KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

     Pristatome 1935-1936 metų afišas ir skelbimus, saugomus Kauno miesto savivaldybės dokumentų fonde. Tuo metu - 1935 m. balandžio 16 d. Kauno miesto savivaldybė pranešė Kauno miesto ir priemiesčių gyventojams, kad ,,...skelbimų lipinimo reikalas Kauno mieste yra perduotas koncesijos pamatais Kauno miesto Skelbimų biurui. Nuo šiol visi skelbimai mieste gali būti lipdomi tik Miesto Savivaldybės nustatytuose vietose per Kauno Miesto Skelbimų Biurą“. Įvairiems smulkiems pirkimo-pardavimo, darbo paieškos ir panašiems skelbimams ir pranešimams biuras leido kasdien bendrą skelbimų lapą, lipdomą ant visų Kauno miesto savivaldybės stulpų ir lentų ir jų skaičių padidino penkis kartus, kad gyventojams būtų patogu ir pigu. Taip susiformavo šio biuro dokumentai, kurie ir liko Kauno miesto savivaldybės fonde kaip Skelbimų lipinimo biuro bylos. Aišku, ši paslauga buvo apmokestinama, todėl ant afišų ir skelbimų yra priklijuoti žyminiai ženklai. Ilgą laiką šios bylos ramiai gulėjo saugyklų lentynose, kažkodėl į katalogą pateko tik viena byla, kuri intensyviai ir buvo naudojama. Pradėjus ieškoti Valstybės atkūrimo Šimtmečiui naujų dokumentų, buvo peržiūrėtos šios bylos ir sumanyta juos pristatyti visuomenei. Šie dokumentai mums patiems archyvarams tarsi ,,naujas atradimas“ ir kartu džiaugsmas, kuriuo mes ir norime pasidalinti.  Išsiskiria kultūrinį ir sportinį gyvenimą atspindinčios afišos ir skelbimai, įdomūs yra žydų politinės veiklos, Lietuvos aviacijos, loterijos organizavimo, reklamos ir bendrų ,,Skelbimų lapų“ dokumentų grupės. Pristatome Laikinosios sostinės įvairialypį ir intensyvų kultūrinį gyvenimą iliustruojančius skelbimus ir afišas. Reikia pripažinti, kad afišos yra ,,trapios“, beje, kaip ir pati kultūra...Afišos buvo spausdinamos ant laikraštinio popieriaus, kuris buvo pačios prasčiausios kokybės, išsiskyrė tik reklaminių skelbimų popierius. 

  Kaunui tapus laikinąja sostine, palaipsniui jis tampa ir kultūrinio gyvenimo centru. 1935-1936 metais Laikinojoje sostinėje veikė ne vienas teatras: ir profesionalus, ir mėgėjiškas. Valstybės teatras Kaune buvo svarbiausias ir profesionalus šalies teatras. Šis valstybės finansuojamas teatras buvo stabiliausia erdvė menininkams kurti ir įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus. Lietuvių meno kūrėjų draugijos pastangomis 1920 m. įsteigtos dramos ir operos trupės. Būtent šios organizacijos viduje ir pradėjo veikti pirmasis lietuviškas profesionalus teatras. Premjera įvyko 1920 m. gruodžio mėn. Dramos vaidykla įsikūrė viename pastate su Opera, prie kurios 1925 m. prisijungė ir baleto trupė. Nuo tada šis trejopos veiklos kolektyvas gavo Valstybės teatro vardą. 1924 m. į teatrą režisieriumi dirbti atėjo B. Dauguvietis, 1926 m. direktoriumi tapo A. Sutkus, 1928 m. jį pakeitė rašytojas ir diplomatas J. Savickas, kuris kitais metais iš Maskvos Dailės teatro pakvietė Andrių Oleką Žilinską, kuris 1931 m. perėmė ir direktoriaus pareigas. 1935 m.spektaklius režisavo B. Dauguvietis. Žiūrovai teatrą mėgo, populiariausios būdavo premjeros, bet vėliau spektaklių lankomumas nuslūgdavo, todėl teatras per vieną sezoną galėjo pastatyti daugiau premjerų. Pagrindinis valstybės teatro režisierius B. Dauguvietis per vieną sezoną galėjo pastatyti net dešimt premjerų. Valstybės operoje greta užsienio kompozitorių veikalų pastatyta M. Petrausko, J. Karnavičiaus, A. Račiūno operos. Operose svarbiausias partijas dainavo K. Petrauskas, A. Galaunienė, Vl. Grigaitienė, A. Sodeika, A. Staškevičiūtė, A. Kučingis, M. Rakauskaitė, . Jonuškaitė, A. Dambrauskaitė, J. Mažeika, A. Kutkus. Operas ir baletus dirigavo J. Tallat Kelpša, J. Gruodis, M. Bukša, L. Hofmekleris, V. Marijošius. Instrumentinės muzikos koncertus rengė  Valstybės teatro orkestras, Kauno radiofono orkestras, Kauno muzikos mokyklos simfoninis orkestras, dirigavo Lietuvos ir užsienio dirigentai (E. Cooperis, N. Malko ir kt.). Užsienyje gastroliavo pianistai V. Bacevičius, B. Dvarionas, dainininkai K. Petrauskas, P. Oleka, A. Kučingis, A. Dambrauskaitė, A. Staškevičiūtė, V. Jonuškaitė, J. Mažeika, Valstybės teatro baleto trupė. Dailininkai M. Dobužinskis, A. Galdikas, S. Ušinskis, L. Truikys ir kt. kūrė spektakliams scenografiją ir kostiumus. Teatras buvo pavaldus Švietimo ministerijai, nes Kultūros ministerija  nebuvo įkurta. 1931 m. įsteigtas Valstybės teatro Šiaulių skyrius.

   Kaune tuo pat metu veikė ir žydų teatras. VDU Menų fakulteto dekanė Ina Pukelytė rašo, kad  žydų teatras Kaune buvo visavertis ir turėjo gana daug publikos. Šis teatras veikė ne tik Kaune, bet ir labai intensyviai gastroliavo Lietuvos provincijoje. Valstybės parama šiam teatrui buvo minimali, todėl jis pats turėjo už save kovoti ir pats užsidirbti pinigų. Rachelė Berger stropiai kėlė jidiš teatro lygį. Žydų teatras statė pagrindinius populiariausius kūrinius, kurie buvo patikrinti pasaulio scenose, nemažai buvo spektaklių su dainomis ir šokiais. Šiame teatre buvo vaidinama jidiš kalba, kuri turi nemažai panašumų su vokiečių kalba, todėl buvo suprantama ne tik žydų žiūrovams. Lyginant su Valstybės teatru, žydų teatras buvo žymiai lankstesnis.

   Tiek į Valstybės, tiek į jidiš teatrus atvykdavo kitų šalių menininkai. Greta dabartinio muzikinio teatro šiltuoju metų laiku veikdavo Vasaros teatras, į kurį atvykdavo daug rusų menininkų, Italijos operos žvaigždžių. 

  1919 – 1940 m. Kaune dar veikė profesionalūs ir pusiau profesionalūs įvairių organizacijų ir privatūs teatrai: Karių teatras, Šaulių sąjungos teatras, Rusų kultūros draugijos teatras, Eksperimentinis teatras, buvo ir mėgėjiškų įvairių draugijų pastatytų spektaklių.

  Pristatome lėlių, marionečių teatro,  kino teatrų, cirko afišas, parodų ir įvairių kūrybinių vakarų su pasilinksminimo programa, sporto varžybų skelbimus bei reklamas.  

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 1  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 5  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 7  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 9

 

Šančių šaulių būrio vakaras -

spektaklis. 1935 m. 46 x 62,2 cm.

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 1

 Valstybės teatro simfoninis 

koncertas. 1935 m. 67 x 97,5 cm

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 5

 Kino teatras "Glorija", M. Egerth filme

"Klo - Klo". 1935 m. 64 x 95,5 cm

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 7

 Darbo globos draugijos vakaras - balius. 

1935 m. 47,8 x 63,4 cm.

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 9

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 4  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 6  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 11 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 12 

 

 III - iosios pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 90 x 60,3 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 4

Kino teatras "Forum", filmas Dantės pragaras.

1935 m. 95,4 x 93 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 6 

 III - iosios pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 95,5 x 60,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 11

 Lenkų darbo žmonių sąjungos spektaklis

"Velniškas lieptas".

1935 m.  50,9 x 40,4 cm.

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 12

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 10 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 14  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 16 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 19

 

Šeimyniškas šokių vakaras.

1935 m. 43 x 64,5 cm.

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 10

"Šiandien mano gyvenimo laimingiausia diena".

1935 m. 62,5 x 74,3 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 14 

 Valstybės teatro koncertas, pianistas

V. Bacevičius. 1935 m. 71,5 x 99 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 16

 Ukrainos laisvės paskelbimo sukakties

minėjimas. 1935 m.  64 x 96 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 19

  

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 13  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 15  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 22  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 23

  

 Kauno savanorių gaisrininkų šokių

vakaras. 1935 m. 63 x 47 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 13

 Futbolo žaibo turnyras.

 1935 m. 95 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 15

III - pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 95,7 x 63,7 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 22

 Lietuvos futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 95,5 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 23

  

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 20  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 21  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 25 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 26 

 

 Kinas teatras "Kapitol", filmas "Laiminga

jaunystė". 1935 m. 50,6 x 87,4 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 20

 Lietuvos bokso pirmenybės.

1935 m. 63,8 x 95 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 21

 Šančių šaulių būrys, Vakaras Geležinkelių

salėje. 1935 m. 32 x 47,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 25

 F. Šulco tapybos paroda.

1935 m. 48,3 x 63 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 26

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 24  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 27  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 31  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 33

 

 Pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 95 x 63,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 24

Vaidinamas veikalas "Dėl šventos žemės".

1935 m. 64 x 48,1 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 27

 II - os pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 95,5 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 31

 Kauno savanorių gaisrininkų draugijos

vakaras.  1935 m. 63,5 x 47 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 33

  

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 28  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 30  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 34  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 36

 

 Spektaklis "Dviejų ponų tarnas".

1935 m. 66,7 x 99,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 28

 Dailės teatro ruošiamas vakaras - balius.

1935 m. 36 x 47,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 30

  Zofijos Smetonienės globojamas koncertas.

1935 m. 49,9 x 70,1 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 34

 Draugijos "Dziedonis" vyrų choro koncertas.

1935 m. 48 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 36

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 32  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 35  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 43  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 47

 

Pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 95,5 x 63,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 32

 Smuikininko J. Zimbalist pasirodymas.

1935 m. 99 x 69,7 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 35

 VIII Valstybės loterija.

1935 m. 99 x 67 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 43

 Papildomosios futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 96 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 47

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 40  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 48  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 50  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 51

 

 Valstybės teatro 4 - as simfoninis koncertas.

1935 m. 74,5 x 99 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 40

 Pradžios mokyklos labdaringas vakaras.

1935 m. 33 x 50 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 48

 Dailės teatro atidarymo

Kaukių balius. 1935 m. 36 x 48 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 50

 Zitiečių salėje vyks šokių vakaras.

1935 m. 47,7 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 51.

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 53  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 55  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 56 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 57

 

 Šančių šaulių būrio vakaras - balius.

1935 m. 32,1 x 48,6 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 53

 III - iasis Valstybės teatro kamerinis koncertas.

1935 m. 50 x 69,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 55

 Žydų realinės gimnazijos vaikų vakaras.

1935 m. 48 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 56

 "Hapoel" šeimyninis vakaras, Miromaro salė.

1935 m. 49 x 71,6 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 57

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 49  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 52  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 59  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 64

 

 Kauno savanorių gaisrininkų draugijos šokių

vakaras. 1935 m. 63,5 x 47,4 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 49

 Pereinamosios futbolo rungtynės.

1935 m. 95 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 52

 Draugiškos futbolo rungtynės.

1935 m. 96 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 59

 Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 63,5 x 97,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 64

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 58  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 60  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 62  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 66

 

 Balionų balius. 1935 m. 

36 x 50,4 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 58

 Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 95 x 116 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 60

 E. Eller koncertas Valstybės teatre.

1935 m. 64 x 96 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 62

Vakaras spektaklis Tilmanso teatre.

1935 m. 46 x 65,3 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 66  

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 67  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 69  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 70 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 73 

 

 Premjera "Persijos nuotaka"

1935 m. 70 x 100 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 67

 Sporto šventė. 1935 m. 

95,5 x 120,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 69

Šokių vakaras  Zitiečių salėje.

1935 m. 47,5 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 70

Spektaklis rusų kalba "Gyvenimo

valdovas". 1935 m. 64 x 95,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 73

  

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 68  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 79  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 85  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 89

 

 Laivų lenktynės

1935 m. 96,4 x 63  cm

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 68

 Futbolo rungtynės.

1935 m. 95,5 x 64 cm.

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 79

 Kino teatras "Kapitol", filmas "Bozambo".

1935 m.  68,3 x 50,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 85

 Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 95,7 x 61,2 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 89

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 74  KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 76 a KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 76 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 78

 

 Valstybės teatro 1 - as simfoninis koncertas ir

premjera "Nematomoji". 

1935 m. 72 x 102,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 74

 Pirmasis Lietuvos cirkas "Aušra".

1935 m. 48,8 x 63,2 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 76 a

Pirmasis Lietuvos cirkas "Aušra".

1935 m. 48,8 x 63,2 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 76

 Kvietimas tapti Lietuvos aeroklubo nariais.

1935 m. 70,2 x 99,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 78

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 81 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 82 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 83 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 90

 

 Šokių vakaras Zitiečių salėje.

1935 m. 47,5 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 81

 Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 94 x 113,4 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 82

B. Aranavičiaus koncertas.

1935 m. 50 x 72,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 83

Skautiškas - šeimyniškas vakaras.

1935 m. 48 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 90

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 92 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 96 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 98 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 101

 

Sofijos Smetonienės globojamas koncertas. 

1935 m. 64 x 96 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 92

 Rusų švietimo draugijos spektaklis

"Apskritimo kvadratūra".

1935 m. 62 x 95,6 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 96

Šokių vakaras, Tilmanso salėje.

1935 m. 35,5 x 47 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 98

Mažosios Lietuvos paroda.

1935 m. 64,8 x 100 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 101

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 103 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 104 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 105 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 106

 

 Reklama "Technoexport".

1935 m. 65,7 x 98 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 103

 Reklama "Technoexport".

1935 m. 49,5 x 65,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 104

Reklama "Technoexport".

1935 m. 49,8 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 105

Reklama "Technoexport".

1935 m. 35,2 x 49,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 106

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 107 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 108 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 109 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 110

 

Reklama "Technoexport".

1935 m. 33 x 49 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 107

Reklama "Technoexport".

1935 m. 35 x 49,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 108

Reklama "Technoexport".

1935 m. 33,9 x 49 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 109

Reklama "Technoexport".

1935 m. 35,5 x 49 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 110

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 91 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 93 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 112 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 116

 

Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 88,7 x 60,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 91

Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 96 x 63,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 93

Futbolo lygos rungtynės.

1935 m. 96 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 112

Pirmasis Lietuvos tautinis cirkas "Aušra".

1935 m. 64 x 48,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 116

 

 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 113 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 114 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 119 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 120

 

 Cirko divertismentinė programa

Vytauto parke.1935 m. 48 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 113

Montessori sistemos priemonių

ir vaikų darbų paroda. 1935 m. 32 x 48 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 114

Kino teatras "Triumf", filmas "Atstumtieji".

1935 m. 64 x 96,1 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 119

Koncertas vakaras dalyvaujant B. Grincevičiūtei,

Kino teatras "Aušra". 1935 m. 49 x 65,8 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 120

 

KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 118 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 122 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 121 KRVA F 219 ap 1 b 1025 l 123

 

 Tarpvalstybinės futbolo rungtynės.

1935 m. 94,9 x 124,1 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 118

Žemės ūkio paroda. 1935 m. 

49,5 x 69,5 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 122

Futbolo rungtynės.

1935 m. 96 x 64 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 121

Futbolo pirmenybių rungtynės.

1935 m. 85,6 x 66,6 cm. 

KRVA F. 219, ap. 1, b. 1025, l. 123

 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima