KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

 

Architektas

1901-1998

    Architekto Broniaus Elsbergo praneimas Kauno miesto Mokesi inspektoriui apie darbo pajamas 1937 m KRVA 209 ap 4 b 291 l 5Architekto Broniaus Elsbergo praneimas Kauno miesto Mokesi inspektoriui apie darbo pajamas 1937 m KRVA 209 ap 4 b 291 l 6

 B Elsbergas autografas

B Elsbergo spaudas

 J Urmano medinio 2 aukt gyvenamo namo Amerikos Lietuvi g 7 projektas Architektas B Elsbergas1932 m KRVA F 218 ap 2 b 73 l 4

Architekto Broniaus Elsbergo pranešimas Kauno miesto

Mokesčių inspektoriui apie darbo pajamas.

1937 m. KRVA. 209, ap. 4, b. 291, l. 5, 6

B. Elsbergo autografas ir spaudas

J. Urmano medinio 2 aukštų gyvenamo namo Amerikos Lietuvių g. 7

projektas. Architektas B. Elsbergas.1932 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 73, l. 4

  Gimė 1901 m. sausio 20 d. Pasandravyje (Šiluvos vlsč.), mirė 1998 m. kovo 27 d. Brigantine (N. Džersio v-ja), architektas. 1924 m. studijavo Lietuvos universitete, 1925-1927 m. – Tulūzos (Prancūzija) universitete, 1931 m. baigė Briuselio universiteto dailės ir amatų mokyklą. Dirbo bendrovės Pienocentras (1932-1935 m. ), Ginklavimosi valdybos (1935-1941 m.), Kauno savivaldybės (1941-1944 m.) statybos skyriuose. Suprojektavo bendrovės  Maistas, administracijos pastatą ir sandėlius Klaipėdoje, ginklų dirbtuvių kompleksąLinkaičiuose (Radviliškio r. Savivaldybė), Valstybės taupomųjų kasų rūmus Kaune (su architektais A. Funku ir A. Lukošaičiu), daug gyvenamųjų namų. Pasitraukęs iš Lietuvos 1945-1949 m. dirbo architektu Paryžiuje. 1949 m. persikėlė į JAV. Dirbo N. Džersio valstijos Kelių departamente.

Jolita Kančienė, Elsbergas Bronius,Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2004, p. 478 

 A ir B Sliesoraii mrinio 4 aukt gyvenamo namo Putvinskio g 14C dab V Putvinskio g 32 fasado projektas Architektas B Elsbergas1938 m KRVA F 218 ap 2 b 7585 l 2  E Baroniens ir P Vysockio gyvenamo namo Sporto g 2 fasad projektai Architektas B Elsbergas1932 m KRVA F 218 ap 2 b 7585 l 2 2  E Baroniens ir P Vysockio gyvenamo namo Sporto g 2 fasad projektai Architektas B Elsbergas1932 m KRVA F 218 ap 2 b 7585 l 2

A. ir B. Sliesoraičių mūrinio 4 aukštų gyvenamo namo

Putvinskio g. 14C (dab. V. Putvinskio g. 32) fasado projektas.

Architektas B. Elsbergas. 1938 m. KRVA. F. 218, ap. 2, b. 7585, l. 2

                                 E. Baronienės ir P. Vysockio gyvenamo namo Sporto g. 2 fasadų projektai.

                                           Architektas B. Elsbergas.1932 m.

                                            KRVA. F. 218, ap. 2, b. 7585, l. 2

 

 K kmos daugiabuio gyvenamojo namo V Putvinskio g 36A dab V Putvinskio g 60 fasado projektas Architektai B Elsbergas K Du Duauskas1933 m KRVA F 218 ap 2 b 6311 l 29  V ir O Tercijon mrinio 3 aukt gyvenamo namo V Putvinskio g 46 dab V Putvinskio g 72 fasado projektas Architektas B Elsbergas1936 m KRVA F 218 ap 2 b 6280 l 4  M Melamedo mrinio 3 aukt gyvenamo namo Auros tako g 8 projektas Architektas B Elsbergas1938 m KRVA F 218 ap 2 b 356 l 7

K. Škėmos daugiabučio gyvenamojo namo V. Putvinskio g. 36A

(dab. V. Putvinskio g. 60) fasado projektas.

Architektai B. Elsbergas, K. Duš-Dušauskas.1933 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 6311, l. 29

V. ir O. Tercijonų mūrinio 3 aukštų gyvenamo namo

V. Putvinskio g. 46 (dab. V. Putvinskio g. 72) fasado projektas.

Architektas  B. Elsbergas. 1936 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 6280, l. 4

 M. Melamedo mūrinio 3 aukštų gyvenamo namo Aušros tako g. 8

projektas. Architektas B. Elsbergas.1938 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 356, l. 7

 

 Kauno miesto aerogeodezin nuotrauka KRVA F 218 ap 4 b 241 l 1 3  Kauno miesto aliakalnio aerogeodezin nuotrauka KRVA F 218 ap 4 b 242 l 4 3  Kauno miesto aliakalnio aerogeodezin nuotrauka KRVA F 218 ap 4 b 242 l 4 3 2

Kauno miesto aerogeodezinė nuotrauka.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 241, l. 1-3

Kauno miesto Žaliakalnio aerogeodezinė nuotrauka.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 242, l. 4-3

 

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima