KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ

ARCHYVAS - ATRASTI, IŠSAUGOTI, PRISIMINTI

Kaunas

Istorinės aplinkybės lėmė savitą Kauno regioninio valstybės archyvo vietą Lietuvos valstybės archyvų sistemoje. 1843 m. buvo įkurta Kauno gubernija, į kurios sudėtį įėjo didžioji dalis dabartinės Lietuvos teritorijos. Kaune rezidavo Kauno gubernijos gubernatoriai, čia įsikūrė Kauno gubernatoriaus kanceliarija, gubernijos valdyba ir kitos carinės Rusijos administracijos institucijos ir įstaigos...

Skaitykite daugiau

Alytus

Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo pradžia siekia 1944-uosius metus, kai buvo įkurtas Alytaus apskrities valstybinis archyvas. Jo pirmoji buveinė buvo Alytaus apskrities (vėliau rajono) DŽDT vykdomojo komiteto patalpose adresu: K. Požėlos g. 23, Alytus. Archyvas buvo pavaldus Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariatui (nuo 1946 metų - Vidaus reikalų ministerija). Vadovaujantis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisaro 1944 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.19 „Dėl Vidaus reikalų liaudies komisariato apskričių valstybinių archyvų veiklos atkūrimo“ ir po to sekusiu vietinės valdžios teisės aktu – Alytaus apskrities vykdomojo komiteto 1945 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 4/73 „Dėl sąjunginio SSSR archyvinio fondo dokumentinės medžiagos surinkimo ir perdavimo į apskrities valstybinį archyvą“ pradėta rinkti išlikusius dokumentus...

Skaitykite daugiau

Marijampolė

Svarbių dokumentų ir archyvų saugojimo tradicija Marijampolėje siekia XVIII a. vidurį, kai čia, prie Šešupės, Prienų seniūnas Butleris pasistatė Kvietiškio dvarą, pradėjo kurti miestelį ir marijonų vienuolyną. Vienuoliai rašė Marijampolės vienuolyno kroniką (šiuo metu ji saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve), kurioje atsispindėjo ne tik kasdieniai vienuolyno reikalai, bet ir kitos to meto aktualijos: Ketverių metų seimo nustatyti mokesčiai, 1795 ir 1831 metų sukilimai, prūsų valdžios veiksmai po Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo, prancūzų kariuomenės buvimas Marijampolėje 1807 m. ir t. t. Pirmoji žinia apie Marijampolės apskrityje veikusį archyvą yra 1941 m. gegužės 28 d. raštas įstaigoms...

Skaitykite daugiau

KAS YRA ARCHYVAS?

Pats žodis „archyvas“ yra kildinamas iš senovės lotynų kalbos žodžio archivum, o šis – iš graikų kalbos žodžio archaios – senovinis. Istoriškai seniausia, ankstyviausia sąvokos archyvas reikšmė buvusi „vieta, kur laikomi valstybiniai dokumentai“. Senovės Romoje žodis archyvas reiškė vietą, kur saugomi aktai ir dokumentai specialiems tikslams: kad būtų išleisti, tiriami ir kopijuojami. Nusakyti vietai, kur saugomi dokumentai, romėnai įvairiais laikotarpiais vartojo tris terminus. Pirmasis – jau minėtas sulotynintas graikiškas žodis „archivum“ – buvo pradėtas vartoti tik II a. po Kr. ir išnyko Justiniano Didžiojo laikais...

Skaitykite daugiau

VIRTUALŪS ARCHYVO LABIRINTAI

Naujienos

Mūsų tikslas tapti gyvu ir atviru Archyvu, nes tik taip galėsime sukaupti ir išsaugoti. Taigi, organizuojame ekskursijas, rengiame parodas ir stengiamės kuo plačiau atverti duris. Čia rasite žinias ir žinutes apie mūsų parodas, veiklas ir kitas įdomybes.

Skaitykite...

Skelbimų lipinimo biuras

Pristatome 1935-1936 metų afišas ir skelbimus, saugomus Kauno miesto savivaldybės dokumentų fonde. Tuo metu - 1935 m. balandžio 16 d. Kauno miesto savivaldybė pranešė Kauno miesto ir priemiesčių gyventojams, kad skelbimų lipinimo reikalas Kauno mieste yra perduotas koncesijos pamatais Kauno miesto Skelbimų biurui.

Skaitykite...

Archyviniai pokalbiai

Klauskite, pasistengsime atsakyti į iškilusius ir rūpimus klausimus! Juk tik dalyvaudami pokalbyje ar diskusijoje, galime rasti geriausią sprendimą ir dirbti geriau. Taip pat raskite atsakymus į jau užduotus klausimus.

Skaitykite...

Padėkite išsaugoti istoriją

Turite vertingų bet nereikalingų dokumentų, norėtumėte, kad jie būtų įtraukti į Nacionalinį dokumentų fondą? Pasitarkite su archyvarais ir prisidėkite prie mūsų visų istorijos išsaugojimo.

Skaitykite...

 

Turite vertingų bet nereikalingų dokumentų, norėtumėte, kad jie būtų įtraukti į Nacionalinį dokumentų fondą? Pasitarkite su archyvarais ir prisidėkite prie mūsų visų istorijos išsaugojimo.

RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

ARCHYVAS - RAKTAS Į ATEITĮ

Į Viršų

Kauno regioninis valstybės archyvas © 2022 Visos teisės saugomos.                                                                                  Tinklapio sprendimas KiberM@nas

X

=STOP!=

Atsiprašome, bet ši funkcija negalima