KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

   Pirmoji Nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, klasikinis laisvųjų menų (artes liberales) universitetas, įkurtas Kaune 1922 m. vasario 16 d. ir tapo pagrindu šiuolaikiniams universitetams šalyje. 1930 m. birželio 7 d., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). 

   1950 m. spalio 31 d. Sovietų sąjungos aukštojo mokslo ministro S. Kaftanovo įsakymu nutarta Kauno valstybinį universitetą reorganizuotį į Kauno politechnikos institutą, o Medicinos fakultetą – į Kauno medicinos institutą. Nepaisant uždarymo, VDU akademinė tradicija išliko, iki valstybingumo atkūrimo vystydamasi išeivijoje ir 1989 m. balandžio 28 d. VDU buvo atkurtas ir tapo nepriklausomos Lietuvos intelektualinio ir kultūrinio gyvenimo simboliu.

  2022 - ieji  yra paskelbti Lietuvos universitetų metais, nes būtent šiais metais minime 100 - ąsias Lietuvos universiteto įkūrimo metines.

  Pristatome tarpukariu Lietuvos universiteto dėstytojams išduotų Lietuvos Respublikos vidaus pasų korteles, kurios yra saugomos Kauno regioniniame valstybės archyve, Kauno miesto savivaldybės Pasų skyriaus dokume tų fonde.

  

10 1 66 1 39733 1924 2966 1 1797 1 4366 1 1052 1

 VDU Architektūros katedros vedėjas,

profesorius Mykolas Songaila

 Profesorius

Augustinas Voldemaras

 VDU rektorius

Antanas Purėnas

 

 

 Lietuvos Nepriklausomybės

Akto signataras,

prelatas, profesorius

Kazimieras Šaulys

 

A899

 A2998  B4397  CC354

 

 VDU Teologijos – filosofijos

fakulteto profesorius

Antanas Alekna

 

Gydytojas oftalmologas,

Lietuvos universiteto

rektorius, profesorius

Petras Avižonis

 Teisininkas, profesorius

Simonas Bieliackinas

 

 

 Fizikos ir fizikinės

chemijos pradininkas,

  profesorius Vincas Čepinskis

 

 

D2352

E767 Zhemaitis I734

 

Lietuvos Nepriklausomybės

Akto signataras, 

filosofijos mokslų daktaras

Pranas Dovydaitis

 

Lietuvių ir šveicarų visuomenės

veikėjas, literatūros istorikas

Juozas Eretas

 

 Fizikas, matematikas,

aviatorius, VDU profesorius

Zigmas Žemaitis 

 Gamtininkas, profesorius

Tadas Ivanauskas

 

J1269

J42 J2865

 

 

VDU Teorinės ir taikomosios

mechanikos katedros vedėjas

Jankauskas Platonas

 Lietuvos kalbininkas Jonas Jablonskis

Chemikas technologas,

profesorius, VDU rektorius

Pranas Jodelė

 

 

 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima