KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

FELIKSAS VIZBARAS

Inžinierius architektas

1880-1970

1908 m. baigė Rygos Politechnikos institutą. 1909-191918 m. dirbo Ukrainoje, 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1921-1922 m. dalyvavo komisijoje Lietuvos ir Latvijos sienai nustatyti (nužymėjimo vietose komisijos pirmininkas). 1922-1925 m. Kauno miesto inžinierius ir Statybos skyriaus vedėjas, vėliau  Susisiekimo ministerijos vyresnysis inspektorius. Vadovavo Alytaus, Aukštosios Panemunės , Prienų tiltų statybai, Klaipėdos uosto krantinės, Šventosios uosto įrengimui. Prasidėjus II pasauliniam karui, pasitraukė į Vokietiją.

 

Ininieriaus F Vizbaro LR vidaus paso kortel 1924 m KRVA F 66 ap 1 b 41655   autografas Iraas i Svdas Romos katalik banyios metrik akt knygos apie F Vizbaro gimim 1880 m kovo 14 d 1906 m KRVA F 66 ap 1 b 41655 l 2 

 Inžinieriaus F. Vizbaro LR vidaus paso kortelė. 1924 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 41655

 

 Išrašas iš Svėdasų Romos katalikų bažnyčios metrikų aktų knygos

apie F. Vizbaro gimimą 1880 m. kovo 14 d. 1906 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 41655, l. 2

 

 

 

Kauno miesto valdybos praneimas ininieriui F Vizbarui apie jo patvirtinim Statybos skyriaus vedju 1922 m gruodio 2 d KRVA F 219 ap 3 b 705 l 1 4  Kauno miesto savivaldybs Statybos skyriaus techniko ininieriaus F Vizbaro ini lapas ir tarnybos eiga 1923 1925 m KRVA F 219 ap 3 b 705 l 1 3 Kauno miesto savivaldybs Statybos skyriaus techniko ininieriaus F Vizbaro ini lapas ir tarnybos eiga 1923 1925 m KRVA F 219 ap 3 b 705 l 1 3 2

Kauno miesto valdybos pranešimas inžinieriui F. Vizbarui

apie jo patvirtinimą Statybos skyriaus vedėju. 1922 m. gruodžio 2 d.

KRVA. F. 219, ap. 3, b. 705, l. 1, 4

 

Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriaus techniko inžinieriaus

F. Vizbaro žinių lapas ir tarnybos eiga 1923-1925 m.

KRVA. F. 219, ap. 3, b. 705, l. 1, 3

 

 

Susisiekimo ministerijos inspektoriaus F Vizbaro tarnybos eigos inios pateiktos pensijai gauti 1938 m KRVA F R 1052 ap 1 b 827 l 2 3 Susisiekimo ministerijos inspektoriaus F Vizbaro tarnybos eigos inios pateiktos pensijai gauti 1938 m KRVA F R 1052 ap 1 b 827 l 2 3 2 Susisiekimo ministerijos inspektoriaus F Vizbaro tarnybos eigos inios pateiktos pensijai gauti 1938 m KRVA F R 1052 ap 1 b 827 l 2 3 3

 

Susisiekimo ministerijos inspektoriaus F. Vizbaro tarnybos eigos žinios, pateiktos pensijai gauti. 1938 m. KRVA. F. R-1052, ap. 1, b. 827, l. 2-3   

 

 

Pagal F. Vizbaro projektus Kaune pastatyta: Šv. Zitos draugijos tarnaičių ir darbininkų namai (dabar VDU Katalikų teologijos fakultetas, apie 1925 m.), Ateitininkų sąjungos centro valdyba (dabar KTU III rūmai, 1929 m. ), Centriniai pašto rūmai 1931 m., bendrovės Pažanga rūmai (dabar VDU Menų fakultetas, 1934 m.). Kaune suprojektavo daugiabučių gyvenamųjų namų, kotedžų, vilų, restauravo bernardinų vienuolyną. 3-čio dešimtmečio pastatams būdinga stilizuotos baroko ir klasicizmo formos, 4-ojo dešimtmečio pastatai modernistiniai.

Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XXV, 2014, Vilnius, p.332

 

Ateitinink draugijos rm Laisvs al 3 fasado projektas Architektas F Vizbaras 1926 m projektas negyvendintas KRVA F 218 ap 2 b 3869 l 9 Karo invalid bendrabucio Donelaiio g fasado projektas Architektas F Vizbaras 1925 m negyvendintas KRVA F 218 ap 2 b 1069 l 16 Kauno miesto savivaldybs pradios mokyklos Trak g 14 fasado projektas Architektas F Vizbaras 1925 m KRVA F 218 ap 1 b 1317 l 1

 

Ateitininkų draugijos rūmų Laisvės al. 3 fasado projektas.

Architektas F. Vizbaras. 1926 m.

(projektas neįgyvendintas).

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 3869, l. 9

 

 Karoinvalidų bendrabucio

Donelaičio g. fasado projektas

Architektas F. Vizbaras. 1925 m. (neįgyvendintas)

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 1069, l. 16

Kauno miesto savivaldybės pradžios mokyklos

Trakų g. 14 fasado projektas

Architektas F. Vizbaras. 1925 m.

KRVA. F. 218, ap. 1, b. 1317, l. 1

 

 

B ir P Klim vilos Eglut Vaizganto g Nr 17 fasad projektai 1929 m Ininierius F Vizbaras KRVA F 218 ap 2 b 8838 l 3 4
Pieno lao draugijos mrinio namo Auros g projektas dab A Kaanausko muzikos mokykla 1928 m Ininierius F Vizbaras KRVA F 218 ap 2 b 298 l 3 4
Pieno lao draugijos mrinio namo Auros g projektas dab A Kaanausko muzikos mokykla 1928 m Ininierius F Vizbaras KRVA F 218 ap 2 b 298 l 3 4 2

 

 B. ir P. Klimų vilos Eglutė Vaizganto g. Nr. 17 fasadų projektai.

1929 m. Inžinierius F. Vizbaras

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 8838, l. 3, 4

 Pieno lašo draugijos mūrinio namo Aušros g. projektas

(dab. A. Kačanausko muzikos mokykla). 1928 m. Inžinierius F. Vizbaras.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 298, l. 3, 4 (2)

 

 

Kauno pato rm Laisvs al 74 fasado projektas dab Laisvs al 102 Architektas F Vizbaras 1930 m KRVA F 218 ap 2 b 4046 l 3 J Lapno mrinio 5 aukt gyvenamojo namo Kstuio g 24 dab Kstuio g 38 fasado projektas Architektas F Vizbaras 1932 m KRVA F 218 ap 2 b 2948 l 8 J Lapno mrinio 5 aukt gyvenamojo namo Kstuio g 24 dab Kstuio g 38 fasado projektas Architektas F Vizbaras 1932 m KRVA F 218 ap 2 b 2948 l 8 2

 

Kauno pašto rūmų Laisvės al. 74 fasado projektas

(dab. Laisvės al. 102). Architektas F. Vizbaras. 1930 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 4046, l. 3

 

 J. Lapėno mūrinio 5 aukštų gyvenamojo namo Kęstučio g. 24 (dab. Kęstučio g. 38)

fasado projektas. Architektas F. Vizbaras. 1932 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 2948, l. 8

 

 

M Chino mrinio gyvenamo namo Maironio g 17 fasado projektas Architektas F Vizbaras 1933 m KRVA F 218 ap 2 b 4480 M Chino mrinio 4 aukt gyvenamo namo Maironio g 17 fasado projektas Architektas F Vizbaras 1938 m RVA F 218 ap 2 b 4480 l 50 AB Paanga rm Laisvs al 29 fasado projektas dab Laisvs al 53 VDU Architektas F Vizbaras 1933 m KRVA F 218 ap 2 b 3933 l 5

 

M. Chino mūrinio gyvenamo namo Maironio g. 17 fasado projektas.

Architektas F. Vizbaras. 1933 m.  

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 4480

 

   AB Pažanga rūmų Laisvės al. 29 fasado projektas

    (dab. Laisvės al. 53, VDU).  

Architektas F. Vizbaras. 1933 m.

   KRVA. F. 218, ap. 2, b. 3933, l. 5 

 

 


 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima