulinaičio gyvenamojo namo Maironio g. Putvinskio g. kampe fasadų projektas. Dipl. architektas V. Landsbergis. 1934 m. KRVA. 218, ap. 2, b. 6304, l. 6  

 

 

 Kno kultros rm Sporto g prapltimo projektas Dipl architektas V Landsbergis 1938 m KRVA 218 ap 2 b 7583 l 8 9 3  Kno kultros rm Sporto g prapltimo projektas Dipl architektas V Landsbergis 1938 m KRVA 218 ap 2 b 7583 l 8 9 4

Kūno kultūros rūmų Sporto g. praplėtimo projektas. Dipl. architektas V. Landsbergis. 1938 m. KRVA. 218, ap. 2, b. 7583

 

 

 A ukausko Vienuolio mrinio gyvenamojo namo Viinskio g 8 projektas Dipl architektas V Landsbergis 1939 m KRVA 218 ap 2 b 9489

 

A. Žukausko -Vienuolio mūrinio gyvenamojo namo Višinskio g. 8 projektas. Dipl. architektas V. Landsbergis. 1939 m.

KRVA. 218, ap. 2, b. 9489


 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima