KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

 Fondo Nr.

 Fondo pavadinimas                                          

 Apyrašai                         

1.
Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius 
      Ap. 1                
2.
Lazdijų rajono Lazdijų vidurinė mokykla
 
3.
TSRS žemės ūkio banko Lazdijų skyrius ir Leipalingio žemės ūkio kredito draugija
 
5.
Lazdijų rajono kolūkiai
 
6. 
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Alytaus apskrities inspektorius
                
8.
Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
                
9.
Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
 
10.
Varėnos rajono Merkinės mašinų-traktorių stotis
 
11.
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
12.
Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
13.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
14.
Lazdijų rajono Lazdijų mašinų-traktorių stotis
 
15.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
16.
Lazdijų rajono Žagarių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
18.
Lazdijų rajono Seirijų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
19. 
Alytaus apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga, bazė ir draugijos
 
20.
Rinkiminės komisijos rinkimams į Alytaus rajono darbo žmonių deputatų vietines tarybas
 
21.
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
 
22.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
 
23.
Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
24.
Alytaus miesto notarinė kontora
 
25.
Alytaus tuberkuliozinė ligoninė
 
26.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
27.
Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
28.
Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
29. 
Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės Aštriosios Kirsnos daržovių sėklininkystės tarybinis ūkis 
 
30.
Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės „Vingrėniečio“ kolūkis
 
31.
Lazdijų rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
 
32.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius   
 
33.
Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
34.
Alytaus pedagoginė mokykla
 
36.
Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
 
37.
Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
38.
Alytaus rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai 
 
39. 
Lazdijų rajono Krosnos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas  
 
40. 
Varėnos rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga 
 
43.
Alytaus rajono Alytaus mašinų-traktorių stotis
 
44.
Alytaus rajono laikraščio „Komunistinis rytojus“ redakcija
 
45.
Lazdijų rajono Teizų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
46.
Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės statistikos Varėnos rajono inspektūra
 
47.
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Druskininkų rajono inspektorius
 
48.
Alytaus chemijos gamykla
 
50.
Veisiejų rajono kolūkiai
 
51.
Varėnos rajono Masališkių apylinkės „Gudakiemio“ kolūkis  
 
52.
Veisiejų rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai 
 
53.
Alytaus miškų ūkis
 
54.
Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 
 
55.
Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
 
56.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 
 
57.
Daugų rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redakcija 
 
58.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
 
59. 
Lazdijų rajono Žagarių apylinkės „Žagarių“ kolūkis
 
60.
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Daugų rajonui
 
61.
Lazdijų rajono Žemaitkiemio apylinkės „Dumbliečio“ kolūkis
 
62.
Druskininkų rajono kolūkiai 
 
63.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
 
64.
Varėnos apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
 
65.
Lazdijų apskrities Lazdijų valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas  
 
66.
Varėnos rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
 
68.
Veisiejų rajono Šlavantų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
69.
Lazdijų rajono Dziviliškių apylinkės „Dziviliškiečio“ kolūkis 
 
70.
Lazdijų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
72. 
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
73.
Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
 
74. 
Varėnos rajono Jakėnų apylinkės „Šviesos“ žemės ūkio įmonė 
 
77.
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Alytaus rajonui  
 
78. 
Lazdijų valstybinė notarinė kontora
 
79. 
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius 
 
80.
Lazdijų apskrities žemės ūkio kooperacijos sąjunga ir jos draugijos  
 
81. 
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius 
 
82. 
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
 
83.
Druskininkų miesto kurortų valdyba, sanatorijos, poilsio namai ir kurortų poliklinika
 
84.
Varėnos rajono valstybinis archyvas
 
85. 
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
 
86.
Lazdijų rajono Rudaminos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
87.
Alytaus rajono Simno miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
88.
Alytaus rajono Simno apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
89.
Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės kolūkis „Naujoji sodyba“ 
 
90. 
Alytaus rajono Alytaus apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
91. 
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Lazdijų rajonui  
 
92. 
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Veisiejų rajonui 
 
93. 
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius 
 
94. 
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius 
 
95. 
Varėnos rajono Merkinės apylinkės „Merkio“ kolūkis 
 
96. 
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Alytaus apskričiai 
 
97.
TSRS žemės ūkio banko Alytaus skyrius 
 
98.
Alytaus mašinų gamykla
 
99.
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Simno rajonui
 
100.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
101.
Lazdijų rajono Panemunės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
102.
Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
103.
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Varėnos apskrities inspektorius
 
104.
Varėnos rajono Vydenių apylinkės Mičiūrino vardo kolūkis
 
105.
Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės Kapčiamiesčio žemės ūkio įmonė 
 
106.
Veisiejų rajono Abarauskų apylinkės J. Janonio vardo kolūkis  
 
107.
Alytaus rajono Venciūnų apylinkės „Švyturio“ kolūkis 
 
108.
Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija 
 
109.
Simno rajono kolūkiai
 
110. 
Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
111. 
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius 
 
112. 
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Lietuvos TSR Daugų rajono inspektorius
 
113. 
Simno rajono Krosnos mašinų-traktorių stotis 
 
114. 
Alytaus rajono Daugų tarybinis ūkis-technikumas 
 
115. 
Alytaus rajono valstybinis archyvas
 
116. 
Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius  
 
117. 
Varėnos rajono kolūkiai 
 
118. 
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 
 
119. 
Lazdijų apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga 
 
120. 
Lazdijų rajono vartotojų kooperatyvas 
 
121. 
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius 
 
122. 
Varėnos rajono Matuizų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
123. 
Druskininkų miesto vartotojų kooperatyvas 
 
124. 
Varėnos rajono Jakėnų apylinkės „Naujo gyvenimo“ kolūkis 
 
125. 
TSRS žemės ūkio banko Lietuvos TSR Varėnos skyrius 
 
126. 
Varėnos rajono valstybinė notarinė kontora 
 
127. 
Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
128. 
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Varėnos rajonui  
 
129. 
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
130.  
Lazdijų rajono Abarauskų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
131. 
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
132. 
Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius  
 
133. 
Aštriosios Kirsnos gyvulininkystės mokykla 
 
134. 
Alytaus pramoninės-gamybinės zonos partinės-valstybinės kontrolės komitetas 
 
135. 
Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius 
 
136. 
 Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės Černiachovskio vardo kolūkis 
 
137. 
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius 
 
138.
Lazdijų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius
 
139.
Varėnos rajono Varėnos mašinų-traktorių stotis
 
140.
Lazdijų rajono Kapčiamiesčio apylinkės O. Sukackienės vardo kolūkis
 
141.
Varėnos apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga
 
142.
Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės „Lenino keliu“ kolūkis
 
143.
Druskininkų miesto ligoninė
 
144.
Varėnos rajono laikraščio „Raudonoji vėliava“ redakcija
 
145.
Varėnos rajono Ratnyčios apylinkės „Pavasario“ kolūkis
 
146.
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
 
147.
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
 
148.
Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės kolūkis „Taikos aušra“
 
149.
Varėnos rajono Kibyšių žemės ūkio įmonė
 
150.
Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius
 
151. 
 Lazdijų rajono Žagarių apylinkės žuvininkystės kolūkis „Dzūkija“
 
152.
Lazdijų rajono Abarauskų apylinkės „Viktarinos“ kolūkis
 
153.
Lazdijų rajono „Nemuno“ žemės ūkio įmonė
 
154.
Lazdijų rajono Leipalingio remonto-technikos stotis
 
155.
 Veisiejų rajono Leipalingio mašinų-traktorių stotis 
 
156.
Lazdijų rajono Lazdijų remonto-technikos stotis
 
157. 
Lazdijų rajono Lazdijų remonto-technikos stotis 
 
158.
Lazdijų rajono Teizų apylinkės „Dzūkijos“ žemės ūkio įmonė
 
159.
Lazdijų rajono centrinė ligoninė 
 
160.
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Lazdijų apskričiai
 
161. 
Veisiejų rajono ligoninė 
 
162.  
 Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės „Nemajūnų“ kolūkis 
 
163.  
 Veisiejų miškų ūkis
 
164. 
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 
 
165. 
Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Tarybinio kelio“ kolūkis 
 
166.  
Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Tarybinio kelio“ kolūkis 
 
167. 
Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės kolūkis „Pergalė“ 
 
168. 
Lazdijų rajono Leipalingio apylinkės „Seiros“ kolūkis
 
169. 
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos skyrius 
 
170.
Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
 
171. 
Veisiejų vartotojų kooperatyvas 
 
172. 
Lazdijų rajono Seirijų apylinkės „Vainiūnų“ kolūkis 
 
173. 
Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės M. Melnikaitės kolūkis 
 
174. 
Varėnos rajono Merkinės apylinkės Liškiavos kolūkis 
 
175.  
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius  
 
176. 
Lazdijų rajono Žagarių apylinkės Metelių žuvininkystės ūkis 
 
177. 
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius 
 
179. 
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius 
 
180.  
Varėnos rajono Rodukos apylinkės „Raudonojo spindulio“ kolūkis 
 
181.  
Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės „Draugystės“ kolūkis 
 
182. 
Druskininkų miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius 
 
183.  
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Prekybos valdyba 
 
184. 
Varėnos rajono Kaniavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
185.  
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija 
 
186.  
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija 
 
187. 
Druskininkų rajono laikraščio „Po spalio vėliava“ redakcija 
 
192.  
Simno rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai 
 
193. 
Varėnos apskrities laikraščio „Tarybinis balsas“ redakcija 
 
220
Varėnos rajono Kibyšių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
221. 
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius 
 
223. 
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius 
 
224. 
Alytaus rajono liaudies teismas 
 
225. 
Druskininkų vaikų sanatorija „Saulutė“ 
 
226. 
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija 
 
227. 
Simno rajono liaudies teismas 
 
228. 
Lazdijų apskrities I-os apylinkės liaudies teismas 
 
229. 
Alytaus miesto liaudies kontrolės komitetas 
 
230. 
Veisiejų rajono liaudies teismas 
 
231.  
Varėnos apskrities I-os apylinkės liaudies teismas 
 
232. 
Varėnos apskrities II-os apylinkės liaudies teismas 
 
234.  
Lazdijų rajono valstybinis archyvas 
 
236. 
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 
 
237. 
Druskininkų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 
 
239. 
Varėnos rajono Marcinkonių apylinkės Marytės Melnikaitės vardo kolūkis 
 
241. 
Alytaus rajono laikraščio „Tarybinė Dzūkija“ redakcija 
 
242. 
Daugų rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai 
 
243.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
 
244.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
 
245.
Lazdijų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
 
246.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius
 
247.
Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramonės kombinatas
 
249.
Alytaus rajono Butrimonių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
251.
Lietuvos Centrinio valstybinio archyvo Alytaus filialas  
 
252. 
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija 
 
253. 
Alytaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija 
 
254. 
Lazdijų rajono Dumblių tarybinis ūkis  
 
255. 
Druskininkų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybos vykdomieji komitetai 
 
256. 
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas  
 
257.
Lazdijų rajono Mikyčių kolūkis
 
258.
Lazdijų rajono ,,Vienybės" kolūkis
 
259.
Lazdijų rajono ,,Žaliojo slėnio" kolūkis
 
260.
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
261.
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
262.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
263.
Alytaus rajono agropramoninis susivienijimas
 
264.
Alytaus rajono Alytaus remonto-technikos stotis
 
265.
Lazdijų rajono apylinkės teismas
 
266.
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
268.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius
 
269.
Varėnos rajono Vydenių apylinkės „Raudonosios vėliavos“ kolūkis
 
270.
Lazdijų rajono Šeštokų žemės ūkio įmonė
 
272.
Alytaus rajono Punios apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
273.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto  Agropramoninis susivienijimas
 
274.
Varėnos rajono liaudies kontrolės komitetas
 
275.
Lazdijų rajono liaudies kontrolės komitetas
 
276.
Jiezno rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai
 
277.
Lazdijų rajono Dainavos žemės ūkio įmonė
 
278.
Alytaus informacinio skaičiavimo centro Druskininkų miesto informacinė skaičiavimo grupė 
 
280.
Alytaus rajono Punios apylinkės „Gimtosios žemės“ kolūkis
 
281.
Alytaus rajono kolūkiai
 
282.
Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
283.
Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
285.
Alytaus rajono Simno apylinkės „Tikrojo kelio“ kolūkis
 
286.
Lazdijų rajono Šaulėnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
290.
Lazdijų rajono žemės ūkio darbuotojų profsąjungos komitetas
 
291.
Druskininkų sanatorija „Vilnius“
 
292.
Siuvimo fabrikas „Dainava“
 
293. 
Lazdijų rajono Veisiejų žemės ūkio technikumas 
 
294. 
Alytaus rajono Daugų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
295.
Alytaus rajono Rimėnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
296.
Alytaus rajono Verebiejų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
297.
 Alytaus rajono Jurgelionių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
298.
Alytaus rajono Domantonių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
299.
Alytaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Raižiai“  
 
300.
Alytaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Domantonys“
 
301.
Alytaus vyno gamykla
 
302.
Alytaus medvilnės kombinatas
 
303.
Alytaus mėsos kombinatas
 
304.
Alytaus šaldytuvų gamykla
 
305.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
306.
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
307.
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
308.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
309.
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
 
310.
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
 
311.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
 
312.
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius 
 
313.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Agropramoninis susivienijimas
 
314.
Veisiejų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
 
315.
Lazdijų rajono Šventežerio apylinkės Šventežerio žemės ūkio įmonė
 
316.
Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Paryžiaus Komunos“ kolūkis
 
317.
Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės „Neravų“ kolūkis
 
318.
Lazdijų rajono Dziviliškių apylinkės kolūkis „Palazdijai“
 
319.
Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės kolūkis „Kibirkštis“
 
320.
Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės „Tarybinio artojo“ kolūkis
 
321.
Lazdijų rajono Žagarių apylinkės „Taikos“ kolūkis
 
322.
Lazdijų rajono Žagarių apylinkės Vaitkūniškio tarybinis ūkis
 
323.
Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės Morkavo tarybinis ūkis
 
324.
Varėnos rajono Varėnos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
325.
Druskininkų miesto liaudies teismas
 
326.
Druskininkų statybos valdyba
 
327.
Druskininkų miesto valstybinė buitinių paslaugų įmonė
 
328.
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius
 
329.
Lietuvos Respublikinė profsąjungų kurortų valdymo tarybos Druskininkų sanatorija „Nemunas“
 
330.
Lietuvos Respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos Druskininkų sanatorija „Pušynas“
 
331.
Druskininkų sanatorija „Dainava“
 
340.
Alytaus rajono Alovės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
  
341.
Alytaus rajono Pivašiūnų žemės ūkio įmonė
 
342.
Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės Mikalavo žemės ūkio įmonė
 
343.
Alytaus rajono Jurgelionių apylinkės Junčionių kolūkis
 
344.
Alytaus rajono Santaikos apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
 
345.
Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
 
347.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
 
348.
Alytaus rajono Alovės apylinkės kolūkis „Neris“
 
349.
Alytaus rajono Alovės apylinkės kolūkis „Švyturys“
 
350.
Alytaus rajono Alovės apylinkės Alovės žemės ūkio įmonė
 
352.
Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
353.
Alytaus rajono Nemunaičio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
354.
Varėnos rajono Kabelių tarybinis ūkis
 
355.
Alytaus rajono centrinė ligoninė
 
356.
Alytaus rajono Luksnėnų sodininkystės valstybinė įmonė
 
357.
Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės „Vienybės“ kolūkis
 
358.
Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės kolūkis „Ateitis“
 
359.
Alytaus rajono Raitininkų apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
 
360.
Medicinos darbuotojų profsąjungos Druskininkų miesto komitetas
 
361.
Alytaus rajono Domantonių apylinkės kolūkis „Naujas gyvenimas“
 
362.
Alytaus rajono Jurgelionių apylinkės kolūkis „Tarybinė žemė“
 
363.
Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės „Naujo gyvenimo“ žemės ūkio įmonė
 
364.
Žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos  Alytaus rajono komitetas
 
365.
Alytaus rajono Butrimonių apylinkės Pilėnų kolūkis
 
366.
Alytaus rajono Butrimonių žemės ūkio įmonė
 
367.
Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos  vykdomasis komitetas
 
368.
Alytaus rajono Dubėnų apylinkės kolūkis „Taika“
 
369.
Alytaus rajono Alytaus apylinkės Raudonikių kolūkis
 
370.
Alytaus rajono Alytaus apylinkės „Tvirtovės“ kolūkis
 
371.
Alytaus rajono Pivašiūnų apylinkės kolūkis „Eigirdonys“
 
372.
Alytaus rajono Butrimonių apylinkės „Galiūno“ kolūkis
 
373. 
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos Lietuvos TSR Simno rajono inspektorius  
 
374.  
Valstybinės statistikos Alytaus rajono inspektūra  
 
375. 
Alytaus rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga  
 
376. 
Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės M. Melnikaitės kolūkis  
 
377.
Alytaus rajono „Dainavos“ žemės ūkio įmonė
 
378. 
Alytaus rajono Daugų apylinkės Daugų kolūkis 
 
379. 
Alytaus rajono Daugų apylinkės kolūkis „Komunizmo aušra“ 
 
380. 
Simno rajono vartotojų kooperatyvas 
 
381. 
Alytaus rajono Daugų žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis 
 
382. 
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
 
383. 
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 
 
384. 
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 
 
385. 
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 
 
386. 
Alytaus rajono Ūdrijos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
387. 
Valstybinės statistikos Alytaus rajono informacinis skaičiavimo centras 
 
388.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės kolūkis „Balkasodis“
 
389.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės Miroslavo kolūkis
 
390.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės Obelijos žemės ūkio įmonė
 
391.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės „Pažangos“ kolūkis
 
392.
Varėnos konservų gamykla
 
393.
Alytaus rajono Raitininkų apylinkės „Dzūkijos“ žemės ūkio įmonė
 
394.
Varėnos rajono Daržininkų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
395.
Varėnos rajono Valkininkų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
396.
Varėnos rajono Dubičių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
397.
Varėnos rajono Jakėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
398.
Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės Krokialaukio kolūkis
 
399.
Alytaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Simnas“
 
400.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
 
401.  
Simno rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius 
 
402. 
Alytaus apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros švietimo darbo skyrius 
 
403. 
Alytaus rajoniniai kultūros namai 
 
404.  
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius 
 
405. 
Alytaus rajono Simno apylinkės „Artojo“ žemės ūkio įmonė 
 
406. 
Alytaus kelių ruožas 
 
407. 
Alytaus kelių eksploatacijos ruožas 
 
408.
Alytaus rajono centrinė biblioteka
 
409.
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Alytaus miesto komitetas
 
410.
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architektas
  
411.
Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla
 
412.
Alytaus rajono Alovės apylinkės „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
 
413.
Alytaus rajono Nemunaičio žemės ūkio įmonė
 
414.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės „Saulės“ kolūkis
 
415.
Alytaus rajono Krokialaukio apylinkės Santaikos kolūkis
 
416.
Alytaus rajono Simno apylinkės Žuvinto kolūkis
 
417.
Alytaus melioracijos eksploatavimo valdyba
 
418.
Varėnos rajono Merkinės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
419.
Alytaus rajono pionierių ir moksleivių namai
 
420.
Alytaus rajono Verebiejų apylinkės kolūkis „Komjaunimo keliu“
 
421.
Alytaus rajono Simno apylinkės Verebiejų kolūkis
 
422.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
  
423.
Varėnos rajono Vydenių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
424.
Alytaus rajono žemės ūkio bendrovė „Rimėnai“
 
425.
Varėnos rajono Marcinkonių apylinkės liaudies deputatų tarybos
 
426. 
Alytaus rajono Simno pagalbinė mokykla-internatas 
 
427. 
Alytaus rajono Simno mokykla-internatas 
 
428. 
Alytaus rajono Simno vidurinė mokykla 
 
429. 
Varėnos rajono Varėnos apylinkės „Dainavos“ žemės ūkio įmonė 
 
430.  
Alytaus rajono Luksnėnų apylinkės Dzeržinskio kolūkis 
 
431. 
Alytaus rajono Alytaus apylinkės Volungės kolūkis 
 
432.  
Varėnos rajono Ratnyčios apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas  
 
433. 
Varėnos rajono Pavarėnio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
 
434.  
Alytaus rajono Raitininkų apylinkės „Nemuno“ žemės ūkio bendrovė 
 
435. 
Alytaus rajono Daugų vidurinė mokykla 
 
436.
Alytaus rajono Punios apylinkės Punios kolūkis
 
437.
Statybos ministerijos Alytaus statybos trestas
 
438.
Alytaus rajono Daugų žuvininkystės ūkis
 
439.
Varėnos rajono Vydenių apylinkės Vydenių žemės ūkio įmonė
 
440.
Varėnos rajono Varėnos apylinkės ,,Dzūkų krašto" žemės ūkio įmonė
 
441.
Varėnos rajono Merkinės žemės ūkio įmonė
 
442.
Varėnos rajono Pušyno tarybinis ūkis
 
443.
Varėnos rajono Nedzingės apylinkės ,,Žalgirio" kolūkis
 
444.
Varėnos rajono Perlojos bandymų stoties eksperimentinis ūkis
 
445.
Varėnos rajono Perlojos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
446.
Varėnos rajono Matuizų apylinkės J.Janonio vardo kolūkis
 
447.
Varėnos rajono Matuizų apylinkės ,,Spalio" kolūkis
 
448.
Varėnos rajono Matuizų kolūkis
 
449.
Kultūros darbuotojų profsąjungos Alytaus rajoninis komitetas
 
450.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto architektas
 
451.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
 
452.
Varėnos rajono Perlojos bandymų stotis
 
453.
Varėnos rajono Kaniavos apylinkės Dubičių žemės ūkio įmonė
 
454.
Varėnos rajono Rodukos apylinkės „Dzūkijos“ kolūkis
 
455.
Varėnos rajono Kibyšių apylinkės „Ateities“ kolūkis
 
456.
Varėnos rajono Merkinės apylinkės „Nemuno“ žemės ūkio įmonė
 
457.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
 
458.
Alytaus skydinių namų statybos kombinatas
 
459.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
 
460.
Raudonojo kryžiaus draugijos Varėnos rajono komitetas
 
461.
Medicinos darbuotojų profsąjungos Varėnos rajono komitetas
 
462.
Varėnos rajono Pionierių moksleivių namai
 
463.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas
 
464.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
 
465.
Varėnos rajono Druskininkų valstybinis agroprekybinis ūkis
 
466.
Druskininkų miesto Sanitarinė epidemiologinė stotis
 
467.
Varėnos rajono Merkinės mokykla - internatas 
 
468. 
Varėnos Melioracijos eksploatavimo valdyba 
 
469.  
Varėnos rajono Gamtos apsaugos inspekcija 
 
470.  
Druskininkų miesto komunalinių įmonių susivienijimas 
 
471. 
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Varėnos rajoninis komitetas
 
472. 
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Gamybinė butų ūkio valdyba
 
473.  
Varėnos rajono ,,Pažangos" kolūkis 
 
474. 
Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir klimatoterapijos centras 
 
475.
,,Žinijos" draugijos Alytaus miesto organizacijos valdyba
 
476.
Varėnos rajono Tomo Tamulevičiaus kolūkis
 
477.
Varėnos rajono ,,Vienybės" kolūkis
 
478.
Varėnos rajono Pirčiupio kolūkis
 
479.
Varėnos rajono Valkininkų kolūkis
 
480.
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
 
481.
Varėnos rajono Merkinės Rojaus Mizaros mokykla
 
482.
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Varėnos rajono skyrius
 
483.
Varėnos rajono ,,Už taiką" kolūkis
 
484.
Vaikų sanatorija ,,Pušelė"
 
485.
 Alytaus miesto I-oji vidurinė mokykla
 
486.
Alytaus miesto II vidurinė mokykla
 
487.
Sanatorija ,,Draugystė"
 
488.
Varėnos centrinė biblioteka
 
489.
Varėnos rajoniniai kultūros namai
 
490.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
 
491.
Varėnos autokelių eksploatacinė linijinė valdyba
 
492.
Varėnos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius
 
493.
Alytaus profesinė technikos mokykla
 
494.
Druskininkų miesto I vidurinė mokykla
 
495.
Druskininkų miesto pionierių namai
 
496.
Druskininkų miesto vaikų muzikos mokykla
 
497.
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Druskininkų miesto komitetas
 
498.
Žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos Varėnos rajono komitetas
 
499.
Varėnos rajono Jakėnų apylinkės Žilinų žemės ūkio įmonė
 
500.
 Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiasis architektas
 
501.
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
 
502.
Varėnos rajono Jakėnų apylinkės „Komunizmo keliu“ kolūkis
 
503.
Druskininkų prekybos valdybos darbuotojų jungtinis profsąjungos komitetas
 
504.
Varėnos rajono valstybinės statistikos informacinė skaičiavimo stotis
 
505.
Varėnos rajono ,,Lietuvos" žemės ūkio įmonė
 
506.
Varėnos rajono Daržininkų apylinkės ,,Taurupio" kolūkis
 
507.
Varėnos rajono Matuizų apylinkės ,,Krūminių" kolūkis
 
508.
Respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir ambulatorinio  gydymo centras
 
509.
Alytaus politechnikumas
 
510.
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Varėnos rajono komitetas
 
511.
Varėnos rajono Kaniavos apylinkės ,,Tiesos" žemės ūkio įmonė
 
512.
Varėnos rajono Varėnos apylinkės Tolkūnų kolūkis
 
513.
Varėnos rajono Kaniavos apylinkės ,,Kibirkšties" kolūkis
 
514.
Varėnos rajono Kaniavos apylinkės „Aušros“ kolūkis
 
515.
Varėnos rajono Kaniavos apylinkės Noškūnų kolūkis
 
516. 
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 
 
517.  
Varėnos rajono Nedzingės apylinkės Tolkūnų kolūkis 
 
518.  
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Druskininkų miesto komitetas 
 
519. 
Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto plano komisija 
 
520. 
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Druskininkų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 
 
521.  
,,Žinijos" draugijos Druskininkų miesto organizacijos valdyba 
 
522. 
Varėnos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius 
 
523.
Varėnos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyrius
 
524.
Sveikatos apsaugos ministerijos Varėnos rajono centrinė ligoninė
 
525.
Lazdijų rajono Veisiejų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
526.
Lazdijų kelių ruožas
 
527.
Lazdijų rajono Šlavantų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
528.
Varėnos rajono Varėnos I vidurinė mokykla
 
529.
Druskininkų fizioterapijos gydyklos
 
530.
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie Lazdijų rajono liaudies deputatų atrybos vykdomojo komiteto
 
531.
Lazdijų rajono sanitarinė - epidemiologinė stotis
 
561.
Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos lazdijų melioracijos eksploatavimo valdyba
 
563.
Alytaus miesto III vidurinė mokykla
 
564.
Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės „Gegužės“ žemės ūkio įmonė
 
566.
Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės Ančios žemės ūkio įmonė
 
567.
Lazdijų rajono Teizų apylinkės Verstaminų kolūkis
 
572.
Lazdijų rajono Teizų apylinkės Dusios žemės ūkio įmonė
 
575.
Lazdijų rajono Lazdijų apylinkės S. Nėries žemės ūkio įmonė
 
576.
Lazdijų rajono Šaulėnų apylinkės J. Biliūno kolūkis
 
577.
Lazdijų rajono Šaulėnų apylinkės kolūkis ,,Kovo 8-oji"
 
578.
Lazdijų rajono Rudaminos apylinkės ,,Artojo" kolūkis
 
580.
Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės Miškinių kolūkis
 
581.
Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės K. Požėlos kolūkis
 
582.
Lazdijų rajono Vidzgailių apylinkės ,,Aušros" kolūkis
 
583.
Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės Kirsnos žemės ūkio įmonė
 
584.
Lazdijų rajono Krosnos apylinkės ,,Žaliosios" kolūkis
 
585.
Lazdijų rajono Krosnos apylinkės ,,Švyturio" žemės ūkio įmonė
 
586.
Lazdijų rajono centrinė biblioteka
 
587.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
 
589.
Druskininkų miesto liaudies kontrolės komitetas
 
590.
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Lazdijų rajoninis komitetas
 
591.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinių įmonių kombinatas
 
592.
Lazdijų rajono Veisiejų vidurinė mokykla
 
593.
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Alytaus rajono komitetas
 
594.
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Alytaus miesto komitetas
 
596.
Verslinės kooperacijos tarybos Alytaus artelė ,,Pirmyn"
 
597.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba
 
598.
Daugų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Pramonės kombinatas
 
599.
Lazdijų rajono Veisiejų apylinkės „Tiesos“ kolūkis
 
600.
Alytaus rajono Krokailaukio apylinkės Ūdrijos žemės ūkio įmonė
 
601.
Valstybinė Alytaus komunalinė įmonė
 
602.
Lazdijų rajono Būdviečio apylinkės „Aušros“ žemės ūkio įmonė
 
603.
Alytaus rajono Santaikos apylinkės ,,Tarybinės Dzūkijos" kolūkis
 
604. 
Lazdijų rajono Veisiejų žemės ūkio technikumo Mokomasis ūkis 
 
605. 
Lazdijų rajono Noragėlių apylinkės „Pergalės“ žemės ūkio įmonė 
 
606. 
Druskininkų miesto noatrinė kontora 
 
607. 
Alytaus rajono Simno mokykla - agrofirma 
 
608.
Alytaus rajono Miroslavo apylinkės ,,Naujosios sodybos" žemės ūkio įmonė 
 
609.  
Lazdijų rajono Gerdašių žemės ūkio įmonė 
 
610. 
Lazdijų valstybinė notarinė kontora 
 
611. 
Alytaus rajono Simno apylinkės ,,Atžalyno" žemės ūkio įmonė 
 
612.  
Lazdijų rajono Būdviečio žemės ūkio įmonė 
 
613. 
Lazdijų rajono Šeštokų apylinkės ,,Piliakalnio" žemės ūkio įmonė 
 
614.  
Varėnos rajono Kabelių valstybinis žuvininkystės ūkis 
 
616.
Komunalinio ūkio ministerijos Alytaus rajono komunalinių įmonių kombinatas
 
617.
Alytaus rajono Daugų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas
 
618.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kultūros skyrius
 
619.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Švietimo skyrius
 
620.
Aviacijai ir cheminei gynybai remti draugijos Alytaus ir Lazdijų apskričių tarybos
 
621.
Lazdijų apskrities vykdomojo komiteto Prekybos skyrius ir Kontrolės ataskaitinis biuras
 
622.
Lazdijų rajoniniai kultūros namai
 
623.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto architektas
 
624.
Lazdijų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija
 
625.
Simno žemės ūkio mokykla
 
626.
Alytaus rajono Butrimonių valstybinis paukštynas
 
627.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto statybos ir architektūros valdyba
 
628.
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų tarybos Lietuvos TSR Lazdijų apskrities inspektorius
 
629.
Valstybinės statistikos Lazdijų rajono inspektūra
 
630.
Lazdijų rajono statistikos skyrius
 
631.
Alytaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius
 
632.
Švietimo ministerijos Lazdijų rajono Šeštokų vidurinė mokykla
 
633.
Valkininkų miškų ūkis
 
634.
Varėnos miškų ūkio gamybinis susivienijimas
 
635.
Marcinkonių miškų ūkis
 
636.
Druskininkų miškų ūkis
 
637.
Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius
 
638.
Alytaus tarprajoninė prokuratūra
 
639.
Varėnos rajono liaudies teismas
 
640.
Varėnos rajono prokuratūra
 
641.
Alytaus rajono sanitarijos-epidemiologijos stotis
 
642.
Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra
 
643.  
Lazdijų rajono prokuratūra 
 
Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima